Home > DAX-analysen v.35 ”DAX har fått kortsiktiga köpsignaler…”

DAX-analysen v.35 ”DAX har fått kortsiktiga köpsignaler…”

Tyska DAX-indexet har förra veckan fått kortsiktiga köpsignaler som indikerar att de senaste veckornas nedgång har bottnat ut. En ny kortsiktig köpsignal erhålls om indexet även kan etablera sig över motståndet vid ca 12 460. Skulle DAX däremot mot förmodan vända nedåt så får indexet en säljsignal om stödet vid ca 12 100 bryts. I det mer långsiktiga perspektivet ligger dock DAX i en flerårig konsolideringsformation och samlar kraft inför en större rörelse. Skulle DAX etablera sig över motståndet vid ca 13 600 erhålls långsiktiga köpsignaler ur denna formation. Men bryts den svagt nedåtlutande stödnivån som nu ligger vid ca 11 600 får indexet istället starka säljsignaler.

Den tyska börsen hade förra veckan en stigande utveckling. DAX-indexet stängde veckan på 12 394,52 efter en uppgång på 1,5 procent. DAX har därmed hittills i år gått ned med -4,0 procent.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Börsen rekylerade förra veckan uppåt då den värsta Turkietoron, för tillfället i alla fall, lagt sig. Veckan innan hade det ekonomiska kaoset i Turkiet orsakat stora kursnedgångar på den tyska börsen. Den turkiska lirans fall hade skapat oro för en skuldkris och recession i Turkiet som lätt skulle kunna få spridningseffekter.

ECB utryckte till exempel oro för några av de största europeiska bankernas utlåning till Turkiet, vilket fick banksektorn på fall även i Tyskland. Även de tyska fordonsaktierna har drogs med ordentligt i dessa nedgångar.

Förra veckan gick dock de tyska finansaktierna starkare. Sänket blev istället fordonsunderleverantören Continental som gick ned 15 procent efter det att bolaget kommit med sin andra vinstvarning för året.

Den långsiktiga diagrambilden för DAX-indexet ser emellertid fortsatt högst tveksam ut. Indexet ligger under sin 40-veckors medeltalskurva som också börjat luta nedåt. Men framför allt så är den stora bilden att indexet ligger i något som ser ut som en stor konsolideringsformation och samlar kraft inför ett större utbrott.

Analys DAX

På nedsidan finns en stödnivå vid ca 12 100 men särskilt om DAX skulle etablera sig under den svagt nedåtlutande stödnivån som i dagsläget ligger ungefär vid ca 11 600 erhålls en mycket stark säljsignal. Nedgångspotentialen ser då tyvärr relativt stor ut.

På uppsidan finns det motsvarande motståndsnivåer vid ca 12 900, ca 13 200 och ca 13 600. Kan DAX etablera sig över dessa erhålls köpsignaler. Särskilt intressant vore det om motståndet vd 13 600 kunde brytas. För då slås nämligen den stora, fleråriga, huvudskuldraliknande toppformationen sönder.

I dagsdiagrammet ser vi att DAX i ett kortare tidsperspektiv fått en kortsiktig köpsignal då indexet gick över motstånd vid ca 12 250 och även bröt över den brant fallande trendlinjen i dagsdiagrammet. I samband med det gav även stochasticindikatorn ifrån sig en köpindikation. En ny köpsignal erhålls i dagsdiagrammet om indexet även kan etablera sig över motståndsområdet vid ca 12 460.

Analys DAX

Skulle emellertid DAX vända ner och gå under stödet vid ca 12 100 erhålls istället en kortsiktig säljsignal.

I timdiagrammet ser vi också att DAX fått flera köpsignaler och ser ut att ligga och ladda för fortsatta uppgångar. I detta kortsiktiga tidsperspektiv har DAX tidigare fått en säljsignal ur en liten huvudskuldraformation som indikerade en nedgångpotential till ca 12 100, dit indexet nu också i princip gått ned till med sina 12 120 som lägst de senaste veckorna.

Så det finns alltså goda förutsättningarna för att DAX-indexet nu ska kunna stabiliseras och vända uppåt ifrån dessa nivåer.

Analys DAX

Skulle DAX etablera sig över motstånden vid ca 12 460, ca 12 500 och ca 12 580 erhålls nya köpsignaler. Men om stöden vid ca 12 340, ca 12 310, ca 12 250 och ca 12 100 får indexet istället kortsiktiga säljsignaler.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Kortsiktiga inriktade placerare kan därför förslagsvis ligga för uppgång så länge som stödet vid ca 12 340 håller. Sikta först och främst på en uppgång till motståndsnivåerna vid ca 12 460-12 500 och därefter upp till de vid ca 12 580. Sätt förslagsvis en stopp loss strax under 12 330 eller strax under ca 12 300. Allt efter var och ens syn på risk. Flytta sedan upp denna stopp loss allt eftersom indexet rör sig uppåt.

Skulle dock DAX få säljsignaler genom att etablera sig under stöden vid ca 12 340 och ca 12 310 kan man istället handla för nedgång. Sikta först och främst på en nedgång till stödet vid ca 12 250 och därefter ned till det vid ca 12 100. Sätt förslagsvis en stopp loss strax över 12 350 som sedan flyttas nedåt allt eftersom indexet rör sig åt det hållet.

För mer långsiktiga investeringar ser läget osäkert ut så länge som DAX befinner sig inne i den stora konsolideringsformationen mellan ca 11 600 och ca 13 600. En strategi skulle kunna vara att köpa på större nedgångar som går ned till i närheten av stödnivåerna kring ca 12 100 och ca 11 600. Då blir det dock mycket viktigt med en stopp loss om stödet vid ca 11 600 inte håller. För i så fall erhålls en säljsignal som indikerar en ganska betydande nedsida.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto