Home > DAX-analysen v.42 ”DAX är översålt och har gått ned till ett viktigt stödområde…”

DAX-analysen v.42 ”DAX är översålt och har gått ned till ett viktigt stödområde…”

Tyska DAX-indexet fick förra veckan nya säljsignaler och gick sedan ned till det viktiga stödområdet för den stora konsolideringsformationen indexet legat i det senaste året. Börsen är nu kraftigt översåld och borde därför ha goda möjligheter för en kraftig studs uppåt om nyhetsflödet blir något mer positivt. Kortsiktiga köpsignaler erhålls om indexet kan etablera sig över motstånden vid ca 11 700-11 730 och ca 11 865. Skulle däremot DAX på ett tydligt sätt parkera sig under stödområdet vid ca 11 515-11 550 erhålls starka säljsignaler.

 

Den tyska börsen gick förra veckan ned kraftigt påverkat av mycket oroligt internationellt börsklimat. Det tyska storbolagsindexet DAX gick ned med hela -4,9 procent och avslutade veckan på 11 523,84. Indexets nedgång i år har därmed utökats till -10,8 procent.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Det var de stigande långräntorna i USA kombinerat med bland annat den Internationella valutafonden IMF:s nedjusteringar av världens tillväxtprognoser för nästa år som satte igång en våg av allmän börsoro världen över. Särskilt de högt värderade amerikanska teknikbolagen, med de så kallade FAANG-bolagen i spetsen, som varit ledande i den internationella börsutvecklingen de senaste åren, var extra utsatta för vinsthemtagningar.

DAX fick därmed förra veckan en säljsignal i veckodiagrammet när indexet etablerade sig under stödnivån vid ca 11 865. Även den långsiktiga svagt nedåtlutande stödnivån som i skrivande stund ligger vid ca 11 550 bröts. Dock har detta än så länge skett med så liten marginal att vi först vill avvakta att DAX på ett mer tydligt etablerat sig under detta stöd innan vi anser att denna långsiktigt viktiga säljsignal har bekräftats.

Analys DAX

Stochasticindikatorn är i veckodiagrammet nere på låga och översålda nivåer och har också redan givit ifrån sig en köpindikation. Detta är dock ingen starkare köpsignal i sig självt, men den förstärker eventuella köpsignaler som sedan erhålls i själva indexdiagrammet.

En sådan köpsignal skulle till exempel erhållas om motståndet vid ca 11 865 skulle brytas. Skulle sedan även motstånden vid ca 12 460, ca 12 900, ca 13 200 passeras erhålls nya köpsignaler.

På längre sikt ser dock fortfarande DAX mest ut att ligga i en stor konsolideringsformation och samla kraft inför ett större utbrott. Etablerar sig indexet tydligt under stödet vid ca 11 550 erhålls långsiktiga säljsignaler ur denna formation. Men skulle DAX parkera sig över toppnivån vid ca 13 600 sker istället ett brott uppåt och en stark köpsignal erhålls då.

I dagsdiagrammet har DAX förra veckan också fått säljsignaler och dessutom hunnit bli rejält översålt.

Analys DAX

Här erhålls en första köpsignal redan om motståndet vid 11 727 bryts. Sedan väntar motståndet vid ca 11 865 på ett intressant test. Bryts detta får DAX ytterligare en köpsignal. Nya motståndsnivåer finns sedan vid ca 12 140, ca 12 460, ca 12 600, 12 890 och ca 13 200.

Men innan någon motståndsnivå brutits och en köpsignal erhållits befinner sig dock DAX fortfarande i en tydligt nedåtriktad trend i dagsdiagrammet.

Även i det ännu kortsiktigare timdiagrammet ligger DAX i en nedåtriktad trend efter att tidigare erhållit ett antal kortsiktiga säljsignaler. Indexet får här en ny säljsignal om även stödet vid ca 11 515 bryts. Skulle däremot motstånden vid ca 11 700, ca 11 800 och ca 12 000-12 040 passeras erhålls kortsiktigt mycket intressanta köpsignaler.

Analys DAX

Kortsiktiga inriktade aktörer kan därför förslagsvis agera för nedgång så länge som motstånden vid ca 11 700 inte brutits. Men ha gärna en strikt stopp loss strax över denna nivå. För DAX är översålt och har varit nere vid väldigt starka stödnivåer. En eventuell uppgång kan härifrån bli både snabb och kraftfull.

Skulle motståndet vid ca 11 700 passeras kan man förslagsvis istället agera för uppgång. Sikta först och främst på uppgångar till motståndsnivåerna vid ca 11 800 och ca 12 000-12 040. Men var beredd på att en uppåtriktad rekyl kan gå betydligt längre upp än så. Sätt förslagsvis en stopp loss strax under 11 500 som sedan flyttas uppåt allt eftersom indexet rör sig uppåt.

För mer långsiktiga investeringar ser läget osäkert ut så länge som DAX befinner sig inne i den stora konsolideringsformationen mellan ca 11 550 och ca 13 600 samt dessutom under både sina 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor.

Har man dock en långsiktigt positiv syn på den tyska börsen och kan ta lite högre risk så kan en aggressiv strategi vara att köpa för uppgång här nere vid den nedre stödnivån för den stora konsolideringsformationen.

Avvakta dock helst en reversal- eller någon annan typ av köpsignal innan köp görs. Ha dessutom förslagsvis en stopp loss på dessa placeringar om DAX på ett tydligt sätt skulle etablera sig under stödområdet vid ca 11 515-11 550.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto