Home > DAX-analysen v.38 ”DAX är översålt och är nära att få köpsignaler…”

DAX-analysen v.38 ”DAX är översålt och är nära att få köpsignaler…”

Tyska DAX-indexet är översålt och har studsat upp till ett motståndsområde kring ca 12 100-12 135. Kan DAX etablera sig över dessa nivåer erhålls kortsiktiga köpsignaler. Nya köpsignaler erhålls sedan om även motstånden vid ca 12 400 och ca 12 600 bryts. Skulle däremot DAX gå under stödnivåerna vid ca 12 100 och 11 865 erhålls istället nya kortsiktiga säljsignaler. I ett mer långsiktigt tidsperspektiv ligger emellertid DAX kvar i en flerårig konsolideringsformation och samlar kraft inför en större rörelse. Skulle DAX etablera sig över dess motstånd vid ca 13 600 erhålls långsiktiga köpsignaler. Men bryts formationens svagt nedåtlutande stödnivå som i dagsläget ligger vid ca 11 600 får indexet istället starka säljsignaler.

 

Den tyska börsen hade förra veckan en uppåtriktad rörelse till följd av ökad optimism på handelskonfliktområdet. Det tyska storbolagsindexet DAX gick upp med 1,9 procent och avslutade veckan på 12 124,33. Årets nedgång på indexet har därmed reducerats till -6,1 procent.

Börsen rekylerade förra veckan upp ifrån ett översålt läge då nyhetsflödet blev något mer positivt under andra halvan av förra veckan. Det kom då fram uppgifter om att USA bjudit in Kina för förnyade handelssamtal vilket stärkte det internationella börsklimatet och därmed även den tyska börsens humör. Särskilt de tyska fordonsaktierna gynnades av detta. Även bankaktierna drog sig dock uppåt i spåren av stigande räntor.

Sedan återstår det emellertid att se hur den tyska börsen kommer att reagera på helgens nyhet att president Donald Trump trots inbjudan till kineserna instruerat sina medarbetare att lägga fram förslag på ytterligare importtullar på kinesiska varor till ett värde om 200 miljarder dollar.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Den långsiktiga diagrambilden för DAX-indexet ser också liksom tidigare högst tveksam ut. Indexet ligger under sin 40-veckors medeltalskurva som dessutom börjat luta nedåt. Indexet har fått säljsignal och visar också upp ett mönster de senaste månaderna med allt lägre och lägre toppar och bottnar.

Sett i ett flerårigt tidsperspektiv ligger dock DAX i en stor konsolideringsformation mellan stödområdet kring ca 11 600 och motståndsområdet kring ca 13 600 och samlar kraft inför ett större utbrott.

Analys DAX

Skulle DAX med lite mer marginal och på ett tydligt sätt lyckas etablera sig över motståndet vid ca 12 100 erhålls emellertid en köpsignal i veckodiagrammet. Nästa köpsignal fås om även motståndet vid ca 12 600 passeras.

Om DAX däremot i ett senare läge skulle etablera sig under den svagt nedåtlutande stödnivån som i dagsläget ligger vid ca 11 600 erhålls alltså en stark säljsignal. Nedgångspotentialen ser då tyvärr relativt stor ut.

I dagsdiagrammet ser vi att DAX i ett kortare tidsperspektiv har fått eller snarare snart kan få en köpsignal om motståndsområdet vid ca 12 100-12 135 kan brytas. Stochasticindikatorn har också givit ifrån sig en köpindikation som skulle förstärka signalvärdet av en eventuell köpsignal i själva indexdiagrammet. Erhålls den får DAX sedan nya köpsignaler om även motstånden vid ca 12 400 och ca 12 600 passeras.

Analys DAX

Skulle emellertid DAX vända ner och gå under stöden vid ca 12 100, ca 11 865 och ca 11 727 erhålls istället kortsiktiga säljsignaler.

I det kortsiktigare timdiagrammet ser vi att DAX fått flera köpsignaler och att det i detta tidsperspektivet ligger i tydlig uppåtriktad trend. Nya köpsignaler erhålls här om motstånden vid ca 12 135, ca 12 190 och ca 12 250 bryts. Kortsiktiga säljsignaler erhålls och andra sidan om stödnivåerna vid ca 12 075, ca 12 040, ca 11 950 och ca 11 865 passeras.

Analys DAX

Agerar man främst kortsiktigt kan man därför förslagsvis ligga för uppgång så länge som stödet vid ca 12 075 håller. Sikta först och främst på en uppgång till motståndsnivåerna vid ca 12 190 och ca 12 250. Men tar börsen fart kan kanske också motståndet vid ca 12 600 nås. Stopp loss förslagsvis strax under ca 12 070 eller under 12 040. Allt efter var och ens egen riskpreferens. Flytta sedan upp denna stopp loss allt eftersom indexet rör sig uppåt.

Skulle emellertid DAX få säljsignaler genom att etablera sig under stöden vid ca 12 075 och ca 12 040 kan man istället handla för nedgång. Sikta först och främst på en nedgång till stödet vid ca 11 950 och sedan ned till det vid ca 11 865. Sätt förslagsvis en stopp loss strax över 12 135 som sedan flyttas ned allt eftersom indexet rör sig nedåt.

För långsiktiga placeringar ser läget osäkert ut då DAX som nu befinner sig både under sin 40-veckors som sin 200-dagars medeltalskurvor och även så länge som DAX befinner sig inne i den stora konsolideringsformationen mellan ca 11 600 och ca 13 600.

En strategi man kan ha om man är optimist och gillar lite risktagande är att köpa på större nedgångar som går ned till i närheten av stödnivåerna på DAX vid ca 11 600-1 730. Då blir det emellertid viktigt med en stopp loss om stödet vid ca 11 600 inte håller. För i så fall erhålls nämligen en säljsignal som indikerar en ganska betydande nedsida på indexet.

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.