Home > DAX-analysen v.31 ”DAX har fått säljsignaler men är kortsiktigt översålt”.

DAX-analysen v.31 ”DAX har fått säljsignaler men är kortsiktigt översålt”.

DAX-indexet har fått säljsignaler och kommit ned en bit ifrån sina toppnivåer. Nu är dock indexet översålt så en kortsiktig uppgång vore inte så överraskande. Sker denna eventuella uppgång under ett fortsatt negativt handelsvolymmönster riskerar dock DAX att utsättas för nya prövningar senare i år. Köpsignaler erhålls om DAX etablerar sig över motstånden vid ca 12 400, ca 12 677 och ca 12 950. Nya starka säljsignaler erhålls istället om DAX under en ökande handelsaktivitet skulle etablera sig under de viktiga stöden kring vid ca 12 100 och ca 11 800. 

Tyska DAX-indexet har den senaste tiden fallit tillbaka ifrån sina toppnivåer i slutet av juni. Den senaste veckan är indexet ned 0,7 procent och stängde igår på 12 181,48. Hittills i år har dock DAX gått upp med 6,1 procent.

Nedgången ifrån toppnivån 12 951,54 den 20 juni har sammanfallit med en stark uppgång för euron gentemot den amerikanska dollarn. Sedan dess har DAX gått ned 5,9 procent samtidigt som euron har stärkts 6,5 procent. Det troliga är att det är valutaförstärkningen och den medföljande försämringen av konkurrenskraften för tyska bolag som är en av huvudorsakerna till börsnedgången.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Den riktigt långa trenden för DAX-indexet är dock fortfarande uppåtriktad. I veckodiagrammet nedan ser vi också att DAX nu gått ned och funnit stöd av en uppåtgående trendlinje som ligger vid ca 12 100.

Analys DAX

Punkteras den trendlinjen får DAX en säljsignal och nästa starka stödområde ligger i detta tidsperspektiv vid ca 11 500.

Veckodiagrammet har emellertid redan visat på svaghet den senaste tiden då DAX inte orkade hålla sig kvar över den gamla toppnivån ifrån år 2015 vid 12 391. Vid genombrottet av det stödet fick DAX en säljsignal i veckodiagrammet. Nya köpsignaler skulle erhållas om DAX återigen lyckas gå över motståndet vid ca 12 400. Och särskilt om det sedan kan etablera sig över årets toppnivå vid ca 12 950.

Analys DAX

I dagsdiagrammet ser vi att DAX i ett kortsiktigare perspektiv fick tydliga säljsignaler den 21 juni då stödnivån vid ca 12 670 bröts. Där var det både en uppåtgående trendlinje ifrån hösten 2016 och en månadsgammal toppformation som bröts. Sedan gick DAX även under en stödnivå vid ca 12 320 och har sedan dess skapat ett mönster av fallande toppar och fallande bottnar. En nedåtgående trend alltså i detta tidsperspektiv. Inte bra.

Tyvärr är också börsomsättningen minst lika stor under nedgångsdagarna som under uppgångsdagarna under denna nedgång. Detta negativa handelsvolymsamband förstärker säljsignalernas styrka och bådar inte heller gott inför de kommande månadernas utveckling.

För att bryta detta negativa mönster i dagsdiagrammet behöver DAX få tydliga köpsignaler under en ökande handelsaktivitet. Det kan DAX göra genom att till exempel etablera sig över den fallande trendlinjen som i dagsläget ligger vid ca 12 400, som också är alldeles vid den gamla toppen ifrån år 2015 på 12 391, och över motståndsnivåerna vid ca 12 677 och ca 12 950.

Nya säljsignaler erhålls om DAX fortsätter ned under stödet vid ca 12 100. I så fall siktar vi på ett test av nästa viktiga stödområde vid ca 11 800-11 900. 200-dagars medeltalskurvan, som i skrivande stund ligger på 11 862, stärker också upp detta stödområdes betydelse.

Men samtidigt, om stödet vid ca 12 100 bryts, har i så fall även det viktiga trendstödet i veckodiagrammet ovan, som även det låg vid ca 12 100, brutits. Så risken är då stor att stödet vid ca 11 800-11 900 med tiden inte håller det heller. Trots att 200-dagars medeltalskurvan ligger här. På lite längre sikt kan därför även stödområdet vid ca 11 400-11 500 och kanske även det vid ca 10 800 i så fall komma att testas.

Stochastic-indikatorn visar dock på att DAX för tillfället är rejält översålt. Detta är emellertid ingen köpsignal i sig självt då indexet kan fortsätta att vara översåld en lång tid om den kommit in i en stark trend. Men man kan då i alla fall lättare få en tillfällig uppåtriktad rekyl inom den nedåtgående trenden.

Så kortsiktigt sett, typ den närmaste veckan eller så, vore det inte så överraskande om DAX skulle försöka sig på en uppåtgående rörelse. För mer långsiktigt inriktade placerare, särskilt om man vill vara försiktig, kan detta främst ses som ett bra tillfälle att sälja delar av sina tyska index- och aktieinnehav. Särskilt om en sådan uppgång skulle ske under en relativt låg handelsaktivitet.

Analys DAX

Mer kortsiktigt inriktade placerare kan dock se intervallet mellan stödnivån vid ca 12 100 och motstånden vid ca 12 300-12 340 som ett intressant tradingintervall. Man kan då köpa i närheten av stödet och sälja i närheten av motståndsområdet. Och så placerar man förslagsvis en tajt stopp loss strax utanför intervallet.

Bryter DAX över motståndet vid ca 12 300-12 340 kan man, om man hinner, sikta på en uppgång till ca 12 400. Däromkring ligger det ett antal gamla viktiga motståndsområden. Så orkar DAX etablera sig över 12 400 motståndet erhålls intressanta köpsignaler. Och då siktar vi i första hand på ett test av motståndsområdena vid ca 12 580 och ca 12 680.

Sker dock eventuella uppgångar under en relativt låg handelsaktivitet, om de gröna volymstaplarna alltså är lägre än den senaste tidens röda staplar, rekommenderar vi en viss försiktighet om man köper för uppgång.

Ta då gärna lite mindre positionsstorlekar, det vill säga köp för mindre pengar än vanligt, och var extra noggrann med stopp loss bevakningen. För risken är då stor att den långa trenden egentligen håller på att vända nedåt. Överraskningarna tenderar då att komma på nedsidan och volatiliteten kan då med kort varsel öka betydligt.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto