Home > DAX-analysen v.42 ”DAX har fått nya köpsignaler, men svaghetstecken finns…”

DAX-analysen v.42 ”DAX har fått nya köpsignaler, men svaghetstecken finns…”

DAX har fått nya köpsignaler när det etablerat sig över 13 000-nivån. Trenden är också fortsatt uppåtriktad. Den tyska börsen är dock överköpt. Och tyvärr är handelsaktiviteten fortfarande relativt låg under uppgångarna. Kanske kan detta svaghetstecken försvinna under rapportperioden? Skulle emellertid DAX bryta under stödnivåerna vid ca 12 900-12 950 i samband med en ökande handelsaktivitet erhålls starka säljsignaler. Utvecklingen kan i så fall bli volatil. Börsens säsongmönster under andra halvan av oktober är också svagt.

Den tyska börsen har den senaste veckan haft en avvaktande hållning under en relativt låg handelsaktivitet. Tyska DAX-indexet gick under perioden upp med 0,5 procent och slutade igår på 13 015,07. I år har därmed DAX gått upp med 13,4 procent.

Det är framförallt den innevarande rapportperioden som skapat ett vänteläge på börsen den senaste tiden. Nyhetsmässigt har det annars varit lugnt.

Det har ännu inte heller blivit klart med någon ny regering i Tyskland. Blir det en Jamaica-, trafik-, rödgrön- eller rödrödgrönkoalition? Alternativen är många men vägen framåt är snårig. Regeringsförhandlingarna verkar dock i alla fall att sakta gå framåt.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Euron har också hållit sig stilla. Jämfört med nivån under kvartal två har emellertid euron under de senaste månaderna varit på en klart högre nivå relativt den amerikanska dollarn. Detta är inte bra för den tyska industrins internationella konkurrenskraft. Vi får nu se under rapportperioden i vilken utsträckning detta har påverkat de tyska företagen.

DAX-indexet ligger dock än så länge kvar i sin långa uppåtriktade trend. I veckodiagrammet ser vi att indexet håller på att etablera sig över de tidigare toppnivåerna ifrån i somras. DAX har i och med det fått nya köpsignaler i veckodiagrammet.

Analys DAX

Än så länge har det inte riktigt tagit fart och handelsaktiviteten under uppgången är fortsatt relativt låg. Det är ett tydligt tecken på att  långsiktiga och riktigt kapitalstarka investerarna förhåller sig passiva på börsen. Dessa måste dock komma tillbaka till börsen som nettoköpare för att uppgångstrenden ska bli riktigt pålitlig i ett längre perspektiv.

Kommer dessa placerare tillbaka som stora nettoköpare kommer det i så fall att visa sig genom att uppgångarna börjar att ske under en betydligt större börsaktivitet än tidigare. Kanske kan detta komma att ske nu under rapportperioden? När dessa investerare får lite tydligare besked om hur de tyska företagen mår?

Stochastic-indikatorn visar på att DAX även i detta mer långsiktiga tidsperspektiv är klart överköpt. Detta är dock ingen säljsignal i sig självt. Indexet kan fortsätta att vara överköpt en längre tid om det kommit in i en stark trend. Men man kan då däremot öka beredskapen på att indexet lättare kan göra en nedåtriktad rekyl inom den uppåtgående trenden.

Vad som inte får hända nu är att DAX börjar bryta ned under stödnivåerna vid ca 12 900-12 950 under en klart högre handelsaktivitet än den som varit under uppgången. För då får DAX starka säljsignaler ifrån ett överköpt läge.

I så fall siktar vi på lite större nedgångar som kan komma att testa av stöden både vid ca 12 400 och vid ca 11 850-11 868. Säljsignaler som erhålls under en mer blygsam börshandel har inte alls samma signalvärde. Nedgångspotentialen behöver då inte heller vara särskilt stor.

I dagsdiagrammet ser vi också att DAX har fått köpsignaler och att trenden fortsätter att vara uppåtriktad. Indexet håller nu också på att etablera sig över 13 000-nivån. Det är bra om DAX kan hålla sig denna jämna och börspsykologiskt viktiga 13 000-nivå.

Tyvärr är alltså ännu inte börsaktiviteten särskilt stor under uppgångsdagarna. Detta negativa handelsvolymsamband är klart oroväckande. Men det kanske alltså kan förändras nu när rapportperioden sätter fart?

Analys DAX

Också här visar stochastic-indikatorn på att DAX är rejält överköpt. Skulle DAX bryta ned under stödnivåerna vid ca 12 900-12 950 under en ökande handelsaktivitet erhålls också i dagsdiagrammet starka säljsignaler.

Stödnivåer finns sedan vid ca 12 650-12 680, ca 12 300-12 340 och ca 11 850-11 868. Även nivån kring indexets 200-dagars medeltalskurva, som i skrivande stund ligger på 12 281, är ett viktigt stödområde att ta hänsyn till.

Även i det kortsiktiga timdiagrammet pekar trenden uppåt och köpsignalerna duggar också tätt. Senaste köpsignalen kom när motståndet vid ca 13 039 bröts.

Analys DAX

En kortsiktig säljsignal skulle erhållas om nivån vid ca 13 039 bröts ovanifrån. Men särskilt om stödnivåerna vid ca 12 964, ca 12 984-12 909 och ca 12 849 bryts erhålls lite tydligare säljsignaler.

Kortsiktigt inriktade placerare har nu ett antal köpsignaler att agera på. Trenden är tydligt uppåtriktad. Förslagsvis kan man sätta stopp losser strax under någon av stödnivåerna vid ca 13 039 och 12 964. Allt efter var och ens egna riskpreferenser. Flytta sedan också upp stopp lossen allt efter som positionen visar mer och mer vinst.

Skulle DAX gå under stöden, särskilt de vid ca 12 984-12 909 och ca 12 849, under en ökande handelsaktivitet kan man istället ta position för nedgång. Stopp loss i så fall förslagsvis strax över 13 000. Flytta sedan ner stopp lossen allt efter som positionen visar mer och mer vinst.

För långsiktigt inriktade investerare rekommenderar vi fortsatt försiktighet. Trenden är uppåtriktad men handelsvolymmönstren är negativa. Och säsongmässigt sett är andra hälften av oktober ofta en mycket besvärlig börsperiod.

Sätt gärna ut stopp losser, som man successivt flyttar uppåt, även för långsiktiga innehav. Vill man vara extra försiktig säljer man allt efter som uppgången fortsätter av delar av innehaven. Dessa försiktighetsstrategier rekommenderar vi så länge som uppgångarna fortsätter att ske under så relativt låga börsomsättningar.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto