Home > DAX-analysen v.31 ”DAX har fått köpsignaler…”

DAX-analysen v.31 ”DAX har fått köpsignaler…”

Tyska DAX-indexet fick förra veckan köpsignaler när motståndsnivåerna vid ca 12 600 och ca 12 780 bröts. Nu siktar vi därför på ett test av motståndsområdet vid ca 13 200. Skulle DAX däremot istället vända ned under stödnivåerna vid ca 12 780 och ca 12 600 erhålls säljsignaler. I ett längre tidsperspektiv är dock motståndsnivån vid ca 13 600 och stödnivån vid ca 11 700 betydligt viktigare att bevaka.

Den tyska börsen hade förra veckan en klart stigande tendens. DAX-indexet stängde veckan på 12 860,40 efter en uppgång på hela +2,4 procent. Trots det har DAX i år hittills gått ned med -0,4 procent.

Förra veckan började lite trevande för den tyska börsen på grund av osäkerheten kring handelskonflikten med USA. Men efter onsdagens möte i Washington mellan EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och USA:s president Donald Trump blev tongångarna desto muntrare.

Hotet ifrån USA mot EU om höga biltullar drogs tillbaka och dessutom väntas förhandlingarna fortsätta om att avskaffa tullar på industrivaror och även om att ta bort andra handelshinder mellan EU och USA.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Dessa besked lyfte den tyska börsen och särskilt de tyska fordonsbolagen fick då en extra skjuts uppåt.

Betydligt mindre dramatik var det kring veckans besked ifrån ECB. ECB-chefen Mario Draghi meddelade att styrräntorna lämnades oförändrade och att även om det finns uppmuntrande tecken är det för tidigt att proklamera en seger över inflationen.

För DAX-indexet ser därmed den långsiktiga bilden i veckodiagrammet lite ljusare ut än förut. DAX fick förra veckan en köpsignal då indexet på ett tydligt sätt gick över motstånden vid ca 12 600 och ca 12 780 och även nivån för sin 40-veckors medeltalskurva.

Analys DAX

Nu siktar vi därför på ett test av nästa viktiga motståndsnivå vid ca 13 200. Extra intressant vore det om DAX sedan även kunde etablera sig över motståndet vid sin toppnivå vid ca 13 600. För då minskar risken betydligt för att indexet det senaste året bara hållit på att skapa en långsiktig toppformation.

Skulle DAX istället vända ned under stödområdet vid ca 12 600 erhålls en säljsignal. I ett mer långsiktigt perspektiv skulle det dock skapas en betydligt starkare säljsignal om stödnivån vid ca 11 700 bröts. Nedgångspotentialen ser då tyvärr ut att vara ganska stor.

I dagsdiagrammet har DAX också fått köpsignaler och ligger numera även över sin viktiga 200 dagars medeltalskurva. Lite motstridigt är det dock att stochastic samtidigt fått en säljindikation. Det är dock mest att se som en varningssignal om att kraften i uppgången har mattats av något. Men skulle DAX i ett senare läge gå under stödet vid ca 12 600 och få en säljsignal förstärker i så fall beteendet i stochastic signalstyrkan i denna eventuella säljsignal.

Analys DAX

Så länge som stödnivån vid ca 12 600 håller, och helst också stödet vid ca 12 780 och nivån för indexets 200-dagars medeltalskurva vid ca 12 769, så siktar vi på ett test av motståndsnivån vid ca 13 200.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet har vi förra veckan även här fått ett antal köpsignaler. DAX ligger i en uppåtriktad trend och en ny köpsignal erhålls om även det lilla motståndet vid ca 12 887 bryts.

Skulle indexet istället etablera sig under stöden vid ca 12 780, ca 12 700, ca 12 640 och ca 12 600 erhålls säljsignaler.

Analys DAX

Kortsiktiga inriktade placerare kan därför förslagsvis ligga för uppgång så länge som stödet vid ca 12 780 håller. Sikta först och främst på en uppgång till motstånden vid ca 13 170-13 200. Börja alltså förslagsvis med en stopp loss strax under 12 780, men flytta dock upp denna stopp loss allt eftersom indexet rör sig uppåt.

Skulle emellertid DAX få en säljsignal genom att etablera sig under stödet vid ca 12 780 kan man istället agera för nedgång. Sikta först och främst på en nedgång till stödområdet vid ca 12 700 och därefter ned till de vid ca 12 640 och ca 12 600. Sätt förslagsvis en stopp loss strax över 12 800 som sedan flyttas nedåt allt eftersom indexet rör sig nedåt.

För mer långsiktiga investeringar ser läget ljusare ut nu DAX orkat etablera sig över motstånden vid ca 12 600 och ca 12 780. Agerar man för uppgång så sätt dock gärna en stopp loss om DAX på nytt skulle etablera sig under stödnivån vid ca 12 600.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto