Home > DAX-analysen v.44 ”DAX har fått nya starka säljsignaler…”

DAX-analysen v.44 ”DAX har fått nya starka säljsignaler…”

Tyska DAX-indexet fick förra veckan nya starka säljsignaler och befinner sig i en fallande trend. Säljsignalerna indikerar en nedgångspotential ned till minst området kring ca 10 000. DAX är dock kraftigt översålt. Skulle indexet göra en uppåtriktad rekyl finns det viktiga motståndsnivåer vid ca 11 550 och ca 11 900. Kan DAX på ett tydligt sett etablera sig över dessa motstånd får indexet köpsignaler. I så fall tänds hoppet om att de senaste säljsignalerna var falska. Men innan något liknande har skett är det säljsignaler och nedtrend som gäller.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Den tyska börsen hade förra veckan en fallande tendens. DAX-indexet stängde veckan på 11 200,62 efter en nedgång på -3,1 procent. I och med det har DAX hittills i år gått ned med hela -13,3 procent.

Börsutvecklingen påverkades starkt av nedgångarna på de ledande börserna i Asien och USA. Oron för högre räntor, handelskrig och konjunkturavmattningar kompletterades dessutom av dåliga delårsrapporter från till exempel Deutsche Bank och andra negativa nyheter som att kemi- och läkemedelsbolaget Bayer förlorat en viktig rättsprocess i USA.

I princip alla världens börser är dock kraftigt översålda så en uppåtriktad rekyl skulle inte vara så förvånande om nyhetsläget bara skulle bli lite bättre.

Det internationella börsklimatet skulle också kunna förbättras i och med att de amerikanska börsbolagen nu efter att de lagt fram sina rapporter på nytt kan börja köpa tillbaka sina egna aktier. För veckorna innan rapporttillfället får börsbolagen nämligen inte köpa tillbaka sina egna aktier.

Det var sådana aktieåterköp i rekordartad omfattning som stabiliserade och fick USA-börserna att vända upp efter de stora nedgångarna i februari. Det återstår dock att se om något liknande kan ske även denna gång.

I veckodiagrammet ser den långsiktiga bilden för DAX-indexet klart negativ ut. Indexet har redan tidigare fått en säljsignal och ligger också klart under sin viktiga 40-veckors medeltalskurva som dessutom lutar allt mer nedåt. Förra veckan erhålls dessutom en ny kraftig säljsignal när det viktiga stödområdet vid ca 11 430-11 550 punkterades.

Analys DAX

DAX är i och för sig rejält översålt men storleken på den formation som indexet nu fått en säljsignal ifrån indikerar en nedgångspotential till ca 9 800. Strax över ca 10 000 har dock indexet ett ganska starkt stödområde. Håller inte det finns nästa riktigt tydliga stödområde vid ca 8 700-9 000.

Skulle dock DAX trots allt på ett tydligt sätt lyckas etablera sig över motstånden vid ca 11 550 och ca 11 900 får indexet köpsignaler. Men innan något liknande har skett är alltså risken stor för att DAX förr eller senare ska gå ned till området kring 10 000 eller ännu längre ned.

I det kortsiktigare dagsdiagrammet ser vi att DAX även här fått ett antal säljsignaler, ligger i en nedåtriktad trend och att stochasticindikatorn också är nere på låga och översålda nivåer.

Analys DAX

Här räcker det dock med att DAX bryter över motståndet vid ca 11 460 för att indexet ska få en köpsignal och för att den nedåtriktade trendlinjen ska brytas. I så fall siktar vi sedan på ett test av den viktiga motståndsnivån vid ca 11 900. Bryts även den får indexet sedan nya intressanta köpsignaler.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet ser vi att DAX håller på med en liten konsolidering inom sin nedåtriktade trend. Bryter indexet ut nedåt och går under stödet vid ca 11 050 erhålls nya säljsignaler. Skulle emellertid DAX överraska och bryta ut uppåt erhålls köpsignaler i timdiagrammet om motstånden vid ca 11 206, ca 11 394, ca 11 500 och ca 11 677 bryts.

Analys DAX

Är man främst kortsiktigt inriktad kan man därför förslagsvis ligga för nedgång så länge som motståndet vid ca 11 206 håller. Sikta på ett test av stödnivån vid ca 11 050. Bryts även den kan man sedan sikta på nya lite större nedgångar. Ha förslagsvis därför stopp loss om motståndet vid ca 11 206 bryts. Flytta sedan ned denna stopp loss allt efter som indexet rör sig nedåt.

Var dock beredd på att en uppgång kan komma snabbt och kraftfullt. För DAX är rejält översålt och utvecklingen kan därför lätt bli volatil även om det bara skulle ske en tillfällig uppåtriktad rekyl.

Skulle DAX bryta upp över motstånden vid ca 11 206 och ca 11 394 och få köpsignaler kan man istället handla för uppgång. Sikta först och främst på uppgångar till motstånden vid ca 11 700 och ca 11 800 och ca 12 000. Sätt förslagsvis initialt en stopp loss strax under 11 140 som sedan flyttas upp allt eftersom indexet rör sig uppåt.

För långsiktiga placeringar ser läget högst osäkert ut då DAX både fått starka säljsignaler, ligger i en nedåtriktad trend och befinner sig långt under sina 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor. Så en strategi kan vara att vänta in att en större reversal eller någon annan typ av kraftig köpsignal först har erhållits innan köp görs.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto