Home > DAX-analysen v.35 ”DAX testar viktiga stödnivåer”.

DAX-analysen v.35 ”DAX testar viktiga stödnivåer”.

DAX-indexet har den senaste veckan varit nere och testat det viktiga stödområdet vid ca 11 850-11 870. Än så länge har stödnivåerna hållit. Den tyska börsen är nu också så översåld att en kortsiktig uppåtriktad rekyl borde kunna komma så fort som nyhetsflödet blir mer positivt. Intressanta köpsignaler skulle erhållas om DAX under en ökande handelsaktivitet skulle orka etablera sig över motstånden vid ca 12 300-12 400. Men så länge detta inte skett ser tyvärr den långsiktiga bilden svag ut. DAX har fått säljsignaler och handelsvolymmönstret är negativt. Risken ser därmed stor att DAX förr eller senare får nya säljsignaler genom att etablerar sig under stödområdet vid ca 11 850-11 870.

Den tyska börsen har den senaste veckan haft en svag utveckling. Igår stängde DAX-indexet på 12 011,30 vilket innebär -1,8 procent på en vecka och +4,6 procent hittills i år.

Oron kring Nordkorea blossade på nytt upp under veckan vilket fick den tyska och de flesta andra börser att darra till. I skrivande stund har dock oron för tillfället lagt sig. Och DAX har också studsat upp i från sina lägsta nivåer.

Annars spökar dollarförsvagningen fortfarande för de europeiska börserna. Under förra veckans Jackson Hole-konferens gav ECB-chefen Mario Draghi inga nya penningpolitiska signaler. Detta tolkades som att han var bekväm med den senaste tidens euroförstärkning gentemot dollarn. Vilket i sin tur stärkte euron ytterligare.

Euron är emellertid relativt dollarn överköpt, se också vårt senaste Valutabrev, men än så länge fortsätter eurons stigande trend gentemot dollarn. Detta riskerar att försämra många tyska bolags internationella konkurrenskraft och då även att dra ner deras vinstförmåga. Så detta är klart besvärande för den kommande börsutvecklingen.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Nu är dock både den tyska börsen och dollarn så översålda att en lite rejälare rekyl uppåt lätt borde kunna bli följden av ett eventuellt mer positivt nyhetsflöde. Skulle till exempel Kina sätta ner foten och se till att Nordkorea kommer till förhandlingsbordet borde DAX kunna studsa uppåt. I alla fall till motståndsområdet vid ca 12 300-12 400.

Men sker eventuella uppgångar under fortsatt låg handelsaktivitet relativt den under nedgångsdagarna riskerar dessa uppgångar bli både kortvariga och opålitliga. Köpsignaler som erhålls under jämförelsevis låg börsomsättning är alltså inte så mycket att lita på.

Tyvärr har också handelsvolymmönstret varit negativt för DAX de senaste månaderna. Vilket indikerar svaghet i den underliggande trenden. Så länge detta mönster består kommer vi också ta eventuella säljsignaler på större allvar än eventuella köpsignaler.

Den långa trenden för DAX håller också på att vända nedåt. DAX ligger visserligen över sin 200-dagars medeltalskurva som dessutom fortfarande är uppåtriktad. Men mönstret med successivt stigande toppar och bottnar har brutits. Och handelsvolymsambanden är alltså negativa. Förutom detta så har DAX också visat svaghet genom att inte lyckats etablera sig över den gamla toppen ifrån år 2015 på 12 391.

I veckodiagrammet ser vi också att den långa trendlinjen ifrån sommaren 2016 nu håller på att brytas. Stochastic-indikatorn visar dock att DAX i detta långsiktiga veckoperspektiv är översålt. Vilket alltså gör att en tillfällig studs uppåt inte vore så överraskande.

Analys DAX

Skulle DAX etablera sig under stödet vid ca 11 850-11 870, särskilt om detta skulle ske under en ökande börsaktivitet, erhålls starka säljsignaler. Då bekräftas också trendbrottet för DAX och dessutom erhålls då säljsignaler ur en klassisk huvudskuldraformation. Sedan ligger nästa starka stödområden vid ca 11 400-11 500 och ca 10 800.

Skulle istället DAX orka etablera sig över motståndsområdet vid ca 12 400 får indexet köpsignaler. Sker detta under en hög handelsaktivitet blir köpsignalerna extra intressanta. Särskilt om sedan även motståndet vid ca 12 951 skulle passeras. Detta är dock inte vår huvudhypotes. Den är snarare att DAX förr eller senare får nya säljsignaler genom att etablera sig under stödområdet vid ca 11 850-11 870.

I dagsdiagrammet ser vi också dansen kring 200-dagars medeltalskurvan. Ofta blir området kring denna medeltalskurva ett viktigt stöd- eller motståndsområde. I skrivande stund ligger 200-dagars vid ca 12 016. Det vore en tydlig svaghetssignal om DAX någon längre tid skulle etablera sig under denna viktiga medeltalskurva.

Analys DAX

I tisdags var DAX nere som lägst på 11 868,84 men stängde på 12 123,47, ganska nära sitt dagshögsta den dagen på 12 173,53. DAX fick då en kortsiktig reversalsignal för uppgång. Så att så länge som 11 868 håller, och gärna också att DAX kan hålla sig över sin 200-dagars medeltalskurva, finns det goda möjligheter för en kortsiktig studs uppåt.

I det ännu kortsiktigare perspektivet ser vi i timdiagrammet att DAX hoppar upp och ner i en konsolideringsfas. För den kortsiktige aktören finns här viktiga nivåer att bevaka. Skulle DAX orka över motstånden vid ca 12 040 och ca 12 100 erhålls köpsignaler. Skulle stödnivåerna vid ca 11 990, ca 11 930 och ca 11 868 brytas erhålls istället säljsignaler.

Analys DAX

För den mer långsiktige placeraren rekommendera vi dock fortsatt försiktighet. Risknivån ser hög ut i och med alla svaghetssignaler som erhållits i DAX-indexet. Även om en kortsiktig studs uppåt inte vore överraskande ser den mer långsiktiga bilden klart utmanande ut.

Den försiktige placeraren kan också fråga sig om det är värt att eventuellt chansa på en kortsiktig studs uppåt på några procent när risken på nedsidan tyvärr ser betydligt större ut.

En kompromiss kan vara att sälja på eventuella uppåtriktade rörelser på DAX, särskilt om dessa fortsätter att ske under en relativt låg handelsaktivitet. Och att sedan sätta stopp losser på kvarvarande innehav om stödområdet vid ca 11 850-11 870 inte håller.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto