Home > DAX-analysen v.39 ”DAX har fått köpsignaler…”

DAX-analysen v.39 ”DAX har fått köpsignaler…”

Tyska DAX-indexet fick förra veckan köpsignaler när det gick över motstånden vid ca 12 100-12 135 och ca 12 400. Nya intressanta köpsignaler erhålls om även motstånden vid ca 12 600, ca 12 900 och ca 13 200 bryts. Går DAX dock under stöden vid ca 12 400, ca 12 100-12 140 och ca 11 865 får indexet istället kortsiktiga säljsignaler. I ett längre tidsperspektiv sett ligger emellertid DAX fortfarande kvar i en flerårig konsolideringsfas mellan viktiga stödnivåer vid ca 11 600 och motståndsnivåer vid ca 13 600 och samlar kraft inför ett större utbrott.

 

Den tyska börsen hade förra veckan en kraftigt stigande utveckling. DAX-indexet stängde veckan på 12 430,88 efter en uppgång på hela 2,5 procent. DAX har därmed hittills i år gått ned med -3,8 procent.

Börsen gick under hela förra veckan starkt uppåt stimulerad av en förnyad tillväxtoptimism på det internationella planet efter det att oron kring handelskrigen lättat något.

Den amerikanske presidenten Donald Trump hade visserligen höjt beloppet med ytterligare 200 miljarder dollar på de kinesiska varor han vill höja importtullarna på men samtidigt drog han ned tullsatsen ifrån 25 procent till 10 procent på dessa varor. Detta tolkades som en öppning i de annars så låsta förhandlingarna och även något som man kanske kan hantera på ett rimligt sätt.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Därför så började de amerikanska långräntorna stiga, vilket är bra för bankernas lånemarginaler och därmed för bankaktierna, och särskilt aktier i konjunkturkänsliga råvaru- och industribolag gå upp kraftigt på världens börser. I Tyskland steg därför framförallt bankaktier, fordonsaktier och andra industrirelaterade aktier en hel del under förra veckan.

DAX fick därmed också en köpsignal när indexet lyckades etablera sig över en motståndsnivå vid ca 12 100. På längre sikt ser emellertid den långsiktiga bilden i veckodiagrammet fortfarande osäkert och tveksamt ut för indexet.

Långsiktigt sett ligger nämligen DAX mest i en stor konsolideringsformation och samlar kraft inför ett större utbrott. Inne i en sådan formation är det tyvärr svårt att veta åt vilket håll utbrottet till slut sker.

Analys DAX

Skulle DAX med kraft bryta över motstånden vid ca 12 600, ca 12 900 och ca 13 200 erhålls köpsignaler som gör indikerar att indexet även så småningom ska kunna parkera sig över konsolideringsområdets övre gräns vid ca 13 600.

Om DAX istället etablerar sig under stödnivån vid ca 11 865 får indexet säljsignaler som ökar risken för att även det långsiktigt viktiga stödområdet vid ca 11 600 också ska komma att testas. Etablerar sig DAX sedan även under denna svagt nedåtlutande stödlinjen som förnärvarande alltså ligger vid ca 11 600 bryter indexet ut ur det stora konsolideringsområdet på nedsidan. DAX får då tyvärr kraftiga säljsignaler.

I dagsdiagrammet har DAX också fått köpsignaler då motstånden vid ca 12 100-12 135 och ca 12 400 brutits. Nya köpsignaler erhålls här om även motstånden vid ca 12 500, ca 12 600, ca 12 900 och ca 13 200 passeras.Analys DAX

Försvagas den tyska börsen istället och DAX då går under stöden vid ca 12 400 och ca 12 100-12 140 erhålls säljsignaler. Skulle indexet även gå under dessa finns det sedan intressanta stödnivåer att bevaka vid ca 11 865 och ca 11 727.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet har DAX också fått ett antal köpsignaler förra veckan och trenden är där tydligt uppåtriktad. Här får indexet nya köpsignaler om motstånden vid ca 12 460 och ca 12 600 bryts. Skulle DAX etablera sig under stöden vid ca 12 370 och ca 12 350 får indexet istället säljsignaler i timdiagrammet.

Analys DAX

Kortsiktiga inriktade aktörer kan därför förslagsvis agera för uppgång så länge som stöden vid ca 12 350-12 370 håller. Sikta först och främst på en uppgång till motståndet vid ca 12 600. Sätt förslagsvis en stopp loss strax under 12 350 som sedan flyttas med uppåt allt eftersom indexet går upp.

Skulle DAX få säljsignaler genom att tydligt etablera sig under stöden vid ca 12 350-12 370 kan man istället handla för nedgång. Placera förslagsvis en stopp loss strax över ca 12 400 och flytta sedan successivt ned denna stopp när indexet rör sig nedåt.

För mer långsiktiga investeringar ser läget osäkert ut så länge som DAX befinner sig inne i den stora konsolideringsformationen mellan ca 11 600 och ca 13 600 samt dessutom under både sina 40-veckors som sina 200-dagars medeltalskurvor.

Har man en positiv grundsyn på börsläget och är beredd på att ta lite högre risk kan man dock välja att köpa för uppgång vid eventuella större nedgångar på DAX inom denna stora konsolideringsformation.

Särskilt om man då kommit ned till något intressant stödområde som de vid ca 11 865-12 100 eller de vid ca 11 600-11 730. Men då blir det väldigt viktigt med en stopp loss DAX skulle etablera sig under stödet vid ca 11 600.  För då erhålls nämligen en säljsignal som indikerar en betydande nedsida på DAX.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto