Home > DAX-analysen v.47 ”DAX på väg att stabiliseras?…”

DAX-analysen v.47 ”DAX på väg att stabiliseras?…”

Det tyska DAX-indexet har de senaste veckorna fått ett antal kortsiktiga säljsignaler. Den långsiktiga trenden pekar dock fortfarande uppåt och i det kortsiktiga perspektivet är indexet också översålt. Därför ökar nu möjligheten för en stabilisering av börsläget. Köpsignaler erhålls om DAX kan etablera sig över motståndet vid ca 13 100. Nya säljsignaler fås dock om stödet vid ca 12 850 bryts.

Den tyska börsen hade förra veckan en oregelbunden utveckling. DAX-indexet stängde veckan på 12 993,73. Vilket innebär att indexet gick ner 0,4 procent och därmed drog ned årets uppgång till +13,2 procent.

Den senaste veckan har präglats av ett generellt ”risk off” beteende på finansmarknaderna globalt sett. Det har skett vinsthemtagningar på både aktiebörser som råvarumarknader. Det har varit oro kring Kinas ekonomiska utveckling och den besvärliga processen med att få igenom den amerikanske presidenten Donald Trumps skattesänkningsprogram.

Det senaste årets tillväxtoptimism som drivit upp börser, långräntor och många råvaror kommer nämligen i mångt och mycket ifrån förväntningar att Donald Trump med sina skattesänkningar och infrastruktursatsningar ska få igång den amerikanska och därmed också den globala konjunkturen.

Under torsdagen fick emellertid republikanerna i representanthuset i genom sin del av skattereformen. Den positiva effekten på börsläget blev dock inte så stor. För att skattereformerna ska gå igenom behöver nämligen även den amerikanska senaten besluta om dessa. Och det kan bli besvärligare. För den republikanska majoriteten i senaten är inte stor och den politiska situationen är där också tämligen instabil.

I och med att skattereformen redan i mångt och mycket redan är indiskonterad i de globala börskurserna blir börsläget lätt oroligt, även i Tyskland, om de inte ser ut att gå igenom.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Den långa trenden för DAX pekar emellertid fortfarande uppåt. I veckodiagrammet ser vi till exempel att DAX ligger över sin stigande 40-veckors medeltalskurva. Indexet visar också upp ett mönster av successivt stigande toppar och bottnar.

Analys DAX

Förra veckan var DAX nere och testade av stödområdet kring ca 12 900-13 000 som hittills har hållit. Skulle dock DAX etablera sig under detta stödområde får indexet en långsiktigt intressant säljsignal. Om DAX istället skulle vända upp och parkera sig över motståndet vid ca 13 525, särskilt om det sker under en ökande handelsaktivitet, får indexet däremot en ny stark köpsignal.

Stochastic i veckodiagrammet är än så länge kvar i ett överköpt läge. Skulle DAX börja gå ned mer kommer troligtvis även denna indikator att få en säljindikation.

I dagsdiagrammet har dock stochasticindikatorn redan kommit ned till låga och översålda nivåer. Så här ser det snarast ut som att DAX lätt skulle kunna göra en lite större uppåtriktad rekyl. DAX får en köpsignal i dagsdiagrammet redan om motståndsnivån vid ca 13 100 bryts. Sedan får även här indexet en stark köpsignal om motståndet vid all time high 13 525 passeras.

Analys DAX

DAX får i dagsdiagrammet en säljsignal särskilt om stödnivån vid ca 12 848 bryts. I och med det översålda läget ser det i skrivande stund dock ut att vara störst sannolikhet för att DAX bryter uppåt. Men osvuret är bäst.

Går vi sedan över till det ännu kortsiktigare timdiagrammet ser vi även där att DAX får en köpsignal om motståndet vid ca 13 100, eller snarare 13 890 för att vara exakt, bryts. Nästa köpsignal erhålls om DAX även orkar etablera sig över motståndet som ligger strax under 13 200.

Säljsignal erhålls även här om DAX etablerar sig under stödet vid ca 12 848.

Analys DAX
Agerar man främst med kortsiktiga tidshorisonter kan man betrakta området mellan ca 12 850 och ca 13 890 som ett tradingintervall. Då kan man i så fall köpa strax ovanför stödnivån kring ca 12 850. Och sälja, och eventuellt även gå kort, strax under motståndet vid ca 13 890. Givetvis är det då mycket viktigt med en stopp loss om DAX skulle bryta utanför tradingintervallet.

Får DAX en köpsignal genom att etablera sig över motståndet vid ca 13 100 kan man sedan köpa för uppgång. Stopp loss förslagsvis strax under 13 060.

Om istället DAX får en säljsignal genom att bryta stödet vid ca 12 848 kan man istället ta position för nedgång. Stopp loss då till exempel strax över 12 880.

I båda fallen rekommenderar vi att man flyttar sin stopp loss i vinstriktningen allt efter som positionen visar mer och mer vinst.

Mer långsiktiga investerare föreslås att med viss försiktighet agera i den långsiktiga trendens uppåtgående riktning. Köp gärna på nedåtriktade rekyler, som den nuvarande, men sätt helst ut stopp losser även för dessa mer långsiktiga positioner. Till exempel om DAX under en relativt hög handelsaktivitet skulle etablera sig under stödet vid ca 12 850.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto