Home > DAX-analysen v.37 ”DAX har fått nya säljsignaler…”

DAX-analysen v.37 ”DAX har fått nya säljsignaler…”

Tyska DAX-indexet fick förra veckan nya säljsignaler när stöden vid ca 12 350 och ca 12 100 bröts. Nästa viktiga stödnivå ligger vid ca 11 730. DAX är dock översålt och skulle nu därför lätt kunna få en kortsiktig uppåtriktad rekyl upp till motståndsområdet vid ca 12 100. Skulle indexet också lyckas parkera sig över 12 100 får indexet en kortsiktigt intressant köpsignal. Sett i ett mer långsiktigt perspektiv ligger dock DAX kvar i en flerårig konsolideringsformation och samlar kraft inför en större rörelse. Skulle DAX etablera sig över motståndet vid ca 13 600 erhålls starka köpsignaler ur denna formation. Men bryts den svagt nedåtlutande stödnivån som befinner sig vid ca 11 600 får indexet istället starka säljsignaler.

 

Den tyska börsen hade förra veckan en klart nedåtriktad tendens. DAX-indexet stängde veckan på 11 959,63 efter en nedgång på hela -3,3 procent. DAX har hittills i år gått ned med -7,4 procent.

Börsen gick ned påverkad av ett negativt internationellt börsklimat präglat av upptrappning av handelskriget mellan USA och Kina och fortsatt valutaoro i flera utvecklingsländer.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Den hårt prövade tyska banksektorn fick dock lite tillfällig dragarhjälp i veckan av att man ifrån italienskt håll sagt att man ska hålla sin budget inom EU-reglerna. Tyska bilaktier hade dock att tampas med, förutom handelskriget med USA, tidningsuppgifter om att det finns vittnesuppgifter om manipulerade utsläppstester även för bensindrivna bilar.

I veckodiagrammet ser den långsiktiga bilden för DAX-indexet fortsatt minst sagt ganska tveksam ut. Indexet fick förra veckan till och med en säljsignal när stödet vid ca 12 100 bröts. DAX ligger också klart under sin viktiga 40-veckors medeltalskurva som också börjat luta allt mer nedåt. Däremot ligger DAX fortfarande kvar inom den stora fleråriga konsolideringsformationen mellan stödområdet kring ca 11 600 och motståndsområdet kring ca 13 600.

Analys DAX

Stochastic visar också på att den tyska börsen nu är i ett översålt läge vilket ökar möjligheten för att nedgången ska kunna stanna av om inte förr så i alla fall kring stödområdet vid ca 11 600. Men skulle DAX etablera sig under den stödnivån får indexet starka säljsignaler.

Skulle emellertid DAX orka över motståndsnivån vid ca 12 100 får indexet en köpsignal. Extra intressant blir det sedan om även DAX skulle kunna etablera sig över sin 40-veckors medeltalskurva, som i skrivande stund ligger vid ca 12 638, och över motstånden vid ca 12 900, ca 13 200 och särskilt om toppnivån vid ca 13 600 skulle passeras. Detta ser i dagsläget tyvärr ganska avlägset ut. Men ibland blir det snabba scenförändringar på börsen.

I det kortsiktigare dagsdiagrammet ser vi också att DAX fått säljsignaler och kommit in i en nedåtriktad trend. Även här är stochastic nere på översålda nivåer. Nya säljsignaler erhålls i dagsdiagrammet emellertid redan om stödnivån vid ca 11 727 bryts.

Analys DAX

Skulle DAX lyckas vända upp och etablera sig över motståndet vid ca 12 100 får indexet också här en intressant köpsignal. Nya köpsignaler erhålls i dagsdiagrammet sedan om dessutom motståndsnivåerna vid ca 12 340-12 350, ca 12 460 och ca 12 600 passeras.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet har likaså DAX kommit in i en starkt nedåtriktad trend och fått ett stort antal säljsignaler de senaste veckorna. En ny kortsiktig säljsignal erhålls om stödet vid ca 11 888 bryts.  Skulle dock DAX vända upp och etablera sig över motståndet vid ca 11 990 erhålls den första kortsiktiga köpsignalen sedan i slutet av augusti.

Analys DAX

Kortsiktiga inriktade placerare kan därför förslagsvis ligga för nedgång så länge som motståndet vid ca 11 990 håller. Sikta först och främst på en nedgång till ca 11 730-nivån. Sätt förslagsvis en stopp loss strax över 12 000 som sedan flyttas nedåt allt eftersom indexet rör sig åt det hållet. Var gärna lite extra alert med stopp lossen för indexet är klart översålt och en uppåtriktad rekyl kan komma snabbt och kraftfullt.

Skulle DAX få köpsignaler genom att tydligt etablera sig över motståndet vid ca 11 990 kan man istället handla för uppgång. Sikta först och främst på en uppgång till motstånden i området ca 12 090-12 160 och sedan upp till det vid ca 12 250. Sätt förslagsvis en stopp loss strax under 11 970 som sedan flyttas upp allt eftersom indexet rör sig uppåt.

För mer långsiktiga investeringar ser läget osäkert ut så länge som DAX befinner sig inne i den stora konsolideringsformationen mellan ca 11 600 och ca 13 600. Standardrådet är då att avvakta utbrottet och sedan agera i dess riktning. För det är nämligen väldigt svårt att avgöra i förväg åt vilket håll utbrottet kommer att komma åt.

En lite mer optimistisk och aggressiv strategi skulle kunna vara att köpa på större nedgångar som går ned till i närheten av stödnivåerna kring ca 11 600-1 730. Då blir det dock mycket viktigt med en stopp loss om stödet vid ca 11 600 inte håller. För i så fall erhålls en säljsignal som indikerar en betydande nedsida på DAX.

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.