Home > DAX-analysen v.40 ”DAX kraftsamlar inför nya viktiga signaler…”

DAX-analysen v.40 ”DAX kraftsamlar inför nya viktiga signaler…”

Tyska DAX-indexet befinner sig i en kraftsamlande konsolideringsfas i väntan på nya signaler. Om indexet etablerar sig över motstånden vid ca 12 460 och ca 12 600 erhålls kortsiktiga köpsignaler. Om stödnivåerna vid ca 12 130 och ca 11 865 bryts får indexet istället säljsignaler. Sett i ett längre tidsperspektiv erhålls dock betydligt starkare köpsignaler om motståndet vid ca 13 600 passeras och säljsignaler om den viktiga stödnivån vid ca 11 600 bryts.

 

Den tyska börsen föll förra veckan tillbaka på grund av en svag avslutning till följd av förnyad oro för utvecklingen i Italien. Det tyska storbolagsindexet DAX gick ned med -1,5 procent och avslutade veckan på 12 246,73. Årets nedgång på indexet har därmed utökats till -5,2 procent.

Börsen fick också en tveksam start på förra veckan sedan Kina ställt in handelssamtal med USA. Särskilt de tyska fordonstillverkarnas aktier påverkades negativt på grund av detta. Inte blev det heller så mycket bättre för denna sektor när BMW vinstvarnade under tisdagen. Alla bilaktier gick ned men värst blev det givetvis för BMW som föll 9,4 procent förra veckan.

Under fredagen utlöstes sedan oro på alla Europas börser sedan den italienska populistregeringen lagt fram ett budgetförslag med ett större budgetunderskott än vad EU förespråkar. Detta gjorde att hela börsen, men framförallt de tyska bank- och finansaktierna, föll tillbaka.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

I veckodiagrammet ser den långsiktiga bilden för DAX-indexet fortsatt ganska tveksam ut även om positiva inslag finns. Indexet har tidigare fått en köpsignal när motståndet vid ca 12 100 bröts. Stochasticindikatorn i veckodiagrammet har också fått en köpindikation ifrån låga och översålda nivåer.

Analys DAX

 

Däremot ligger DAX klart under sin viktiga 40-veckors medeltalskurva som också börjat luta allt mer nedåt. På det stora hela så ligger DAX också kvar i en över ett år gammal konsolideringsformation mellan ett stödområde kring ca 11 600 och motståndsområde kring ca 13 600.

Skulle DAX etablera sig över motståndsområdet vid ca 12 600 erhålls emellertid en ny intressant köpsignal. För då går indexet också över området för sina 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor. I så fall ser vi sedan i fram emot test av motståndsnivåerna vid ca 12 900 och ca 13 200.

Långsiktigt sett vore dock ett genombrott över den gamla toppnivån vid ca 13 600 en extra stark köpsignal. För då bryter DAX också ut ur sin stora konsolideringsformation.

Skulle emellertid DAX vända ned och gå under stödnivån vid ca 11 865 och särskilt om stödet vid ca 11 600 bryts erhålls istället säljsignaler i veckodiagrammet.

I det kortsiktigare dagsdiagrammet ser vi att DAX även mer kortsiktigt sett ligger i en kraftsamlande konsolideringsfas.

Analys DAX

Om indexet orkar etablera sig över motstånden vid ca 12 460 och ca 12 600 får DAX här intressanta köpsignaler. Skulle indexet gå under nivån för sin 20-dagars medeltalskurva, som i skrivande stund ligger vid ca 12 185, och även under stödnivån vid ca 12 130 erhålls istället säljsignaler.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet har DAX förra veckan redan fått ett antal kortsiktiga säljsignaler när fredagens Italienoro slog till. Nya kortsiktiga säljsignaler erhålls om även stöden vid ca 12 190, ca 12 130 och ca 12 040 bryts. Skulle dock DAX vända upp och etablera sig över motståndet vid ca 12 270, ca 12 320, ca 12 400 och ca 12 460 får indexet istället kortsiktiga köpsignaler.

Analys DAX

Är man främst kortsiktigt inriktad kan man därför förslagsvis ligga för nedgång och då framföra allt sikta på test av stödnivåerna vid ca 12 270 och ca 12 040. Men ha förslagsvis en stopp loss om motståndet vid ca 12 270 eller det vid ca 12 130 bryts. Allt efter var och ens egen syn på risk. Men flytta sedan ned denna stopp loss allt efter som indexet rör sig nedåt.

Skulle däremot DAX få köpsignaler genom att etablera sig över motstånden vid ca 12 270 och ca 12 320 kan man istället handla för uppgång. Sikta först och främst på uppgångar till motstånden vid ca 12 400 och ca 12 460. Sätt förslagsvis en stopp loss strax under 12 240 som sedan flyttas uppåt allt eftersom indexet stiger.

För långsiktiga placeringar ser läget osäkert ut då DAX både befinner sig under sina 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor och befinner sig inne i den stora konsolideringsformationen mellan ca 11 600 och ca 13 600.

Är man långsiktigt optimistisk om börsläget och kan ta lite mer risk kan en strategi dock vara att köpa vid alla eventuella större nedgångar inom det stora konsolideringsområdet. Särskilt om nedgångarna då skulle gå ned till i närheten av stödnivåerna på DAX vid ca 11 600-11 730. I så fall blir det dock av största vikt att använda sig av en stopp loss. Förslagsvis då en stopp loss om det viktiga stödet vid ca 11 600 bryts.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto