Home > DAX-analysen v.41 ”DAX visar upp kortsiktig svaghet…”

DAX-analysen v.41 ”DAX visar upp kortsiktig svaghet…”

Tyska DAX-indexet fick förra veckan kortsiktiga säljsignaler på grund av ett något sämre internationellt börsklimat. Nya säljsignaler erhålls om även stöden vid ca 11 865 och ca 11 727 bryts. Skulle däremot DAX på nytt gå över motståndet vid ca 12 140 erhålls istället en kortsiktig köpsignal. Nya köpsignaler fås om indexet sedan även orkar etablera sig över motståndsnivåerna vid ca 12 460 och ca 12 600.  Ur ett längre tidsperspektiv sett ligger dock DAX fortfarande kvar i en stor konsolideringsfas mellan starka stödnivåer vid ca 11 600 och viktiga motståndsnivåer vid ca 13 600 och samlar kraft inför ett större utbrott.

 

Den tyska börsen hade förra veckan en nedåtriktad tendens. DAX-indexet stängde veckan på 12 111,90 efter en nedgång på -1,1 procent. I och med det har DAX hittills i år gått ned med -6,2 procent.

Förra veckan började bra för den tyska börsen med positiva nyheter på handelsfronten då USA och Kanada kommit överens om en Nafta-uppgörelse. Även beskedet att den Italiens regering siktar på ett lägre budgetunderskott än förväntat stärkte börshumöret.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Det internationella börsklimatet blev dock sämre mot slutet av veckan till följd av kraftigt stigande amerikanska långräntor. Den viktiga 10-åriga amerikanska statsobligationen gick nämligen förra veckan upp hela 16 punkter till en ny 5-årshögstanivå på 3,23 procent.

Detta gynnande i och för sig de tyska bankaktierna, för bankerna får lättare att tjäna pengar på sina räntemarginaler om långräntan stiger, men det sänkte alltså det internationella börssentimentet och därmed också den tyska börsen. Bankaktierna stärktes för övrigt också av skärpta åtgärder i Grekland för att ta tag i dåliga lån inom landets banksektor.

Den långsiktiga diagrambilden för DAX-indexet ser också liksom tidigare ganska osäker ut även om vissa positiva komponenter finns. Stochasticindikatorn har till exempel i veckodiagrammet fått en köpindikation ifrån låga och översålda nivåer. Indexet ligger däremot under sin 40-veckors medeltalskurva som dessutom börjat luta nedåt.

Analys DAX

De senaste månaderna har DAX också visat upp ett mönster med allt lägre och lägre toppar och bottnar.

Sett i ett flerårigt tidsperspektiv ligger emellertid DAX i en stor konsolideringsformation mellan ett motståndsområde kring ca 13 600 och ett stödområde kring ca 11 600 och samlar kraft inför ett större utbrott.

DAX får dock köpsignaler i veckodiagrammet redan om indexet kan etablera sig över motstånden vid ca 12 600, ca 12 900 och ca 13 200.

Skulle DAX däremot gå under stödet vid ca 11 865 får indexet en säljsignal. I så fall siktar vi på ett test av den viktiga stödnivån vid ca 11 600.

I dagsdiagrammet ser vi att DAX i ett kortare tidsperspektiv redan fått en säljsignal när den svagt uppåtlutande stödlinjen bröts vid ca 12 140. Nya säljsignaler erhålls här om även stöden vid ca 11 865 och ca 11 727 passeras.

Analys DAX

Skulle indexet dock på nytt etablera sig över ca 12 140 erhålls en kortsiktig köpsignal. I så fall ser vi fram emot ett test av motståndsnivåerna vid ca 12 400-12 460.

I det kortsiktigare timdiagrammet ser vi att DAX förra veckan fick ett antal kortsiktiga säljsignaler och här också ligger i en nedåtriktad trend. I timdiagrammet erhålls nya säljsignaler om stöden vid ca 12 100, ca 12 040 och ca 11 865 bryts. Om DAX däremot lyckas gå över motstånden vid ca 12 140 och ca 12 185 får indexet istället kortsiktiga köpsignaler.

Analys DAX

Kortsiktiga inriktade placerare kan därför förslagsvis ligga för nedgång. Sätt dock gärna en tajt stopp loss till exempel strax över motståndet vid ca 12 140 eller det vid ca 12 185. Allt efter var och ens egen syn på risk. Flyttas sedan ned denna stopp loss allt eftersom indexet rör sig nedåt.

Skulle emellertid DAX få köpsignaler genom att etablera sig över motstånden vid ca 12 140 och ca 12 185 kan man istället handla för uppgång. Sikta då först och främst på en uppgång till motstånden vid ca 12 300-12 380 och sedan upp till det vid ca 12 460. Sätt förslagsvis en stopp loss strax under 12 100 som sedan flyttas upp allt eftersom indexet rör sig uppåt.

För långsiktiga placeringar ser läget osäkert ut då DAX både befinner sig inne i den stora konsolideringsformationen mellan ca 11 600 och ca 13 600 samt under sina viktiga 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor.

Har man en positiv grundsyn på den tyska börsen och är beredd på lite högre risk kan en strategi vara köpa för uppgång på alla eventuellt lite större nedgångar. Särskilt om dessa skulle gå ned till i närheten av stödnivåerna på DAX kring ca 11 600-11 900. Då blir det dock viktigt med en stopp loss om stödet vid ca 11 600 inte skulle hålla. För i så fall får DAX en säljsignal som indikerar en relativt stor nedgångspotential.

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.