Home > DAX-analysen v.37 ”DAX har fått köpsignaler…”

DAX-analysen v.37 ”DAX har fått köpsignaler…”

DAX-indexet har den senaste veckan fått flera kortsiktiga köpsignaler när ett antal motståndsnivåer i intervallet ca 12 200-12 400 passerats. Uppgångarna har hittills tyvärr skett under en relativt låg handelsaktivitet. Detta gör att det långsiktiga signalvärdet av dessa köpsignaler än så länge är väldigt begränsat. DAX har tidigare också varit översålt men håller nu istället på att bli överköpt. Motstånd finns vid ca 12 600-12 680 och ca 12 951. Skulle DAX i ett senare läge etablera sig under det viktigt stödområdet vid ca 11 850-12 100 erhålls starka säljsignaler.

Den tyska börsen har den senaste veckan haft stark utveckling. Igår stängde DAX-indexet på 12 553,57 vilket innebär en uppgång på hela +3,6 procent på en vecka och +9,3 procent hittills i år.

Under den senaste veckan har världens börser fått ett mer risk-on läge ifrån att tidigare påverkats mest av diverse orosmoment. Det har varit krisläget kring Nordkoreas kärnvapentester, begynnande handelskrig mellan USA och Kina, centralbankernas kommande åtstramningar, valutaoro kring dollarförsvagningen och nu senast helgens orkanoväder i södra USA.

När orkanen Irma inte visade sig orsaka så mycket skador som befarat och när läget hos de andra oroshärdarna inte försämrades så lättade därför trycket. Och den tyska börsen tog då fart uppåt ifrån sitt tidigare översålda läge.

Den höjda riskaptiten gjorde också att marknadsräntorna steg. Det gör att bankerna har lättare att tjäna pengar på sin räntespread. Vilket i sin tur fick lite extra fart på de tyska bankaktierna.

Även dollarn har studsat upp, vilket på marginalen är bra för de flesta tyska företags internationella konkurrenskraft. Detta stimulerade givetvis också börskurserna.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

I veckodiagrammet ser vi att DAX-indexet i och med detta fått köpsignaler när det gått över det starka motståndsområdet vid ca 12 300-12 400.

Analys DAX

Tyvärr var handelsaktiviteten under uppgången inte särskilt stor jämfört med den under sommarens nedgångsdagar. Därför är det långsiktiga signalvärdet av dessa köpsignaler än så länge tveksamma.

Men DAX har i alla fall startat en kortsiktig trend uppåt som gäller tills nya säljsignaler inträffar.

Skulle sedan, kanske någon gång de närmaste veckorna, DAX få säljsignaler och att börsomsättningarna i samband med det är klart högre än de som varit under de senaste dagarnas uppgång, ja då har vi problem.

För säljsignaler under en ökad handelsaktivitet bör man i detta läget ta på stort allvar. Men det får bli en senare fråga. Just nu är alltså den korta trenden uppåt.

Veckodiagrammet visar också att DAX framförallt har ett motstånd vid den gamla toppnivån vid 12 951. Stödnivåer finns i området 12 300-12 400 och vid ca 11 850-11 870.

Vecko-stochastic har nu börjat vända uppåt ifrån de tidigare så översålda nivåerna. Om uppgången fortsätter under relativt blygsam handelsaktivitet och vecko-stochastic med tiden kommer upp till lite mer överköpta nivåer blir läget väldigt känsligt. I så fall kommer vi noggrant att bevaka utifall att några reversal- eller andra typer av säljsignaler dyker upp.

I dagsdiagrammet ser vi att DAX fick köpindikationer redan när den fallande trendlinjen vid ca 12 200 bröts. Köpsignalerna bekräftades sedan när motståndet vid ca 12 340 passerades. Ett kortsiktigt motståndsområde finns nu vid ca 12 600-12 680. Följt av motståndet vid toppnivån 12 951.

Stochastic i dagsdiagrammet har tidigare varit översålt. Men håller nu istället på att bli överköpt. Detta gör att den tyska börsens känsligheten för negativa nyheter nu snabbt ökar.

Analys DAX

I detta tidsperspektiv ser vi också att det finns intressanta stödområden vid ca 12 245-12 340.

Värt att notera är också att DAX nu studsat upp i från området för dess 200-dagars medeltalskurva. Kurvan ligger i skrivande stund på 12 097. Området kring 200-dagars medeltalskurvan är vanligtvis ett viktigt stödområde för alla värdepapper och index. I alla fall första gången området testas. Andra gången ett test sker brukar utgången dock inte nödvändigtvis bli så lyckosamt.

Vidare så dagen för sommarens lägsta indexnivå, den 29 augusti, bottnade DAX ut på 11 868,84. Men DAX stängde då mer i närheten av den dagens högsta nivå på 12 032. DAX fick alltså där en reversalsignal för uppgång. Som senare bekräftades med stängningar över den dagens högsta nivå.

Under vårens uppgång vände också DAX flera gånger kring ca 11 850. Vilket gör att även denna nivå blir viktig att bevaka.

Summa summarum har alltså DAX ett viktigt stödområde på många olika sätt mellan ca 11 850-12 100. Eventuella kommande lite större nedgångar borde därför kunna finna stöd någonstans i detta område.

Men sker sådana nedgångar under en hög handelsaktivitet jämfört med den under den tidigare uppgången, är risken stor att detta breda stödområde bara tillfälligtvis stannar upp en nedgång. Snarare riskerar sådana nedgångar sedan att fortsätta och då kanske även testa av stödområdena vid ca 11 400-11 500 och ca 10 800.

Går vi sedan emellertid vidare till det ännu kortsiktigare timdiagrammet ser vi tydligt den kortsiktiga uppåtriktade trenden som nu bildats. DAX har fått ett antal kortsiktiga köpsignaler den senaste tiden.

Analys DAX

En ny köpsignal erhålls om motståndet vid ca 12 566 passeras. Säljsignaler erhålls om istället stöden vid ca 12 490 och ca 12 420 bryts. Dessa nivåer kan vara viktiga att bevaka för den kortsiktigt inriktade placeraren.

För den mer långsiktige placeraren rekommendera vi fortsatt försiktighet. Särskilt om uppgångarna fortsätter att ske under en relativt låg handelsaktivitet.

Har man köpt vid de senaste veckornas översålda nivåer kan det därför vara läge att sälja och lätta av innehaven vid uppgångarna. Till exempel om DAX närmar sig motståndsområdena vid ca 12 600-12 680 och ca 12 950.

Så länge som handelsvolymsambandet är negativt är också risken stor att denna uppgång tyvärr inte är särskilt pålitlig. Sätt därför gärna stopp losser för alla innehav. Särskilt om det viktiga stödområdet vid ca 11 850-12 100 skulle brytas.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto