Home > DAX-analysen v.4 ”DAX inväntar viktiga signaler…”

DAX-analysen v.4 ”DAX inväntar viktiga signaler…”

Det tyska DAX-indexet fick förra veckan kortsiktigt intressanta köpsignaler. Men för att indexet ska få starka köpsignaler behöver DAX etablera sig över motståndet vid ca 13 525 under en relativt hög handelsaktivitet. Förutsättningarna för att det förr eller senare ska ske ser goda ut. För den långa trenden är uppåtriktad, det internationella börsklimatet är positivt och konjunkturläget är starkt. Skulle dock DAX mot förmodan etablera sig under det viktiga stödområdet vid ca 12 700 erhålls starka säljsignaler. 

Den tyska börsen gick förra veckan till slut upp efter en stark avslutning under fredagen. Det tyska storbolagsindexet DAX avancerade 1,4 procent och slutade därmed veckan på 13 434,45. Hittills i år har därmed indexet gått upp 4,0 procent.

Börsen var förra veckan i mycket i ett vänteläge dels inför socialdemokraternas partimöte under helgen då deras medlemmarna skulle rösta om huruvida man ska inleda formella koalitionssamtal med Angela Merkels CDU. Och dels inför rapportperioden som drar igång nu i slutet av januari.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Det splittrade socialdemokratiska partiet röstade i helgen som bekant ja till fortsatta regeringsförhandlingar vilket borde vara positivt för den kommande börsutvecklingen.

Konjunkturläget är starkt så det finns också goda möjligheter för en stark rapportperiod de kommande veckorna.

Den starka euron relativt den amerikanska dollarn inger dock viss oro. De tyska börsbolagens internationella konkurrenskraft blir sämre med en stark euro. Den europeiska centralbanken ECB har givit vissa signaler om att de kommer att strama åt sin tidigare så expansiva penningpolitik vilket stärker euron. I diagrammen över euron prissatt i dollarn ser man också att euron ligger i en långsiktigt uppåtgående trend som ser ut att kunna resultera i en ganska kraftig förstärkning av euron de närmaste åren.

På lite längre sikt kan det också få betydelse att det troligen blir en tysk som ersätter italienaren Mario Draghi som ECB-chef när hans mandatperiod går ut i oktober 2019. En tysk kandidat fostrad hos tyska Bundesbank förväntas ha en mer restriktiv grundsyn när det gäller penningpolitiken. Vilket då borde ge stöd till en fortsatt långsiktig uppgång för euron.

För DAX-indexet pekar emellertid den långa trenden fortfarande uppåt. Indexet ligger klart över sin 40-veckors medeltalskurva som dessutom lutar uppåt. Det långsiktiga mönstret med successivt stigande både bottnar och toppar är också intakt.

Analys DAX

Sedan i november har dock DAX befunnit sig i en konsolideringsfas inom denna uppåtriktade trend. Indexet samlar här kraft inför en fortsatt större rörelse.

En långsiktigt intressant köpsignal skulle erhållas om DAX under en stigande handelsaktivitet kunde etablera sig över motståndsnivån vid ca 13 525. Det mest talar också för att utbrottet kommer i den långa trendens riktning, det vill säga uppåt.

Men skulle den tyska börsen överraska och bryta nedåt erhålls långsiktigt viktiga säljsignaler om det skulle etablera sig under stödområdet vid ca 12 700.

I dagsdiagrammet ser vi att DAX sedan i mitten av november befunnit sig i en expanderade triangelformation där kursrörelserna blivit allt större och större.

Analys DAX

Även i dagsdiagrammet får DAX en fin köpsignal om indexet under en ökande börsaktivitet kan etablera sig över motståndet vid ca 13 525. Skulle däremot DAX gå under stödet vid ca 13 140 erhålls en kortsiktig säljsignal.

I så fall är risken stor för ett test av den viktiga stödnivån strax under 12 700. Där ansluter både indexets viktiga 200-dagars medeltalskurva och den nedre stödlinjen i den expanderade triangelformationen. Skulle denna stödnivå mot förmodan brytas erhålls starka säljsignaler. Det vore i så fall en allvarlig svaghetssignal för den tyska börsen.

I timdiagrammet ser vi att DAX har fått ett antal kortsiktiga köpsignaler och nu ser ut att vilja fortsätta uppåt. Ifrån dagsdiagrammet vet vi dock att det vid ca 13 525 finns ett starkt motståndsområde som kan bli utmanande att passera.

Analys DAX

I detta kortsiktiga tidperspektiv erhålls en säljsignal redan om stödet vid ca 13 350 bryts. Nästa viktiga stödnivå ligger sedan vid ca 13 140.

Kortsiktigt inriktade aktörer kan förslagsvis agera för uppgång så länge som stödet vid ca 13 350 håller. Sikta först och främst på en uppgång till motståndet vid ca 13 525. Skulle DAX under en relativt hög handelsaktivitet etablera sig över motståndet vid ca 13 525 kan man på nytt agera för uppgång. Stopp loss då förslagsvis strax under 13 500.

Skulle däremot stödet vid ca 13 350 brytas erhålls kortsiktiga säljsignaler som man kan agera för nedgång på. Sikta på nedgång till först och främst ca 13 140. Gör det då förslagsvis också med mindre positionsstorlekar än vanligt. För den långa trenden är uppåtriktad och det är vanligtvis större risk om man tar positioner som går emot den långa trendens riktning. Stopp loss förslagsvis strax över 13 370.

För mer långsiktigt inriktade placeringar ser det intressantast ut att ligga exponerad för fortsatt uppgång på DAX. Finns det möjlighet så köp gärna mer vid eventuella nedåtriktade rekyler som sker under en jämförelsevis låg handelsaktivitet.

Men skulle DAX mot förmodan etablera sig under stödnivåerna kring ca 12 700, särskilt om detta skulle ske under en relativt hög börsaktivitet, erhålls starka säljsignaler som varnar för mer långsiktig svaghet på den tyska börsen. Men innan något liknande sker indikerar den tekniska analysen en fortsatt positiv utveckling för den tyska börsen.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto