Home > DAX-analysen v.38 ”Tyska DAX är överköpt…”

DAX-analysen v.38 ”Tyska DAX är överköpt…”

DAX har tidigare fått köpsignaler och befinner sig i en uppåtriktad trend. Indexet har dock efter en snabb uppgång nu blivit kortsiktigt överköpt. Uppgångarna har också skett under en relativt låg handelsaktivitet. Detta bidrar till att det mer långsiktiga läget tyvärr än så länge ser instabilt ut. Nya köpsignaler erhålls dock om DAX kan etablera sig över motstånden vid ca 12600-12 680 och ca 12 951. Säljsignaler ges istället om stöden vid ca 12 245-12 340, ca 12 050 och ca 12 850-12 871 bryts. Skulle eventuella säljsignaler erhållas under en ökande börsaktivitet blir de extra starka och viktiga att bevaka. 

Tyska DAX-indexet har den senaste veckan gått upp med blygsamma 0,3 procent och slutade igår på 12 569,17. Uppgången i år för DAX är därmed 9,5 procent.

För Tyskland är nu det stora fokuset på förbundsdagsvalet på söndag den 24 september. Merkel ser ut att vinna valet men behöver enligt opinionsundersökningarna en samarbetspartner att bilda regering med. Och med vilka bildar hon regering?

Det är den stora frågan. Det brukar nämligen gå väldigt dåligt opinionsmässigt för de partier hon samregerar med. Så det är inte så konstigt att de potentiella samarbetspartnerna liberaler och socialdemokraterna tvekar.

Annars har den senaste veckan varit en stillsam fortsättning på den tillfälliga(?) risk-on perioden som startade veckan dessförinnan. Innan dess hade marknaden oroats över Nordkoreas missiler, hotande handelskrig mellan USA och de länder som vill fortsätta handla med Nordkorea, skuldtaket i USA, orkanstormar över södra USA och en sjunkande dollarkurs med mera.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Även om den kommande penningpolitiska åtstramning ifrån centralbankernas sida fortfarande hänger som en våt filt över finansmarknaderna så har i alla fall alla de andra oroshärdarna för tillfället lugnat ned sig. Och det har räckt för att de flesta börser, där ibland den tyska, ska ha kunnat studsa uppåt ifrån sina tidigare så översålda lägen.

DAX-indexet har i veckodiagrammet tidigare fått köpsignaler när det gått över motståndsområdet vid ca 12 300-12 400. Stochastic-indikatorn visar emellertid här att DAX i detta mer långsiktiga perspektiv inte är lika översålt som tidigare. Nu har DAX också börjat komma upp till motståndsområdet kring ca 12 600-12 680.

Nya köpsignaler erhålls om börsen har kraft kvar att pressa indexet över även detta motståndsområde. Strax ovanför väntar i så fall den gamla toppnivån 12 951 på ett test.

Analys DAX

Uppgången har dock fortsatt ske under en relativt låg handelsaktivitet. Vilket gör att köpsignalerna tyvärr inte ser särskilt pålitliga ut i ett längre perspektiv.

Därför är det viktigt att bevaka om uppgången upphör och om stödområdet vid ca 12 300-12 400 bryts. Skulle det ske under en ökande handelsaktivitet under nedgångsdagarna blir säljsignalerna särskilt starka.

En extra stark säljsignal erhålls också om det viktiga stödet vid ca 11 850-11 871 skulle brytas på detta sätt. Nedgångspotentialen skulle i så fall kunna vara betydande.

Även i dagsdiagrammet ser vi att DAX har fått ett antal köpsignaler den senaste tiden. De kom bland annat när det nedåtgående trendmotståndet vid ca 12 200 och det horisontella motståndet vid ca 12 340 bröts.

Analys DAX

Intressant är också att stochastic-indikatorn för DAX i dagsdiagrammet nu är uppe på höga och överköpta nivåer. Detta är emellertid ingen säljsignal i sig själv då indexet kan fortsätta att vara överköpt en längre tid om den kommit in i en stark trend.

Man kan då däremot öka beredskapen på att DAX lättare kan göra en nedåtriktad rekyl om till exempel nyhetsflödet skulle bli mer negativt. Nya signaler om en snabbare och kraftigare dämpning än väntat av centralbankernas stimulanser vore till exempel väldigt känsligt i detta läge.

Nya köpsignaler erhålls även i dagsdiagrammet om motståndsnivåerna vid ca 12 600-12 680 och vid ca 12951 bryts. Skulle istället DAX vända ned ges säljsignaler om stödområdena vid ca 12 245-12 340, ca 12 050 och ca 11 850-11 871 bryts.

Sedan har DAX också tidigare ett antal gånger studsat till vid området för sin 200-dagars medeltalskurva. Den ligger i skrivande stund vid ca 12 143. Det är därför också en mycket viktig nivå att bevaka.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet ser vi att DAX ligger i en uppåtriktad trend. Men att indexet inom denna trend stannat av i en kraftsamlande konsolideringsfas.

Analys DAX

För kortsiktigt inriktade aktörer kan det vara intressant att bevaka när och åt vilket håll DAX bryter ut ur detta konsolideringsområde. En ny köpsignal erhålls om DAX går över motståndet vid ca 12 614. Säljsignal erhålls om indexet istället bryter under stödnivåerna vid ca 12 518 och ca 12 489-12 500.

Är man mer långsiktigt inriktade investerare tycker vi det kan vara intressant att utnyttja de nuvarande uppgångarna till att gradvis sälja av innehaven. Den uppåtgående trenden och köpsignalerna har erhållits under en relativt låg handelsaktivitet vilket gör att dessa i ett mer långsiktigt perspektiv ser klart opålitliga ut. Säsongmässigt sett är också ofta den närmaste tiden besvärlig.

Skulle dock nya köpsignaler erhållas under en klart ökande börsaktivitet ser läget betydligt ljusare ut. Men innan det skett ser det väldigt riskabelt ut för DAX. Särskilt allvarligt skulle det vara om det viktiga stödet vid ca 11 850-11 871 skulle brytas under hög börshandel.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto