Home > DAX-analysen v.47 ”DAX nere i brygga. Ska indexet orka hålla emot?…”

DAX-analysen v.47 ”DAX nere i brygga. Ska indexet orka hålla emot?…”

Tyska DAX-indexet ligger långsiktigt sett i ett bekymmersamt läge. Indexet är i och för sig kraftigt översålt och säsongsmönstret är nu mer positivt än tidigare. Men DAX har tidigare fått kraftiga säljsignaler och i de flesta tidsperspektiven är trenden fallande. En ny stark säljsignal erhålls om indexet etablerar sig under det viktiga stödet vid ca 11 050. För att bryta sig ur denna besvärliga situation och de fallande trenderna behöver DAX under en ökande handelsaktivitet etablera sig över motståndsområdena vid ca 11 700-12 200. I så fall får indexet istället mycket intressanta köpsignaler. Men innan något liknande skett är det tyvärr de nedåtriktade trenderna som dominerar indexets beteenden.

Den tyska börsen hade förra veckan på nytt en fallande tendens efter att de tidigare veckornas stabilisering. Det tyska storbolagsindexet DAX gick ned med -1,6 procent och avslutade veckan på 11 341,00. Årets nedgång på DAX har därmed utökats till -12,2 procent.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Förra börsveckan startade klart negativt efter en ökad pessimism angående handelskonflikten mellan USA och Kina. Den amerikanske presidenten Donald Trump hade nämligen sagt att han ville utöka handelskriget till andra områden än bara höjda handelstullar såsom att använda exportkontroll, åtal och andra verktyg för att komma åt vad han anser är kinesisk stöld av immateriella rättigheter.

Senare under veckan ökade dock optimismen på handelsområdet något när dels det verkar som att USA inte för tillfället avser att införa nya biltullar för europeiska bilar. Samt att Trump antytt att han kanske varken behöver höja de nuvarande tullsatserna eller införa ytterligare importtullar gentemot Kina och att ”han inte vill sätta Kina i ett svårt läge”.

DAX har tidigare i veckodiagrammet fått ett antal starka säljsignaler. Indexet ligger här i en också i en fallande trend och dess 40-veckors medeltalskurva lutar tydligt nedåt.

Analys DAX

Stochasticindikatorn visar i och för sig att DAX är kraftigt översålt men formationen som indexet fått en säljsignal ifrån indikerar en nedgångspotential till ca 9 800. Strax över ca 10 000 har dock indexet ett ganska starkt stödområde. Håller inte det finns nästa riktigt tydliga stödområde vid ca 8 700-9 000.

För att bryta detta negativa mönster behöver DAX under en ökande handelsaktivitet etablera sig över motstånden vid ca 11 690-11 770, ca 11 865 och ca 12 100-12 200.

En bekräftande säljsignal skulle erhållas om DAX skulle etablera sig under det viktiga stödet vid ca 11 050.

För att belysa betydelsen av stödet vid ca 11 050 kan vi också ytterligare förlänga tidsperspektivet och då studera ett månadsdiagram på DAX. Där ser vi att vid ca 11 050 kommer en lång uppåtriktad trendlinje och ger stöd. Så det vore en allvarlig säljsignal om detta stöd skulle brytas.

Analys DAX

I det kortsiktigare dagsdiagrammet ser vi att DAX förra veckan fick en ny kortsiktig säljsignal inom en konsolideringsformation. Den lite längre trenden är även här nedåtriktad så risken finns att även stöden vid ca 11 200 och ca 11 050 så småningom bryts. Men skulle trots allt indexet orka etablera sig över motstånden vid ca 11 550-11 600, ca 11 700, ca 11 865 och ca 11 100-11 200 erhålls istället köpsignaler.

Analys DAX

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet befinner sig DAX i konsolidering inom en nedåtriktad trend. Nya säljsignaler erhålls om stöden vid ca 11 233, ca 11 200 och ca 11 050 bryts. Kan DAX däremot överraska genom att etablera sig över motstånden vid ca 11 400, ca 11 450 och ca 11 500 får indexet istället köpsignaler. Nya köpsignaler erhålls sedan om även motstånden vid ca 11 600, ca 11 690 och ca 11 790 bryts.

Analys DAX

Är man främst kortsiktigt inriktad kan man därför förslagsvis ligga för nedgång så länge som motståndet vid ca 11 400 håller. Sikta sedan på test av stödnivåerna vid ca 11 200-11 250. Bryts även dessa kan man sikta på test av den viktiga stödnivån vid ca 11 050. Börja förslagsvis med en stopp loss strax över 11 400. Flytta sedan ned denna stopp loss allt efter som indexet rör sig nedåt.

Var dock beredd på att en uppgång kan komma snabbt och kraftfullt. För DAX är i ett långsiktigt perspektiv kraftigt översålt.

Skulle DAX bryta upp över motstånden vid ca 11 400 och ca 11 450 och få köpsignaler kan man istället handla för uppgång. Sikta först och främst på uppgångar till motstånden vid ca 11 600-11 700 och därefter till de vid ca 11 790-11 865. Sätt förslagsvis initialt en stopp loss strax under 11 340 som sedan flyttas upp allt eftersom indexet rör sig uppåt.

För långsiktiga placeringar ser läget högst osäkert ut då DAX både fått starka säljsignaler, befinner sig långt under sina 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor och även i övrigt ligger i nedåtriktade trender. Är man försiktig så väntar man därför in att en större reversal- eller någon annan typ av kraftig köpsignal först erhållits innan nya köp gör.

En alternativ och betydligt mer offensiv strategi att investera successivt på ”dåliga börsdagar”. För DAX är långsiktigt sett kraftigt översålt och har även varit nere och testat av en viktig stödlinje för en uppåtriktad trend.

Man kanske också har en mer långsiktigt optimistisk bild av börsläget, kanske tycker att värderingarna är så pass låga att risknivån är låg och kombinerar detta med insikten att vi nu kommit in i en säsongsmässigt starkare period än tidigare.

Använder man sig av denna aggressiva köpstrategi föreslår vi dock en stopp loss om DAX skulle etablera sig under stödnivån vid ca 11 050. För då får indexet nämligen en ny mycket stark säljsignal.

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.