Home > DAX-analysen v.31 ”DAX visar upp svaghetssignaler ifrån ett överköpt läge…”

DAX-analysen v.31 ”DAX visar upp svaghetssignaler ifrån ett överköpt läge…”

Tyska DAX-indexet har börjat visa upp svaghetssignaler ifrån ett överköpt läge. Nya säljsignaler erhålls om även stöden vid ca 12 172-12 189, ca 11 987 och ca 11 823-11 844 bryts. I ett längre tidsperspektiv är dock stödnivån vid ca 11 620 betydligt viktigare att bevaka.

Kan dock DAX finna ny styrka, kanske stimulerat av penningpolitiska lättnader, och då kunna etablera sig över motståndsnivåerna vid ca 12 600 och ca 12 656 får indexet istället köpsignaler. Särskilt intressanta skulle dessa eventuella köpsignaler vara om de erhölls under en relativt hög handelsaktivitet.

Den tyska börsen hade förra veckan till en början en klart stigande tendens men avslutade sedan veckan något svagare. DAX-indexet stängde till slut veckan på 12 419,90 vilket innebar en uppgång på 1,3 procent. DAX har i och med det i år gått upp med 17,6 procent. Detta kan jämföras med utvecklingen för vårt svenska OMXS30 och världsindexet Dow Jones Global Index som hittills i år avancerat med 14,3 respektive 16,2 procent.

Börsen gick förra veckan bra tills det att ECB vid sitt möte inte sänkte några räntor och då ECB-chefen Mario Draghi på presskonferensen efteråt inte levde upp till marknadens förväntningar om besked kring andra penningpolitiska lättnader. Man pratar duvaktigt men vågar inte vidta några åtgärder innan den amerikanska centralbanken Federal Reserve sänker sina räntor. För annars riskerar euron att försvagas på ett okontrollerbart sätt är många bedömares analys av läget.

Vi får nu helt enkelt avvakta vad Fed gör och säger vid denna veckas möte. Sänker dom sina räntor och pratar om ytterligare penningpolitiska lättnader blir det också lättare för ECB att göra detsamma.

Bland DAX30-bolagen var förra veckans vinnare fintechbolaget Wirecard, fordonsunderleverantören Continental och fordonstillverkaren Daimler. Förlorare var försäkringsbolagen Muench. Rueckvers, Allianz och handelsplatsbolaget Deutche Boerse.

I det långsiktiga veckodiagrammet ser läget lite tveksamt ut för DAX. Indexet har i och för sig tidigare i år fått flera långsiktigt intressanta köpsignaler, etablerat sig över sina 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor och handelsvolymsambanden ser dessutom positiva ut. Men DAX har den senaste månaden fått en säljsignal då stödet vid ca 12 438 bröts.

Stochastic i veckodiagrammet är också kvar på höga och överköpta nivåer. Så skulle nyhetsflödet bli negativt är risken överhängande att DAX ska ned och testa av stödnivåerna vid ca 11 620-11 865.

Analys DAX

Men skulle DAX, kanske påverkat av penningpolitiska lättnader ifrån centralbankerna, trots allt kunna vända upp och etablera sig motståndet vid ca 12 656, och detta också helst under en relativt hög börsaktivitet, får indexet en istället en stark köpsignal. Skulle detta ske siktar vi sedan på uppgångar till i första hand motståndsområdet vid ca 13 200. Och i andra hand upp till all time high vid ca 13 600.

I det kortsiktigare dagsdiagrammet ser vi att DAX ligger i en konsolideringsformation och att indexet inom denna formation förra veckan fick en säljsignal. En ny och något starkare säljsignal skulle erhållas om indexet även etablerade sig under stödnivån vid ca 12 172-12 189. Därefter finns det sedan intressanta stödnivåer att bevaka vid ca 11 987, ca 11 823-11 844, ca 11 620 och ca 11 300.

Analys DAX

Skulle däremot DAX finna ny styrka och etablera sig över motståndsnivåerna vid ca 12 600 och ca 12 656 får indexet istället köpsignaler.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet fick DAX även här tydliga säljsignaler i samband med beskeden ifrån ECB. Efter en påhälsning av stödområdet vid ca 12 300 har indexet nu påbörjat en uppåtriktad rekyl. Nya säljsignaler erhålls om detta stödområde bryts. Därefter finns det sedan intressanta stödnivåer vid ca 12 172-12 189 att bevaka.

Skulle däremot DAX orka bryta igenom motståndsnivåerna vid ca 12 465-12 493 får indexet istället kortsiktiga köpsignaler. I så fall siktar vi på test av motståndsnivåerna vid ca 12 600 och ca 12 656.

Analys DAX

Strategier:

Kortsiktiga inriktade placerare kan därför förslagsvis agera för nedgång så länge som motstånden vid ca 12 465-12 493 inte brutits. Sikta först och främst på ett test av stödområdet vid ca 12 300 och därefter av det vid ca 12 172-12 189. Starta förslagsvis med en stopp loss strax över 12 500 som sedan successivt flyttas med nedåt allt eftersom indexet rör sig nedåt. Alternativt avvaktar man att stödet vid ca 12 300 passeras innan man handlar för nedgång.

Skulle däremot DAX få köpsignaler genom att etablera sig över motstånden vid ca 12 465-12 493 kan man istället agerar för uppgång. Sätt då till en början en stopp loss förslagsvis strax under 12 420 som sedan succesivt flyttas med uppåt allt eftersom indexet rör sig uppåt.

För mer långsiktiga placeringar för uppgång ser förutsättningarna lite tveksamma ut. Även om indexet tidigare fått ett antal långsiktigt intressanta köpsignaler, ligger över sina 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor och handelsvolymsambanden ser positiva ut så har indexet den senaste tiden fått ett antal svaghetssignaler. Risken är hög för att ett eventuellt negativt nyhetsflöde ska kunna pressa ned indexet till stödområdet vid ca 11 620-11 865. Sedan beroende på var och ens eget tidsperspektiv och risknivå i sitt agerande kan man välja att se detta både som ett hot eller som en möjlighet. För är man långsiktig och relativt riskbenägen kan man att välja betrakta eventuella nedgångar ned till detta stödområde mest som ett intressant köptillfälle.

Agerar man på detta sätt föreslår vi emellertid en stopp loss om DAX på ett tydligt sätt och under en relativt hög börshandel skulle etablera sig under stödnivån vid ca 11 620 och nivån för sin 200-dagars medeltalskurva.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto