Home > DAX-analysen v.45 ”DAX har fått kortsiktiga köpsignaler…”

DAX-analysen v.45 ”DAX har fått kortsiktiga köpsignaler…”

Tyska DAX-indexet fick förra veckan kortsiktiga köpsignaler ifrån ett översålt läge. Indexet har dock tidigare fått långsiktiga säljsignaler och den långsiktiga trenden pekar tydligt nedåt. Så än länge betraktar vi denna uppgång endast om en uppåtriktad rekyl inom den fallande trenden. Nya köpsignaler erhålls dock om DAX kan etablera sig över motstånden vid ca 11 865 och ca 12 200. Kan indexet tydligt etablera sig över 12 200 bryts också den fallande trenden. Det vore positivt. Men innan något liknande skett är tyvärr risken stor för att DAX ska få nya starka säljsignaler genom att stöden vid ca 11 460 och ca 10 050 förr eller senare kommer att brytas.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Den tyska börsen gick förra veckan upp efter att de tidigare veckorna fallit desto mer. Det tyska storbolagsindexet DAX gick upp med 2,8 procent och avslutade veckan på 12 518,99. Årets nedgång på DAX har därmed reducerats till -10,8 procent.

Uppgången kan än så länge främst ses som en uppåtriktad rekyl för tysklandsbörsen, som de senaste månaderna fallit kraftigt, påverkat av ett positivt nyhetsflöde och ett bättre internationellt börsklimat.  Volkswagen kom med en positiv delårsrapport och fordonssektorn stimulerades också av att Kina enligt uppgift ska vara på väg att halvera skatten vid bilköp. Dessutom kom det positiva signaler kring handelssamtalen mellan USA och Kina ifrån den amerikanske presidenten Donald Trump vilket också höjde börshumöret.

Förutsättningarna finns dock för en mer bestående stabilisering av det internationella börsklimatet vilket då förhoppningsvis skulle kunna spilla över även på den tyska börsen.

Börshalvåret mellan november och april har nämligen historiskt sett ofta varit en betydligt bättre börsperiod än den mellan april och oktober. Detta gäller dock endast för långa tidsserier och behöver absolut inte gälla för enskilda år. Men statistiken börja nu jobba för börsen rent statistiskt. Alltid något.

Sedan får de amerikanska börsbolagen nu efter att de lagt fram sina rapporter återigen börja köpa tillbaka sina egna aktier. De får nämligen inte göra detta veckorna innan de rapporterat. Dessa återköp kan vara ganska betydande och har vid tidigare tillfällen kunnat stabilisera en annars turbulent börsmiljö.

DAX har tidigare i veckodiagrammet fått ett antal viktiga säljsignaler. Senast fick indexet det när stödnivåerna vid ca 11 800, ca 11 550 och 11 430 bröts. Indexet ligger under sin viktiga 40-veckors medeltalskurva som dessutom pekar nedåt och trenden är tydligt fallande.

Analys DAX

I och med förra veckans uppgång gick dock DAX över motståndsnivån vid ca 11 430 och testar nu den nedåtriktade motståndslinjen vid ca 11 550. Kan indexet etablera sig över den motståndsnivån erhålls en uppmuntrande köpsignal i veckodiagrammet.

Ännu bättre skulle det dock vara om även motstånden vid ca 11 865 och ca 12 100-12 200 bröts. För då börjar det se ut som att den långsiktigt fallande trenden håller på att knäckas.

Men innan något liknande har skett är tyvärr trenden nedåtriktad och risken även överhängande att stödet vid ca 11 050 ska brytas. För DAX har tidigare fått säljsignaler som indikerar en nedgångspotential till ca 9 800. På vägen dit har dock indexet ett starkt stödområde strax över ca 10 000.

Stochastic i veckodiagrammet är emellertid nere på låga och översålda nivåer. Detta är dock ingen köpsignal i sig själv då indexet kan fortsätta att vara översåld en längre tid om den kommit in i en stark trend. Man kan då däremot öka beredskapen på att DAX lättare kan göra en uppåtriktad rekyl inom den nedåtgående trenden.

I dagsdiagrammet har DAX också fått köpsignaler då motstånden vid ca 11 400 och ca 11 460 brutits. I samband med det fick stochasticindikatorn också en köpindikation. Nya köpsignaler erhålls här om även motstånden vid ca 11 865 och ca 12 170-12 200 passeras.

Analys DAX

Skulle dock den uppåtriktade rörelsen tappa kraft och DAX istället skulle parkera sig under stödnivåerna vid ca 11 460 och ca 11 050 får indexet säljsignaler.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet har DAX också fått ett antal köpsignaler förra veckan och trenden är här tydligt uppåtriktad. Här får indexet nya köpsignaler om motstånden vid ca 11 677-11 690 och ca 11 800 bryts.

Skulle DAX däremot etablera sig under stöden vid ca 11 500, ca 11 400, ca 11 200 och ca 11 050 får indexet istället säljsignaler i timdiagrammet.

Analys DAX

Kortsiktiga inriktade placerare kan därför förslagsvis handla för uppgång så länge som stöden vid ca 11 400-11 500 håller. Sikta först och främst på en uppgång till motstånden vid ca 11 700-11 800. Sätt förslagsvis en stopp loss strax under 12 400, eller strax under 11 500 om man vill vara extra försiktig, som sedan flyttas med uppåt allt eftersom indexet går upp.

Skulle DAX få säljsignaler genom att tydligt etablera sig under stödet vid ca 11 400 kan man istället agera för nedgång. Placera förslagsvis en stopp loss strax över ca 11 400 och flytta sedan successivt ned denna stopp när indexet rör sig nedåt.

För mer långsiktiga aktörer ser läget högst osäkert ut då DAX både ligger i en nedåtriktad trend, tidigare har fått starka säljsignaler och befinner sig långt under sina 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor. Så förslagsvis kan en strategi vara att först vänta in att en större reversal eller någon annan typ av kraftig köpsignal först har erhållits innan köp görs.

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto