Home > DAX-analysen v.36 ”DAX har fått kortsiktiga säljsignaler…”

DAX-analysen v.36 ”DAX har fått kortsiktiga säljsignaler…”

Tyska DAX-indexet fick förra veckan kortsiktiga säljsignaler. Nya säljsignaler erhålls om även stöden vid ca 12 350 och ca 12 100 bryts. Får dock den tyska mer positiv energi och orkar bryta över motstånden vid ca 12 460, ca 12 600, ca 12 740 och ca 12 900 får indexet istället kortsiktiga köpsignaler. I ett längre tidsperspektiv sett ligger dock DAX fortfarande kvar i det stora konsolideringsområdet mellan de viktiga stödnivåerna vid ca 11 600 och motståndsnivåerna vid ca 13 600 och samlar kraft inför ett större utbrott.

 

Den tyska börsen hade förra veckan en oregelbunden utveckling präglad av turerna fram och tillbaka på handelskonfliktfronten. Det tyska storbolagsindexet DAX gick ned med -0,3 procent och avslutade veckan på 12 364,06. Årets nedgång på indexet har därmed utökats till -4,3 procent.

Förra veckan började starkt på den tyska börsen efter positiva tongångar på handelsområdet. En preliminär handelsuppgörelse mellan USA och Mexico nåddes nämligen vilket minskar risken för importtullar. Särskilt de tyska fordonsaktierna gick då starkt då de även Goldman Sachs samtidigt kommit med en positiv analys för underleverantören Continental.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Ännu bättre gick det sedan när EU klargjort att man är beredd på att slopa alla biltullar, och även sänka tullavgifter på alla industriella varor till noll, förutsatt att USA gör detsamma.

Men USA:s president Donald Trump verkar inte vara nöjd med detta. För han menar att de europeiska konsumenterna är så ojusta att de trots slopade biltullar inte skulle köpa så mycket amerikanska bilar…

När Donald Trump dessutom i slutet av veckan ville tidigarelägga de högre tullarna för varor värda 200 miljarder dollar ifrån Kina och även deklarerade att han är redo att dra USA ut ur världshandelsorganisationen WTO så blev det en veckoavslutning i moll för den tyska börsen.

För DAX-indexet ser därmed den långsiktiga bilden i veckodiagrammet fortfarande osäkert och tveksamt ut. Långsiktigt sett ligger indexet också inne i en stor konsolideringsformation och samlar kraft inför ett större utbrott. Inne i en sådan formation är det svårt att veta åt vilket håll utbrottet till slut kommer att ske.

Analys DAX

Skulle DAX med kraft etablera sig över motstånden vid ca 12 900 och ca 13 200 erhålls köpsignaler som gör att det börjar luta åt att indexet även till slut ska bryta ut över konsolideringsområdets övre gräns vid ca 13 600.

Men om DAX istället bryter under stödnivån vid ca 12 100 får indexet säljsignaler som ökar risken för att även det långsiktigt mycket viktiga stödområdet vid ca 11 600 också ska komma att testas. Och etablerar sig DAX under den svagt nedåtlutande stödlinjen som i skrivande stund alltså ligger vid ca 11 600 bryts konsolideringsområdet på nedsidan och indexet får då starka säljsignaler.

I dagsdiagrammet har DAX fått kortsiktiga säljsignaler då stödet vid ca 12 460 bröts. Nya säljsignaler erhålls här om även stöden vid ca 12 350 och ca 12 100 bryts.

Analys DAX

Får den tyska börsen emellertid ny kraft och går över motstånden vid ca 12 460, ca 12 600, ca 12 740 och ca 12 890 får indexet istället köpsignaler. Intressant blir det också i så fall om DAX på ett stabilt sätt skulle orka etablera sig över sin viktiga 200 dagars medeltalskurva som i dagsläget ligger vid ca 12 683.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet har DAX också säljsignaler förra veckan. Även här får indexet nya säljsignaler om stödet vid ca 12 350 bryts. Nästa intressanta stödnivå ligger dock i timdiagrammet vid ca 12 250 följt av det vid ca 12 120 och det mycket viktiga stödet vid ca 12 100.

Analys DAX

Skulle DAX orka etablera sig över motstånden vid ca 12 430, 12 460, ca 12 500 och ca 12 600 får indexet istället köpsignaler i timdiagrammet.

Handlar man främst kortsiktigt kan man därför förslagsvis ligga för nedgång så länge som motståndet vid ca 12 430 inte brutits. Eller så kan man avvakta att stödet vid ca 12 350 först bryts innan man tar position för nedgång. Sikta sedan på ett test av stödområdena vid ca 12 250 och ca 12 100-12 120. Sätt förslagsvis först en stopp loss strax över 12 440 som sedan successivt flyttas nedåt allt efter som indexet rör sig nedåt.

Bryter istället DAX över motståndet strax över 12 430 kan man istället agera för uppgång. Sikta först och främst på en uppgång till motståndsnivåerna vid ca 12 460-12 500 och därefter upp till de vid ca 12 600. Sätt förslagsvis en stopp loss strax under 12 390. Flytta sedan upp denna stopp loss allt eftersom indexet rör sig uppåt.

Agerar man mer långsiktigt ser läget osäkert ut. För DAX befinner sig inne i den stora konsolideringsformationen mellan ca 11 600 och ca 13 600 och det är för tidigt att säga åt vilket håll indexet kommer att bryta ut åt.

En strategi kan då vara att avvakta läget och se åt vilket håll DAX får långsiktiga signaler åt.

Ett alternativ kan också vara köpa på större nedgångar som går ned till i närheten av stödnivåerna kring ca 12 100 och ca 11 600. Då blir det emellertid mycket viktigt med en stopp loss om stödet vid ca 11 600 inte håller. För i så fall erhålls en stark säljsignal som tyvärr indikerar en ganska stor nedgångspotential.

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.