Home > DAX-analysen v.43 ”DAX samlar kraft inför nya rörelser…”

DAX-analysen v.43 ”DAX samlar kraft inför nya rörelser…”

DAX ligger förnärvarande i en kraftsamlande konsolideringsfas. Indexet har tidigare fått köpsignaler och den långa trenden pekar uppåt. Handelsvolymsambanden är dock fortfarande inte positiva vilket ökar osäkerheten kring börsläget. DAX får nya köpsignaler om indexet kan etablera sig över motståndsnivån kring ca 13 095-13 100 under en ökande handelsaktivitet. Skulle istället stödnivåerna kring ca 12 900 brytas erhålls säljsignaler.

Den tyska börsen har den senaste veckan haft en oregelbunden utveckling fast under en något ökad börsaktivitet. Igår stängde DAX-indexet på 12 953,41. Vilket innebär att indexets nedgång har varit -0,3 procent den senaste veckan och att årets hittillsvarande uppgång reduceras till +12,8 procent.

Rapportperioden har kommit igång. Även om det orsakat bolagsspecifika kursrörelser har det inte än så länge påverkar själva DAX-indexet i någon större utsträckning. Inte heller det internationella nyhetsflödet kring till exempel den amerikanske presidenten Donald Trump eller Kataloniens självständighetsförsök ifrån Spanien har varit tillräckligt uppseendeväckande för att störa börsläget den senaste veckan. Även valutarörelserna för euron har varit små.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

I det långsiktiga veckodiagrammet ser vi att DAX tidigare fått köpsignaler och nu etablerat sig över sommarens toppnivåer. Den långa trenden är stigande och DAX ligger klart över 40-veckors medeltalskurvan.

Analys DAX

Stochastic-indikatorn i detta veckoperspektiv är dock överköpt. Det är emellertid ingen stark säljsignal i sig självt. Men det indikerar att det kan lättare kan komma nedåtriktade rekyler inom den uppåtgående trenden. Eller i alla fall att det kan finnas behov för den tyska börsen att stå och ta igen sig ett tag kring dessa nivåer.

Men sedan har DAX en annan svaghetsindikation. Det är att det under uppgångarna inte är särskilt mycket större handelsaktivitet än under nedgångsdagarna. Det visar på att de långsiktiga och kapitalstarka placerarna inte är några större nettoköpare på börsen.

Det gör att det ser ut som att det främst är trendföljande placerare och annat kortsiktigt kapital som står för köpsidan. Och det ger ingen långsiktig stabilitet i trenden. För de kan lika gärna snabbt svänga om och snabbt bli stora nettosäljare om trenden vänder.

Men än så länge ser det annars bra ut. De senaste signalerna är alltså köpsignaler och trenden pekar uppåt. Men skulle DAX etablera sig under stödnivåerna vid ca 12 900-12 950, särskilt om detta skulle ske under en ökande handelsaktivitet, får indexet säljsignaler i veckodiagrammet.

I dagsdiagrammet ser vi att DAX stannat av i en kraftsamlande konsolideringsfas. En ny köpsignal erhålls om indexet kan etablera sig över motståndet vid ca 13 095. Skulle istället DAX etablera sig under stödet vid ca 12 909 får indexet en säljsignal.

Analys DAX

För säkerhets skull kanske man då också vill avvakta om DAX kommer att stänga under den jämna och därmed den börspsykologiskt viktiga 12 900-nivån innan man agerar. Extra stark skulle en eventuell säljsignal även här bli om handelsaktiviteten vid nedgången är högre än vid de tidigare uppgångarna.

Under 12 900-nivån finns sedan stödnivåer vid ca 12 650-12 680, ca 12 300-12 340 och ca 11 850-11 868. Extra intressant blir då stödområdet kring ca 12 300-12 340 då även indexets 200-dagars medeltalskurva numera ligger i detta intervall.

Stochastic-indikatorn har i dagsdiagrammet dock redan givit en säljindikation. Detta i och med att det ifrån höga och överköpta nivåer börjat att gå ned. Denna indikation måste dock bekräftas i själva indexdiagrammet. Men det är i alla fall en varning om att kraften i uppgången för tillfället har ebbat ut.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet ser också att DAX just nu står och stampar på samma ställe i väntan på nya signaler om rörelse. En kortsiktig säljsignal har dock erhållits inom detta konsolideringsområde. Köpsignaler erhålls här om motstånden vid ca 1340, ca 13 070 och ca 13 095 passeras. Nya säljsignaler fås istället om även stödet vid ca 12 909 bryts.

Analys DAX

Agerar man främst i kortsiktiga tidsperspektiv kan man använda området mellan stödnivån kring ca 12 909 och motstånden vid ca 13 040-13 095 som ett tradingintervall.  Köp då strax över stödet och sälj strax under motstånden. Men det är givetvis viktigt med en stopp loss om DAX bryter ut ur tradingintervallet.

Etablerar sig DAX över motståndet vid ca 13 095, eller kanske ännu hellre över det jämna 13 100, kan man istället gå in för uppgång. Stopp loss förslagsvis strax under 13 060.

Skulle DAX gå under stödet vid ca 12 909 kan man istället agera för nedgång. Stopp loss då förslagsvis strax över 12 940. I båda fallen flytta stopp lossen i vinstriktningen allt efter som positionen visar mer och mer vinst.

För långsiktiga investerare fortsätter vi att rekommendera försiktighet. Den långsiktiga trenden pekar i och för sig uppåt. Men det negativa handelsvolymmönstret gör att trenden ser opålitlig ut. DAX är också överköpt och säsongsmönstret nu under den andra halvan av oktober är utmanande. Därför bedömer vi att det av försiktighetsskäl är viktigt att sätta ut tajta stopp losser även för mer långsiktiga positioner.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto