Home > DAX-analysen v.44 ”DAX har fått nya köpsignaler…”

DAX-analysen v.44 ”DAX har fått nya köpsignaler…”

DAX har den senaste veckan fått nya köpsignaler när motståndsnivån vid ca 13 100 passerades. Trenderna fortsätter därmed att peka uppåt för den tyska börsen. Indexet är dock överköpt och handelsvolymsambanden är fortfarande inte positiva. Så därför gäller det att se upp om DAX skulle vända nedåt och få säljsignaler under en ökande handelsaktivitet. Viktiga stödnivåer finns vid ca 13 100 och ca 12 900. 

Den tyska börsen har den senaste veckan gått upp under en fortsatt relativt låg handelsaktivitet. Det tyska DAX-indexet gick under perioden upp med 1,7 procent och slutade igår på 13 229,57. I år har därmed DAX gått upp med 15,2 procent.

Frånvaro ifrån nya större geopolitiska problem, starka bolagsrapporter och en allmän tillväxtoptimism driver på den tyska börsens utveckling.

Förra veckans penningpolitiska besked ifrån ECB med oförändrade styrräntor och halverade månatliga tillgångsköp resulterade i en försvagad euro relativt bland annat den viktiga amerikanska dollarn. Att euron försvagas stärker de flesta tyska börsbolags konkurrenskraft vilket då ytterligare stimulerade den tyska börsen till uppgång.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Inte ens problemen med att bilda en ny tysk regering eller oron kring självständighetssträvandena i spanska Katalonien har rått på den tyska börsens starka utveckling.

DAX-indexet har också de senaste månaderna fått ett antal köpsignaler och ligger nu också i en uppåtriktad trend. I veckodiagrammet nedan ser vi både att indexet har ett mönster av successivt stigande bottnar och toppar och att dess 40-veckors medeltalskurva pekar uppåt.

Analys DAX

Stochastic-indikatorn visar dock att den tyska börsen är rejält överköpt även i detta lite längre veckoperspektiv. Det är dock ingen säljsignal i sig självt. Indexet kan fortsätta att vara överköpt en längre tid om det kommit in i en stark trend. Men det ökar risken för en nedåtriktad rekyl. Och skulle också förstärka signalvärdet om DAX skulle få ”vanliga” säljsignaler i själva indexdiagrammet.

En annan varningssignal är att handelsvolymsambandet fortfarande inte är positivt. Under uppgångarna är nämligen inte börsomsättningarna särskilt mycket större än den under nedgångsfaserna. Det är ett tecken på att de långsiktiga investerarna inte är så stora nettoköpare. Vilket gör att uppgången blir mer instabil än annars. Och skulle nedgångar börja ske under en större handelsaktivitet än under uppgångarna vore det ett tecken på att de långsiktiga investerarna snarast blivit nettosäljare. Det vore inte bra.

Så skulle DAX till exempel etablera sig under stödområdet kring ca 12 900-12 950 i samband med en tydligt ökande handelsaktivitet erhålls i så fall starka säljsignaler ifrån ett överköptläge. Men innan något liknande sker är det köpsignaler och en uppåtriktad trend som dominerar den långsiktiga bilden av DAX.

I det kortsiktigare dagsdiagrammet är det också den positiva bilden som än så länge gäller. DAX har fått köpsignaler och trenden är uppåtriktad. Den senaste köpsignalen kom när DAX förra veckan gick över motståndet som låg vid ca 13 100.

Analys DAX

Även här ger dock stochastic-indikatorn och volymsambanden lite mixade och varnande signaler.

Stochastic har snarast givit en säljindikation. Dessutom visar indikatorn upp en negativ divergens gentemot själva indexet. När DAX når nya allt högre och högre toppar får nämligen indikatorn toppar på allt lägre och lägre nivåer. Det är ett tecken på att styrkan i uppgången kan hålla på att ebba ut. Dessutom är även dagsdiagrammet inte börsomsättningarna särskilt stora under uppgångsdagarna jämfört med de under nedgångsdagarna.

Detta gör att man ska ta eventuella kommande säljsignaler på större allvar än om inte dessa varningstecken funnits. Men än så länge är detta mest varningssignaler. Och de senaste signalerna är alltså köpsignaler och trenden är också uppåtriktad.

DAX får emellertid säljsignaler om indexet, särskilt om handelsaktiviteten då är relativt hög, etablerar sig under stödnivåerna vid ca 13 100 och ca 12 900.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet ser man att DAX får en ny köpsignal om motståndet vid ca 13 250 bryts. Skulle istället DAX etablera sig under stödet som ligger strax under 13 200 erhålls istället en kortsiktig säljsignal. Närmaste stöd ligger sedan vid ca 13 100.

Analys DAX

Kortsiktigt inriktade placerare ligger nu antagligen för uppgång om man agerat på de tidigare erhållna köpsignalerna. Stopp loss kan man då förslagsvis sätta strax under stödet vid ca 13 200.

Skulle DAX få säljsignal genom att gå under stödet strax under ca 13 200 kan man sedan sikta på en nedgång till först och främst ca 13 100. Stopp loss då förslagsvis strax över 13 200 eller strax över 13 250. Allt efter var och ens syn på risk.

För långsiktigt inriktade investerare rekommenderar vi viss försiktighet. Trenden är uppåtriktad men den tyska börsen är överköpt och handelsvolymmönstren är negativa.

Sätt därför gärna ganska tajta stopp losser, som man sedan successivt flyttar uppåt, även för de långsiktiga innehaven.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto