Home > DAX-analysen v.34 ”DAX laddar för utbrott ifrån viktiga nivåer”.

DAX-analysen v.34 ”DAX laddar för utbrott ifrån viktiga nivåer”.

DAX-indexet ligger i en kraftsamlande konsolideringsfas mellan viktiga nivåer. Köpsignaler erhålls om DAX under en ökande handelsaktivet etablerar sig över motstånden vid ca 12 340-12 400. En stark säljsignal fås dock om indexet bryter under det viktiga stödområdet kring ca 11 934. Den långa trenden pekar fortfarande uppåt. Men de negativa handelsvolymsambanden varnar för ett kommande trendbrott.

Tyska DAX-indexet har den senaste veckan efter en initial nedgång gått upp med 0,7 procent och stängde igår på 12 174,30. I år har därmed DAX gått upp med 6,6 procent.

Under veckan har terrordåden i Barcelona och Åbo dämpat stämningen men utan orsaka några större indexrörelser på börserna. Man har tyvärr fått vänja sig vid terrordåd och vet att de inte brukar orsaka några bestående effekter på börskurserna.

Viktigare för utvecklingen på DAX är dock valutarörelserna som mer direkt påverkar de tyska företagens internationella konkurrensförmåga. Euron har de senaste månaderna stärkts betydligt gentemot den viktiga amerikanska dollarn. Vilket troligen är en mycket viktig faktor bakom den tyska börsens nedgång under samma period.

I veckan kom också det månatliga indexet ifrån ZEW-institutet vilket visade att optimismen bland tyska investerare och analytiker var lägre än väntat. Vilket antagligen till stor del beror på euroförstärkningen.

Men när protokollet ifrån ECB-mötet den 20 juli släpptes kunde man läsa att ledamöterna är mer oroade av de senaste månadernas euroförstärkning än man tidigare trott.

Därför förväntas den europeiska centralbankschefen Mario Draghi på de närmaste dagarnas viktiga Jackson Hole-konferens vara mycket försiktig med eventuella uttalanden som skulle kunna stärka euron.

Även om ECB nu försöker tassa försiktigt kring euron så är emellertid den långa trenden för euron uppåtriktad relativt den amerikanska dollarn. Så nya utmaningar ifrån valutasidan kan de närmaste månaderna komma att på nytt försvaga DAX.

I den tekniska analysen ser vi i veckodiagrammet att DAX-indexet dock har funnit stöd vid en viktig uppåtgående trendlinje. Tidigare har emellertid indexet visat på svaghet då det inte lyckats etablera sig över toppnivån ifrån år 2015 på 12 391.

Nedgången sedan dess har också skett med högre börsomsättningar under nedgångsfaserna än under uppgångsfaserna. Vilket förstärker den bilden av att den långa uppåtriktade trenden håller på att försvagas, Och eventuellt kommer att vända nedåt.

Analys DAX

Därför blir stödnivån vid ca 11 934 nu extra viktigt att bevaka. Starka säljsignaler erhålls nämligen om DAX under en relativt hög handelsaktivitet etablerar sig under detta stödområde. I så fall siktar vi på nedgångar till först och främst stödnivåerna vid ca 11 400-11 500. Och i andra hand ned till stödnivån vid ca 10 800.

För att ta bort dessa negativa varningssignaler behöver DAX få starka köpsignaler genom att under en stigande börsaktivitet etablera sig över motstånden vid ca 12 400 och ca 12 951. I så fall blir börsscenariot betydligt mer positivt.

Som det ser ut nu är dock tyvärr vår huvudhypotes att DAX förr eller senare kommer att få dessa starka säljsignaler genom att bryta under stödområdet vid ca 11 934.

I dagsdiagrammet ser vi att DAX den senaste tiden studsat upp två gånger ifrån området kring sin 200-dagars medeltalskurva. Området kring denna långa medeltalslinje, som i skrivande stund ligger på 11 981, brukar ofta kunna utgöra ett viktigt stöd- eller motståndsområde. Sedan finns även de horisontella stödnivåer kring ca 11 934 vilket gör detta område mycket intressant att bevaka.

Analys DAX

Stochastic-indikatorn visar på att DAX i detta perspektiv inte längre är översålt. Snarare kommer en ytterligare uppgångsstuds göra att indexet snart blir överköpt. Därför behövs det antagligen något extra för att kunna pressa DAX över motståndsnivåerna vid ca 12 330-12 340 och ca 12 400 och då ge köpsignaler. Kanske kan en oväntat stor euroförsvagning orsaka ett utbrott uppåt? Vi får se.

Men uppgångar och köpsignaler som sker under fortsatt låg handelsaktivitet riskerar att bara bli temporära och ytterst opålitliga. Så bevaka gärna börsomsättningen vid eventuella utbrott.

I det kortsiktiga timdiagrammet ser vi att DAX den senaste månaden hoppat fram och tillbaka i mellan stödnivåer kring ca 11 934-12 100 och motstånden kring ca 12 270-12 340.

Analys DAX

Kortsiktigt inriktade aktörer kan se detta konsolideringsområde som ett tradingintervall. Köp vid stöden ca 11 934-12 100 och sälj vid motstånden ca 12 270-12 340. Skulle DAX bryta ut ur detta tradingintervall bör man dock ha en tajt stopp loss. För rörelsen efter denna konsolideringsfas skulle lätt kunna bli stor.

Mer långsiktigt inriktade investerare kan tycka att det är intressant att köpa DAX för uppgång i närheten av stödnivåerna. Men gör det i så fall gärna med mindre positionsstorlekar än vanligt. För risknivån ser hög ut i och med att handelsvolymsambanden är negativa.

Den försiktige placeraren skulle vi snarast vilja rekommendera att använda alla eventuella uppgångar, särskilt om de sker under en fortsatt relativt låg handelsaktivitet, till att sälja av innehaven.

Oavsett vilket, bevaka gärna stödområdet vid ca 11 934 mycket noggrant. För skulle DAX, under en ökande handelsaktivitet, etablera sig under detta område erhålls en långsiktigt viktig säljsignal.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto