Home > DAX-analysen v.33 ”DAX har fått kortsiktiga köpsignaler men stöter nu på starka motstånd”.

DAX-analysen v.33 ”DAX har fått kortsiktiga köpsignaler men stöter nu på starka motstånd”.

DAX-indexet har efter en kort svaghetsperiod den senaste veckan studsat uppåt och fått kortsiktiga köpsignaler. Nu är dock inte DAX lika översålt längre och närmar sig också ett starkt motståndsområde kring ca 12 340-12 400. Även om den långa trenden fortfarande pekar uppåt finns det långsiktiga svaghetstecken genom bland annat ett negativ handelsvolymsamband. Därför är risken stor att motstånden håller. Och att det viktiga stödområdet vid ca 11 850-11 940 på nytt kan komma att testas lite senare i år.

Den tyska börsen har den senaste veckan darrat till i likhet med de flesta andra börser men har de senaste dagarna återhämtat sig till ett i stort sett oförändrat läge. DAX-indexet stängde i går på 12 263,86 vilket innebär -0,2 procent på en vecka och +6,8 procent hittills i år.

Det var oron för krigshandlingar mellan USA och Nordkorea där nyansernas mästare Donald Trump varnade för ”eld och raseri” mot Nordkorea. Nordkorea svarade i sin tur med hot om att bomba USA:s baser på Guam. Det hela har dock som bekant lugnat ner sig när Nordkorea för tillfället tagit tillbaka hotet mot Guam.

Finansmarknaderna har nog inte riktigt tagit krigshoten på allvar men det har ändå orsakat en betydande oro på börserna. Detta har också lagts till den underliggande ängslan för vad som ska hända på sikt då centralbankerna börjar strama åt sin tidigare så expansiva penningpolitik.

Vilket riskerar att göra de långsiktiga och riktigt kapitalstarka placerarna mer och mer handlingsförlamade. Vilket i sin tur inte är bra för börsklimatet. För det är dom här aktörerna som ska kliva in och köpa när börsen går ner. Gör dom inte det blir fallhöjden betydligt större på börsen.

I veckodiagrammet för DAX ser vi indexet tidigare visat svaghetstendenser då det inte orkat hålla sig över den gamla toppnivån 12 391 ifrån år 2015. Den senaste veckan var indexet också strax under den uppåtgående trendlinjen som i skrivande stund ligger vid ca 12 000, men studsade sedan strax över den igen. Som lägst var DAX då nere på 11 934, vilket är inom vid det viktiga stödområdet 11 850-11 940 som vi skrev om i förra veckans DAX-analys. I och med det så förstärks betydelsen av detta stödområde ytterligare.

Analys DAX

Skulle DAX vid ett senare tillfälle etablera sig under stödområdet vid ca 11 850-11 940 blir därför denna eventuella säljsignal mycket viktig att bevaka. Särskilt om detta skulle ske under en relativt hög handelsaktivitet. Det vill säg om de röda volymstaplarna i skulle vara klart högre än de gröna.

Som det varit den senaste tiden har tyvärr också börsomsättningarna varit högre under nedgångsdagarna än under uppgångsdagarna. Detta negativa handelsvolymsamband är inte bra. Det indikerar nämligen både om att de långsiktiga och kapitalstarka investerarna inte är nettoköpare och om en kommande svaghet på den tyska börsen. Så de närmaste månaderna får man vara extra observant eventuella säljsignaler.

Erhålls dessa säljsignalerna ligger sedan i detta långsiktiga tidsperspektiv starka stödnivåer först vid ca 11 400-11 500 och ca 10 800.

Än så länge har dock dessa viktiga stöd hållit. Nya köpsignaler erhålls också i veckodiagrammet om motstånden vid ca 12 400 och ca 12 951 bryts. Extra intressanta blir dessa om de också åtföljs av en ökande handelsaktivitet vid uppgångarna.

I det kortsiktigare dagsdiagrammet nedan ser vi att DAX fått säljsignaler de senaste månaderna när stödnivåerna vid ca 12 670 och ca 12 320 bröts. Och den senaste veckan när stödet vid ca 12 090 passerades.

Sedan gick alltså DAX ner till 11 934, inom det viktiga stödområdet 11 850-11 940, och var då också nere ganska exakt och studsade på sin 200-dagars medeltalskurva. Det vill säga, allt ganska vackert ur ett teknisk analys perspektiv.

Analys DAX

Dessutom visade stochastic-indikatorn då att DAX var väldigt översålt. Så sammantaget var det mycket som talade för att DAX därifrån ganska lätt skulle kunna göra en uppåtgående rörelse så fort som nyhetsflödet vändes till det något mer positiva.

Den senaste uppgången gav också en kortsiktig köpsignal när motståndet vid ca 12 090 forcerades. Observera dock att denna uppgång hittills har skett under relativt blygsam handelsaktivitet. Så det långsiktiga signalvärdet av denna köpsignal är tyvärr begränsat.

Nya köpsignaler på DAX erhålls om även motstånden vid ca 12 330-12 340 och ca 12 400 knäcks.  Men stochastic har nu kommit upp i snart överköpta nivåer. Vilket indikerar att dessa motstånd kan bli lite svårare att bryta än det som passerades vid ca 12 090.

Sedan är även i detta tidsperspektiv stödområdet 11 850-11 940 viktigt att bevaka. Starka säljsignaler erhålls även här om dessa stöd bryts.

I det ännu mer detaljerade timdiagrammet ser vi att DAX ligger i en kortsiktig uppåtgående trend som i skrivande stund ger stöd vid ca 12 250. Sedan finns det också ett stödområde vid ca 12 135-12 150.  Men tydligaste säljsignalerna skulle erhållas om DAX gick under stödområdena vid ca 12 090-12 100 och ca 11 934.

Analys DAX

Agerar man främst med kortsiktiga strategier kan man se intervallet mellan stödnivåerna vid ca 12 100 och motstånden vid ca 12 330-12 340 som ett intressant tradingintervall. Köp vid stöden, sälj och eventuellt gå kort vid motstånden. Givetvis mycket viktigt då att placera en stopp loss strax utanför detta tradingintervall.

Är man emellertid inriktad på lite mer långsiktiga manar det negativa handelsvolymsambandet till viss försiktighet. Så länge detta mönster består kan man med fördel använda eventuella uppgångar till att sälja och dra ner på index- och aktieinnehaven. Bevaka också gärna stödområdet vid ca 12 850-12 940. En stängning under denna nivå i samband med en ökad handelsaktivitet skulle vara en långsiktigt viktig säljsignal.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto