Home > DAX-analysen v.32 ”DAX konsoliderar och väntar på viktiga utbrott”.

DAX-analysen v.32 ”DAX konsoliderar och väntar på viktiga utbrott”.

DAX-indexet ligger i en konsolideringsfas och samlar kraft inför ett viktigt utbrott. Bryter DAX under stödområdena vid ca 12 090 och ca 11 850-11 940 erhålls nya säljsignaler. Sker detta under en ökande handelsaktivitet blir säljsignalerna extra starka. Skulle istället DAX orka etablera sig över motstånden vid ca 12 400 och ca 12 950 under en relativt hög börsaktivitet erhålls starka köpsignaler. DAX är förnärvarande översålt vilket ökar möjligheten för en studs uppåt. Men det negativa handelsvolymmönstret indikerar långsiktig svaghet och stor risk för nya säljsignaler senare i år.

Tyska DAX-indexet har den senaste veckan gått ned 0,8 procent och stängde igår onsdag på 12 152,63. Årets uppgång har därmed reducerats något till 5,8 procent.

Den tyska börsen har gått ner i från sin toppnivå på 12 951,54 i slutet av juni vilket har sammanfallit med en accelererande förstärkning av euron gentemot den amerikanska dollarn. US-dollarns fall har dock gjort valutan kraftigt översåld och därmed mottaglig för en rekyl åt andra hållet så fort som nyhetsflödet vänt något till dess fördel.

Starka jobbsiffror ifrån USA i fredags och även stark arbetsmarknadsstatistik i tisdags har gjort att den amerikanska dollarn studsat upp ifrån tidigare översålda nivåer. Denna uppgång har då också förbättrat börsklimatet i Tyskland och gjort att tyska DAX-indexet lättare kunnat studsat uppåt.

För tyska industrin har det den senaste veckan också kommit uppmuntrade siffror gällande orderingången. Medan de senaste siffrorna gällande tysk export, import och industriproduktion var dock svagare än förväntat.

Däremot har de senaste dagarnas ökande politiska spänningar mellan Nordkorea och USA gjort finansmarknaderna oroliga igen. Än så länge är det mest ett ordkrig. Men skulle det ske någon slags militär intervention ifrån USA:s sida riskerar förbindelserna med Kina att kraftigt försämras. För att inte tala om vad detta kan tänkas innebära för Sydkorea som naturligtvis är väldigt sårbart vid en militär konflikt.

Så den tyska börsen står nu och väger mellan den positiva dollarförstärkningen och oron för en upptrappad konflikt gällande Nordkorea.

Går vi sedan över till den tekniska analysen för DAX så är fortfarande den medellånga trenden för DAX nedåtriktad. De senaste signalerna i dagsdiagrammet nedan är också säljsignaler.

Säljsignalerna kom i juni när DAX gick under stödnivån vid ca 12 670 och i juli då stödet vid ca 12 320 bröts.

Analys DAX30

För att DAX ska få köpsignaler i dagsdiagrammet behöver indexet etablera sig över motståndet vid ca 12 400 och gärna helst också passera den tidigare toppnivån vid ca 12 950. Erhålls dessa köpsignaler under en ökande handelsaktivitet, det vill säga att de gröna volymstaplarna i diagrammet är klart högre än de röda, så blir köpsignalerna extra starka.

Om de däremot erhålls under en relativt låg börsaktivitet under uppgångsdagarna jämfört med den under nedgångsdagarna blir de betydligt opålitligare. Risken för falska signaler ökar då.

Nya säljsignaler i erhålls om DAX går under stödet vid ca 12 090. Även då avgörs signalstyrkan av handelsvolymsambanden. Efter det ligger sedan nästa tydliga stödnivåer vid ca 11 850-11 940, där också 200-dagars medeltalskurvan ligger, och vid ca 11 400.

I och med att stochastic-indikatorn visar på att DAX är översålt är det nu lätt att indexet kortsiktigt rekylerar uppåt på positiva nyheter. Däremot är handelsvolymsambanden den senaste tiden negativa. Det ser man alltså genom att de röda volymstaplarna är lite väl höga jämfört med höjden på de gröna staplarna.

Så det ligger i farans riktning att DAX lite senare, eventuellt efter att det först kortsiktigt studsat uppåt, riskerar att på nytt vända ner och då bryta under stödnivåerna vid ca 12 090.

På längre sikt, som man kan se i veckodiagrammet nedan, är dock trenden för DAX fortfarande uppåtriktad. Det vi har sett hittills är i detta perspektivet bara en nedåtriktad rekyl ned till trendlinjestödet.

Det är emellertid även här ett svaghetstecken att när DAX väl brutit över sin tidigare toppnivå på 12 391 ifrån år 2015, att den sedan inte orkade hålla sig kvar över den någon längre tid. Så även i veckodiagrammet finns det alltså varningssignaler.

Analys DAX30

Skulle DAX senare i år även bryta den uppåtgående trendlinjen i veckodiagrammet, som i skrivande stund ligger vid ca 12 100, finns det sedan i detta långa perspektiv starka stödnivåer först vid ca 11 500 och ca 10 800.

På riktigt kort sikt ser vi i timdiagrammet nedan att DAX ligger i en tradingrange mellan en stödnivå vid ca 12 090-12 100 och ett motståndsområde vid ca 12 330-12 340.

Analys DAX30

Kortsiktiga aktörer kan då köpa i närheten av stödområdet vid ca 12 100 och sälja, eventuellt också gå kort, vid motståndsområdet vid ca 12 300. Viktigt då att placera en stopp loss strax under respektive över tradingintervallet.

Mer långsiktigt inriktade placerare manas till viss försiktighet. Även om den riktigt långa trenden fortfarande är uppåtriktad har handelsvolymsambanden börjat svänga om till mer negativa mönster. Bevaka därför gärna stödet vid ca 12 090-12 100 lite extra noggrant. Och förslagsvis kan man använda eventuella uppåtriktade rekyler till att sälja och dra ner på aktie- och indexinnehaven.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto