Home > DAX-analysen v.45 ”DAX ligger i en uppåtriktad trend…”

DAX-analysen v.45 ”DAX ligger i en uppåtriktad trend…”

DAX ligger i en uppåtriktad trend och har den senaste veckan också fått nya köpsignaler. Den tyska börsen är dock överköpt och handelsvolymsambanden är inte positiva. Men än så länge ser den teknisk bilden övervägande positiv ut för DAX. Nya köpsignaler erhålls om det kortsiktiga motståndet vid ca 13 505 passeras. Säljsignaler erhålls om stödet vid ca 13 100 bryts.

Den tyska börsen har den senaste veckan haft en klart stigande utveckling. Igår stängde DAX-indexet på 13 468,79. Vilket innebär att indexets uppgång den senaste veckan har varit 1,9 procent och att årets uppgång utökats till +17,3 procent.

Ett positivt internationellt börshumör, allmän tillväxtoptimism, bra bolagsrapporter, en starkare dollar och inga nya geopolitiska chocker fortsatte den senaste veckan att stimulera den tyska börsen till ytterliggare uppgångar.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Tillväxtoptimismen drivs bland annat av en förväntan om den amerikanske presidenten Donald Trump ska få igenom sina skattereformer. Dessa anses kunna få fart på den amerikanska konjunkturen och då också stimulera det internationella konjunturläget.

Den senaste veckan har det republikanska partiet också lagt fram sina planer på en amerikansk skattereform med minskade skatter för företag och medelinkomsttagare. Bolagsskatten föreslås bland annat att minskas från 35 till 20 procent. Det ska också bli enklare och billigare för amerikanska företag att ta hem sina utlänska vinstpengar till USA.

I och med att dessa vinstmedel är betydande och nu bara samlas på hög utomlands skulle en sådan åtgärd troligen vara positivt för den amerikanska dollarn. Och en stark dollar är bra för de flesta tyska bolag.

För både det amerikanska och det internationella börshumöret är det därför antagligen mycket viktigt att dessa amerikanska skattereformer går igenom. För annars riskerar den internationella tillväxtoptimismen att sänkas. Och det vore inte bra för den tyska börsen.

För det tyska DAX-indexet pekar dock den långa trenden starkt uppåt. I veckodiagrammet ser vi att DAX har ett långsiktigt mönster av stigande bottnar och stigande toppar. Indexet ligger väl över sin 40-veckors medeltalskurva som dessutom lutar uppåt.

Analys DAX

Varningstecken kring trendens långsiktiga styrka finns dock i och med att handelsvolymmönstret inte är positivt. Uppgångsdagarna har alltså inte särskilt mycket högre börsomsättning i sig än nedgångsdagarna. Det är ett tecken på att de långsiktiga placerarna inte är några större nettoköpare.

Vidare visar stochasticindikatorn för DAX att den tyska börsen är överköpt. Det är ingen stark säljsignal i sig självt. Men det ökar risken för kortsiktiga nedåtriktade rekyler inom den uppåtgående trenden.

Men ännu har vi inte sett några tecken på sådana vinsthemtagningsrekyler. De senaste signalerna är istället köpsignaler och trenden pekar också envist uppåt. En säljsignal i veckodiagrammet skulle dock erhållas om stödet strax under ca 13 000 skulle brytas.

I dagsdiagrammet ser vi dock att DAX skulle få en säljsignal redan om stödet vid ca 13 100 passeras. I så fall bryts även en uppåtriktad trend. Nästa stödnivå i dagsdiagrammet ligger sedan vid ca 12 900.

Analys DAX

Även i dagsdiagrammet ligger stochasticindikatorn på höga och överköpta nivåer. Vi får nu se hur länge DAX orkar hålla sig kvar i sin uppåtgående rörelse innan en vinsthemtagningsrekyl kommer. En sådan rekyl ser dock ut att ha goda chanser att fångas upp av stödet vid ca 13 100.

Det ännu kortsiktigare timdiagrammet visar på att DAX förtillfället befinner sig i en kortsiktig konsolideringsfas. Skulle DAX gå under kraftsamlingsfasens stödnivå vid ca 13 405 erhålls en kortsiktig säljsignal. Nästa stödområde ligger sedan vid ca 13 200-13 250. Skulle istället DAX bryta över motståndet vid ca 13 505 erhålls en ny köpsignal.

Analys DAX

Handlar man framföra allt inom kortsiktiga tidsperspektiv kan man se området mellan ca 13 405 och ca 13 505 som ett tradingintervall. I så fall kan man köpa strax ovanför stödnivån kring ca 13 405 och sälja strax under motstånden vid ca 13 505. Det är då mycket viktigt med en stopp loss om DAX skulle bryta utanför tradingintervallet.

Skulle DAX etablera sig över motståndet vid ca 13 505 kan man sedan agera för uppgång. Stopp loss förslagsvis strax under 13 500.

Om DAX istället går under stödet vid ca 13 400 kan man istället gå in för nedgång. Stopp loss då förslagsvis strax över 13 410.

I båda fallen är det bra att flytta stopp lossen i vinstriktningen allt efter som positionen visar mer och mer vinst.

För mer långsiktiga investerare gäller det att hänga med trenden uppåt. Var dock gärna lite försiktig. DAX är överköpt och handelsvolymmönstren är inte positiva. Köp gärna på rekyler, sätt ut stopp losser även för mer långsiktiga positioner och var särskilt uppmärksam på om trenden börjar vända nedåt under en ökande handelsaktivitet.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto