Home > DAX-analysen v.46 ”DAX har fått kortsiktiga säljsignaler…”

DAX-analysen v.46 ”DAX har fått kortsiktiga säljsignaler…”

DAX har fått kortsiktiga säljsignaler ifrån ett överköpt läge. Indexet får en ny säljsignal om stödet vid ca 12 900 bryts. Den långsiktiga trenden på DAX pekar dock fortfarande uppåt. Så förutsättningarna är goda för att indexet förr eller senare ska få nya köpsignaler genom att etablera sig över motstånden vid ca 13 100, ca 13 200 och ca 13 525.

Den tyska börsen har den senaste veckan gått ned ganska ordentligt ifrån ett tidigare överköpt läge. Det tyska storbolagsindexet DAX gick under perioden ned med hela 3,0 procent och slutade igår på 13 074,42. Årets uppgång har därmed reducerats till 13,9 procent.

Nedgångarna kan än så länge främst ses som en vinsthemtagningsrekyl efter en tidigare mycket stark period. Börsrekylen startade efter uppgifter om att den för den internationella tillväxtoptimismen och för börsklimatet så viktiga amerikanska skattereformen skulle modifieras och delvis skjutas framåt i tiden.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Detta bekräftades också förra veckan då republikanerna i senaten presenterade ett skatteförslag som skiljde sig från förslaget från republikanerna i representanthuset. Bland annat så skjuts sänkningen av den amerikanska bolagsskatten upp till nästa år i senatsförslaget.

Fortsättning lär följa med mer eller mindre dramatiska turer kring den amerikanske presidentens skattereformer. Mycket av det senaste årets internationella börsuppgångar har motiverats av den konjunktur- och vinststimulans dessa reformer förväntas komma att ge. Så utfallet av denna reformprocess är viktigt för både börsläget i USA och i Tyskland.

Även om den tyska börsen alltså fallit tillbaka en hel del senaste veckan är dock den långa trenden för DAX-indexet fortfarande uppåtriktad. Indexet ligger över sin 40-veckors medeltalskurva som dessutom är stigande. DAX visar också upp ett långsiktigt mönster av både stigande toppar och stigande bottnar.

Analys DAX

De varningstecken vi skrev om i förra veckans DAX-analys finns dock kvar. Stochastic-indikatorn i veckodiagrammet visar på att den tyska börsen fortfarande är överköpt i det längre tidsperspektivet. Handelsvolymsambanden är också fortfarande inte särskilt positiva. Det vittnar om att de långsiktiga placerarna inte är några större nettoköpare av tyska aktier.

Men denna vinsthemtagningsrekyl har alltså ännu inte resulterat i några långsiktiga säljsignaler. En säljsignal i veckodiagrammet skulle dock erhållas om DAX tydligt skulle etablera sig under stödområdet vid ca 12 900-13 000. Men innan detta har skett är de senaste signalerna i det längre tidsperspektivet alltså köpsignaler.

I dagsdiagrammet ser vi emellertid att DAX efter några dagars svaghet både gått under den stigande trendlinjen i diagrammet och som stödnivån vid ca 13 100. Indexet fick då kortsiktiga säljsignaler. Nu får vi se om det viktiga stödområdet vid ca 12 900 ska hålla. Om inte erhålls även i dagsdiagrammet starka säljsignaler. Skulle DAX vända uppåt finns istället ett tydligt motståndsområde att bevaka vid ca 13 525.

Analys DAX

Och skulle DAX orka etablera sig över 13 525, särskilt om detta kunder ske under en relativt hög handelsaktivet, erhålls nya mycket intressanta köpsignaler.

Stochasticindikatorn i dagsdiagrammet har senaste veckan givit en säljindikation. Men för närvarande ligger indikatorn i ett neutralt område. Det ger då tyvärr inte så många ledtrådar om stödet vid ca 12 900 kommer att hålla eller inte.

Timdiagrammet visar på att DAX fick kortsiktiga säljsignaler i ett tidigt skede under nedgången. De kom när stöden vid ca 13 460 och ca 13 405 bröts.

Nu ligger DAX alldeles under motståndsområdet vid ca 13 100. Håller motståndet och indexet då vänder ner erhålls nya säljsignaler om stöden vid ca 12 960 och ca 12 910 bryts. Skulle istället DAX gå över motstånden vid ca 13 100 och ca 13 200 erhålls köpsignaler.

Analys DAX

Kortsiktigt inriktade aktörer kan nu använda området mellan stödet vid ca 12 960 och motståndet vid ca 13 100 som ett tradingintervall. Köp strax över stödet och sälj strax under motståndet. Stopp loss om indexet går utanför tradingintervallet.

Skulle DAX gå under stöden vid ca 12 960 och ca 12 900 erhålls nya säljsignaler. Då kan man på nytt agera för nedgång. Stopp loss då förslagsvis om DAX skulle gå över 12 980.

Om DAX istället etablerar sig över motstånden vid ca 13 100 och det strax under ca 13 200 erhålls köpsignaler som man kan ta position för uppgång på. Sikta i så fall på uppgångar till först och främst motståndsområdet vid ca 13 340-13 400. Och i andra hand upp till det vid ca 13 500-13 525. Stopp loss förslagsvis strax under 13 100. Flytta sedan upp stopp lossen allt efter som positionen visar mer och mer vinst.

För långsiktigt inriktade placerare rekommenderar vi viss försiktighet. DAX har fått kortsiktiga säljsignaler, är i veckoperspektivet fortfarande överköpt och handelsvolymmönstren är inte särskilt positiva.

Men den långa trenden är dock fortfarande uppåtriktad så på denna rekyl kan man som långsiktig investerare vara köpare. Sätt dock då gärna ut relativt tajta stopp losser, förslagsvis strax under stödet vid ca 12 900, som man sedan successivt flyttar uppåt.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto