Home > DAX-analysen v.41 ”DAX väljer snart väg ifrån ett känsligt läge…”

DAX-analysen v.41 ”DAX väljer snart väg ifrån ett känsligt läge…”

DAX är överköpt men ligger kvar i sin uppåtgående trend. Indexet får nya köpsignaler om det kan etablera sig över 13 000. Och det helst under en stigande handelsaktivitet. Men hittills är tyvärr handelsvolymsambanden negativa vilket gör att uppgången i ett längre perspektiv ser opålitlig ut. Under slutet av oktober är dessutom börsens säsongsmönster klart ogynnsamt. Läget är därför känsligt. Skulle DAX i detta läget bryta ner och få säljsignaler under en relativt hög handelsaktivitet kan därför utvecklingen bli ytterst volatil. DAX får säljsignaler om indexet etablerar sig under stöden vid ca 12900-12 850 och ca 12 650.

Den tyska börsen har den senaste veckan haft en oregelbunden utveckling under relativt låg handelsaktivitet. Igår stängde DAX-indexet på 12 970,68. Det innebär en uppgång på +0,5 procent den senaste veckan och +13,0 procent hittills i år.

DAX-indexet ligger nu i lite av ett vänteläge inför den kommande rapportperioden. Det har kommit signaler om att konjunkturen fortsätter att vara stark vilket eldat på optimismen inför rapporterna. Det råder också sedan ett par veckor tillbaka ett allmänt risk-on klimat på världens börser. Detta har givetvis smittat av sig även på den tyska börsens humör.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Det som oroar lite grann är dock den sedan i somras så svaga amerikanska dollarn. Det försvagar de flesta tyska företags internationella konkurrenskraft och är därför en negativ faktor. Men den senaste månaden har dollarförsvagningen stannat av och dollarn har istället rekylerat uppåt.

Detta bland annat på grund av att Nordkoreakrisen tillfälligt lugnat ned sig, ökad optimism om att den amerikanske presidenten Donald Trump ska få igenom sin konjunkturstimulerande skattereform och att man lyckats skjuta fram den amerikanska skuldtakskrisen några månader. Sedan har också oron kring den spanska regionen Kataloniens illegala självständighetsomröstning försvagat euron och därmed stärkt dollarn.

Trots den senaste tiden dollarförstärkning ligger emellertid dollarn på en klart lägre nivå än i våras. Vilket borde kunna vara en negativ faktor när börsföretagen nu ska redovisa utvecklingen under det tredje kvartalet.

Dessutom har euron nu börjat stärkas igen, och dollarn därmed försvagas, när självständighetsrörelsen i Katalonien börjat tveka och när Donald Trumps gräl med senator Bob Corker bedöms kunna försvåra beslutandet om den amerikanska skattereformen.

Den långa trenden för DAX pekar dock fortfarande uppåt. I veckodiagrammet kan man också se att indexet tidigare fått en köpsignal när den gamla toppnivån ifrån år 2015 passerades. Nu försöker DAX också få en ny köpsignal genom att etablera sig över sommarens toppnivå vid ca 12951. Vi är i och för sig strax över den. Men vi har än så länge bara gått över den med en väldigt liten marginal. I detta längre perspektivet vill vi gärna se en tydligare etablering över motståndet för att en köpsignal ska erhållas.

Analys DAX

Uppgångarna fortsätter också att ske under en relativt låg handelsaktivitet vilket gör att de ser långsiktigt opålitliga ut. Dessutom så börjar DAX nu även i det mer långsiktiga veckoperspektivet komma upp i överköpta nivåer. Det är ingen säljsignal i sig självt. Men det ökar risken för nedåtriktade rekyler.

I dagsdiagrammet ser vi också att DAX ligger och försöker komma loss ifrån sommarens högsta nivåer. Kan DAX etablera sig över det jämna och därmed börspsykologiskt viktiga 13 000-nivån, helst med en relativt hög börsaktivitet, erhålls nya och lite tydligare köpsignaler. Den korta trenden pekar dock uppåt så indexet har goda möjligheter att klara av detta.

Analys DAX

Det som talar emot en fortsatt uppgång är det negativa handelsvolymsambandet, att indexet är så överköpt och att börssäsongen är väldigt utmanande under andra hälften av oktober. Läget blir därmed väldigt känsligt. Särskilt med tanke på osäkerheten inför rapportperioden och en eventuell fortsatt dollarförsvagning.

Vi kommer därför att vara väldigt observanta på eventuella trendbrott och andra typer av säljindikationer på DAX. Särskilt då om eventuella nedgångar börjar ske under en högre handelsaktivitet än den som varit under den senaste tidens uppgångsdagar. Sker detta riskerar nämligen utvecklingen bli volatil och nedgångarna att bli betydande.

DAX får en säljsignal i detta tidsperspektiv redan om branta trendlinjen som i skrivande stund ligger vid ca 12 900 bryts. Men det är framförallt om stöden vid ca 12 650-12 680, ca 12 300-12 340, 12 400 och ca 11 850-11 868 bryts som säljsignaler erhålls. Sedan är också området för DAX 200-dagars medeltalskurvan, som i dagsläget ligger vid 12 244, en intressant nivå att bevaka.

I timdiagrammet ser vi allt i en ännu kortsiktigare upplösning. DAX ligger i en kortsiktig konsolideringsfas och samlar kraft inför en ny rörelse. Nya köpsignaler erhålls om DAX tar fart och bryter över motståndet vid ca 12 997. Men helst alltså också över 13 000. Säljsignaler erhålls istället om stödnivåerna vid ca 12 984-12 909 och ca 12 849 bryts.

Analys DAX

Agerar man främst  i kortsiktiga tidsperspektiv kan man se området mellan stödnivån kring ca 12 900 och motståndet vid ca 13 000 som ett tradingintervall. Köp strax över stödet och sälj strax under motståndet. Viktigt då med en stopp loss om DAX bryter ut ur tradingintervallet.

Etablerar sig DAX över motståndet vid ca 13 000 kan man istället gå in för uppgång. Stopp loss förslagsvis strax under 12 980.

Skulle DAX gå under stödet vid ca 12 984 kan man istället agera för nedgång. Stopp loss då förslagsvis strax över 12 910. I båda fallen flytta gärna stoppen i vinstriktningen allt efter som positionen visar mer och mer vinst.

Är man mer långsiktig i sina placeringar fortsätter vi att rekommendera försiktighet. Trenden är uppåt. Men i och med det negativa handelsvolymmönstret ser trenden än så länge opålitlig ut. Dessutom är DAX överköpt och säsongsmönstret under andra halvan av oktober är klart utmanande.

Är man försiktig av sig föreslår vi därför att man successivt säljer av innehaven vid uppgångarna. Alternativt att man sätter ut stopp losser, som man steg för steg sedan flyttar uppåt, även för dessa mer långsiktiga positioner.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto