Home > DAX-analysen v.46 ”DAX håller på att bottna ut(?)…”

DAX-analysen v.46 ”DAX håller på att bottna ut(?)…”

Tyska DAX-indexet har tidigare fått kortsiktiga köpsignaler och ligger i något som ser ut som en potentiell bottenformation. Skulle indexet orka etablera sig över motståndsnivåer vid ca 11 600, ca 11 865 och ca 12 100-12 200 under en ökande handelsaktivitet erhålls nya intressanta köpsignaler. Även om vi hoppas att få se dessa köpsignaler så är dock trenden sett i ett längre tidsperspektiv fortfarande tydligt nedåtriktad. Så att så länge som de ovannämnda köpsignalerna inte har erhållits ser risken tyvärr stor ut för att indexet förr eller senare ska fortsätta i sin resa nedåt. Säljsignaler, som i så fall kommer att grusa det mer optimistiska scenariot ovan, erhålls om stödnivåerna vid ca 11 400, ca 11 200 och ca 11 050 bryts.

Den tyska börsen hade förra veckan en oregelbunden utveckling. DAX-indexet stängde veckan på 11 529,16 efter en uppgång på blygsamma 0,1 procent. DAX har därmed hittills i år gått ned med -10,7 procent.

Det internationella börsklimatet förbättrades under veckan efter att utgången av det amerikanska mellanårsvalet blev ungefär som förväntat. Åren efter ett amerikanskt mellanårsval brukar också historiskt sett vara en positiv period för den amerikanska börsen. Vilket i så fall borde vara gynnsamt även för den tyska börsen.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Sedan blev det dock en viss humörssänkning på börserna efter den amerikanska centralbanken Federal Reserves möte. Beskeden därifrån var nämligen att räntan lämnas orörd men att den amerikanska ekonomin är fortsatt stark, vilket då ökar sannolikheten för en räntehöjning i december.

Det hade nämligen tidigare funnits en del förväntningar om att höstens börsoro skulle göra att centralbankens räntehöjningsplan skulle skjutas på framtiden. Men så verkar det alltså inte att bli.

I veckodiagrammet ser den långsiktiga bilden för DAX-indexet ytterst tveksamt ut. Det positiva är att stochasticindikatorn visar att indexet är rejält översålt och därför lätt skulle kunna få uppåtriktade rekyler inom den nedåtriktade trenden.

Det negativa är just det att DAX ligger i en fallande trend efter att tidigare fått ett antal långsiktigt viktiga säljsignaler. Indexet ligger också en bra bit under sin viktiga 40-veckors medeltalskurva som dessutom lutar allt mer nedåt.

Analys DAX

Storleken på den formation som indexet fått säljsignal ifrån indikerar en nedgångspotential till ca 9 800. Strax över ca 10 000 har dock DAX ett starkt stödområde. Håller inte det finns nästa riktigt tydliga stödområde vid ca 8 700-9 000.

En bekräftelse på detta negativa scenario vore om stödet vid ca 11 050 skulle brytas. För då får indexet en ny viktig säljsignal.

För att bryta dessa negativa mönster måste DAX få kraft att på ett tydligt sett etablera sig över motståndsnivåerna vid ca 11 865 och ca 12 100-12 200. I så fall erhålls nämligen starka köpsignaler vilket gör att hoppet ökar för att även den långsiktigt fallande trenden ska kunna brytas.

I det kortsiktigare dagsdiagrammet ser det dock lite ljusare ut. Här har DAX redan fått en kortsiktig köpsignal och ligger i något som liknar en upp- och nedvänd huvudskuldraformation. Detta är en typisk bottenformation.

Analys DAX

En köpsignal ifrån denna formation erhålls om indexet under en ökande handelsaktivitet kan bryta över den nedåtriktade motståndslinje som i skrivande stund ligger strax över ca 11 600.

Formationens storlek indikerar en uppgångspotential till ca 12 300 om köpsignalen erhålls. På sin eventuella väg dit har emellertid DAX också motståndsnivåer vid ca 11 865 och ca 12 100-12 170 att hantera.

Skulle DAX istället vända nedåt får indexet säljsignaler om det går under stöden vid ca 11 400 och ca 11 050. I så fall slås också den ovan nämnda upp- och nedvända huvudskuldraformation sönder och den nedåtriktade trenden fortsätter istället att dominera indexets beteende.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet har DAX efter tidigare uppgångar nu fastnat i en konsolideringsformation. Inom denna formation har dock indexet fått en kortsiktig köpsignal.  En ny kortsiktig köpsignal erhålls om motståndet vid ca 11 550 bryts. Även här får indexet sedan en ny, och då också mycket intressantare köpsignal än de tidigare, om den nedåtriktade motståndslinjen, som för närvarande ligger vid ca 1 630, bryts.

Analys DAX

Skulle sedan indexet ”enligt planen” ta full fart uppåt erhålls nya köpsignaler om även motståndsnivåerna vid ca 11 650, ca 11 690, ca 11 790 och ca 11 850 bryts.

Skulle indexet däremot välja att gå under det stödet vid ca 11 500 erhålls istället en kortsiktig säljsignal. Vilket dock inte på något avgörande sätt skulle äventyra det ovan nämnda mer optimistiska scenariot. Men skulle indexet även bryta under stödnivåerna vid ca 11 400, ca 11 200 och ca 11 050 får indexet betydligt starkare säljsignaler.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Kortsiktigt inriktade aktörer kan man därför förslagsvis ligga för uppgång så länge som stödet vid ca 11 500 håller. Sikta sedan på test av motståndsnivåerna vid ca 11 550 och strax över 11 600. Bryts även dessa, särskilt om detta skulle ske under en ökande handelsaktivitet, kan uppsidan vara betydande. Ha förslagsvis till en början en stopp loss strax under stödet vid ca 11 500, alternativt strax under ca 11 400 om din rikshanteringspolicy tillåter det. Flytta sedan upp denna stopp loss allt eftersom indexet rör sig uppåt.

Skulle DAX gå ned under stöden vid ca 11 500 kan man istället agera för nedgång. Eller så väntar man med det tills eventuellt även stödet vid ca 11 400 bryts. Sikta först och främst på nedgångar till stöden vid ca 11 200 och ca 11 050. Sätt förslagsvis initialt en stopp loss strax över 11 550 som sedan flyttas med ned allt eftersom indexet rör sig nedåt.

För långsiktiga investeringar ser läget osäkert ut då DAX både befinner sig under sina 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor, fått långsiktiga säljsignaler och ligger i en tydligt nedåtriktad trend. För den försiktige placeraren är därför förslaget att avvakta och vänta in att en större reversal eller någon annan typ av kraftig köpsignal först har erhållits innan köp görs.

Är man långsiktigt optimistisk, kanske tycker att värderingarna är så pass låga att risknivån är låg ur den synvinkeln, kombinerat med att vi nu kommit in i en säsongsmässigt starkare period och att DAX i det korta perspektivet visat upp lite styrketecken ifrån ett översålt läge, kan en strategi vara att investera successivt på ”dåliga börsdagar”. Men använd i så fall gärna en stopp loss om stödet vid ca 11 050 bryts. För i så fall ökar nämligen risken betydligt för nya stora nedgångar.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto