Home > DAX-analysen v.40 ”DAX är överköpt men är kvar i sin uppåtriktade trend…”

DAX-analysen v.40 ”DAX är överköpt men är kvar i sin uppåtriktade trend…”

DAX har den senaste veckan fått nya köpsignaler och har också fortsatt i sin uppåtriktade trend. Nya köpsignaler erhålls om DAX tydligt kan etablera sig över den gamla toppnivån vid 12 951. Den tyska börsen är dock överköpt, handelsvolymsambanden är negativa och säsongsmönstret i oktober är utmanande. Därför kan det vara viktigt att observera om uppgångstrenden bryts och om DAX istället skulle få säljsignaler under en ökande handelsaktivitet. Utvecklingen kan i så fall bli volatil. Säljsignaler erhålls om DAX etablerar sig under stöden vid ca 12 850 och ca 12 650.

Tyska DAX-indexet har den senaste veckan gått upp med hela 2,9 procent och slutade igår på 12 970,52. Uppgången i år för DAX är därmed 13,0 procent.

DAX var också som högst uppe på 12 976,24 vilket är en ny toppnotering för indexet. Uppgången har kommit som en följd av en allmän tillväxtoptimism och risk-on beteende på de finansiella marknaderna.

Nedgången för den amerikanska dollarn har också stannat av och istället vänts till en uppåtriktad rekyl. En dollaruppgång stärker de flesta tyska bolags internationella konkurrenskraft och är därför positiv för utvecklingen på DAX.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Dollaruppgången gentemot euron kommer dels efter att resultatet av det tyska förbundsvalet gjorde att det blir väldigt komplicerat att bilda en ny regering i Tyskland. Det tidigare så positiva momentum Europa fick efter valet av den reformvänliga Macron till president i Frankrike har då stannat av. Och dels efter ökade förhoppningar om att Donald Trump trots allt ska få igenom sin skattereform med stora skattesänkningar. Dessa skulle då kunna både stimulera konjunkturen och göra att amerikanska bolag tar tillbaka sina stora utländska kassatillgångar till USA. Vilket vore positivt för dollarn.

I veckodiagrammet kan vi se att DAX-indexet ligger kvar i sin uppåtriktade trend efter att tidigare fått ett antal köpsignaler. Ny köpsignal erhålls om DAX lyckas etablera sig ordentligt över den gamla toppnivån på 12 951. DAX stängde alltså igår på ca 12 970, marginellt över denna nivå. Men vi vill helst att indexet stänger över detta motstånd med lite större marginal än bara 0,15 procent innan en tydlig köpsignalen kan anses ha erhållits.

Analys DAX

Uppgångarna fortsätter dock att ske under en relativt blygsam handelsaktivitet. Vilket är ett tecken på att de riktigt kapitalstarka och långsiktiga placerarna är ganska passiva på marknaden. Det går i princip upp för att de kortsiktiga aktörerna blivit mer riskbenägna och köper. Och för att de långsiktiga kapitalplacerarna inte säljer.

För att en uppgång ska se långsiktigt riktigt pålitlig ut vill man att även de stora långsiktiga investerarna nettoköper i stor skala. En sådan här uppgång som sker under en relativt låg börsaktivitet är däremot helt beroende av de kortsiktiga aktörernas riskvilja. Uppgången kan därför vända till nedgång med mycket kort varsel.

Så även om det kortsiktigt bara är att hänga med i uppgången så är det därför viktigt att vara observant på om den uppåtgående trenden bryts. Och särskilt om indexet sedan får säljsignaler under en ökande handelsaktivitet. Nedgångspotentialen kan nämligen då vara stor.

Det traditionella säsongsmönstret för oktober månad indikerar också på en hög risk för ökad volatilitet på börsen. Särskilt under andra halvan av oktober kan utvecklingen ofta vara dramatisk.

I dagsdiagrammet ser vi att DAX får säljsignaler om stöden vid ca 12 650-12 680, ca 12 300-12 340, 12 400 och ca 11 850-11 868 bryts. Även området för DAX 200-dagars medeltalskurvan, som i skrivande stund ligger vid 12 207, är en intressant stödnivå att bevaka. Skulle någon av dessa stödnivåer brytas under en ökande handelsaktivitet blir alltså säljsignalen extra stark.

Analys DAX

Stochastic-indikatorn visar också att den tyska börsen är överköpt. Det är i sig självt ingen säljsignal. Men det förstärker signalvärdet av en eventuellt kommande ”vanlig” säljsignal i själva indexdiagrammet.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet ser vi att DAX även här fått ett antal köpsignaler den senaste tiden. Skulle dock stödet vid ca 12 850 brytas erhålls en intressant kortsiktig säljsignal. Efter det siktar vi i så fall framför allt på ett test av stödet vid ca 12 650.

Analys DAX

Kortsiktigt inriktade placerare som agerat på köpsignalerna och därmed ligger för uppgång rekommenderar vi att noggrant bevaka sina stop losser. Förslagsvis kan en stopp loss ligga strax under stödet vid ca 12 850. Flytta sedan också gärna upp stoppen allt eftersom positionen visar mer och mer vinst.

Erhålls säljsignaler, särskilt om dessa erhålls under en ökande handelsaktivitet, kan man istället agera för nedgång. Utvecklingen kan då bli ytterst volatil. Så en noga avvägd riskhantering blir då särskilt viktigt.

Mer långsiktigt inriktade investerare rekommenderar vi fortsatt försiktighet. Trenden är uppåtriktad men handelsvolymmönstret är negativt. Och säsongmässigt sett så är oktober ofta en utmanande månad.

Så att så länge som uppsvingen fortsätter att ske under en relativt låg börsomsättning föreslås den försiktige placeraren att helst steg för steg sälja av innehaven vid uppgångarna. Eller så kanske man i alla fall kan sätta ut stopp losser, som man successivt flyttar uppåt, även för sina långsiktiga placeringar.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto