Home > DAX-analysen v.48 ”DAX är översålt och ligger strax över viktiga stödnivåer vid ca 11 000…

DAX-analysen v.48 ”DAX är översålt och ligger strax över viktiga stödnivåer vid ca 11 000…

Tyska DAX-indexet ligger strax över viktiga stödnivåer vid ca 11 000. Skulle indexet etablera sig under dessa erhålls nya starka säljsignaler. Den tyska börsen ser då ut att kunna fortsätta att gå ned en bra bit till. Men det finns nu också vissa positiva tendenser. Börsen är rejält översåld och det finns också tecken på att den nedåtriktade trenden håller på att mattas av. Så skulle DAX finna kraft att etablera sig över motstånden vid ca 11 260, ca 11 500 och ca 11 700 erhålls mycket intressanta köpsignaler.

Förra börsveckan fick en dålig start på grund av ett fortsatt negativt nyhetsflöde ifrån handelskonflikten mellan USA och Kina, produktionsneddragningar hos Apple och svag byggstatistik ifrån USA.

En vinstvarning ifrån det tyska verkstadsbolaget GEA som därefter rasade med 10 procent sänkte sedan börsklimatet ytterligare. Inte blev det heller så mycket bättre av ett fortsatt fallande oljepris och svag inköpsstatistik ifrån Europa.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Går vi över till den tekniska analysen har DAX i det långsiktiga veckodiagrammet tidigare fått säljsignaler som egentligen indikerar en nedgångspotential till ca 9 800. Fast bilden kompliceras av att indexet också ett starkt stöd vid ca 11 000.

Stödet kommer ifrån en uppåtgående trendlinje som startade för drygt 7 år sedan. DAX har också den senaste månaden vänt två gånger vid denna trendlinje. Samtidigt är den tyska börsen rejält översålt och stochasticindikatorn är även nära att ge ifrån sig en köpindikation i veckodiagrammet.

Analys DAX

Skulle DAX kunna etablera sig över motståndet vid ca 11 700 erhålls därför en intressant köpsignal.

Men än så länge är den senaste signalen en säljsignal och indexet befinner sig också klart under sin viktiga 40-veckors medeltalskurva som dessutom lutar nedåt.

Skulle dock DAX tydligt etablera sig under 11 000 får indexet nya starka säljsignaler då både stöden vid de senaste veckornas lägsta nivåer samt den långa uppåtriktade trendlinjen bryts.

I dagsdiagrammet ser man också att DAX ligger i en nedåtriktad trend. Här ligger emellertid indexet också i en konsolideringsfas inom denna nedåtriktade trend. Nya säljsignaler erhålls här om stöden vid ca 11 009-11 051 bryts.

Analys DAX

Stochasticindikatorn visar dock här på att den nedåtriktade trenden ser ut att tappa i styrka. För när själva indexet gått ner till nya allt lägre och lägre bottnar har stochastic istället fått bottnar på successivt allt högre och högre nivåer.

Denna så kallade positiva divergens är ett tydligt tecken på att den nedåtriktade trenden håller på att mattas av och nu lättare kan komma att vändas till sin motsats. Stochastic har i dagsdiagrammet även givit ifrån sig en vanlig köpindikation genom att vända upp ifrån ett översålt läge.

Allt detta är dock inga starka köpsignaler i sig självt. Men det stärker signalvärdet markant av eventuellt kommande köpsignaler i själva indexdiagrammet.

Skulle DAX orka etablera sig över motstånden vid ca 11 260, ca 11 500 och ca 11 690 skulle också sådana köpsignaler erhållas. Signaler som alltså blir extra intressanta i och med det översålda läget och de positiva divergenserna i stochastic.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet ser vi också att DAX konsoliderar inom en nedåtriktad trend. Köpsignaler erhålls här om motstånden strax över ca 11 200 och ca 11 250 bryts. Skulle dock stöden vid ca 11 093, ca 11 051 och ca 11 009 brytas får indexet istället nya säljsignaler.

Analys DAX

Kortsiktiga inriktade placerare kan därför förslagsvis handla för uppgång om motstånden strax över 11 200 och ca 11 250 bryts. Sikta sedan på uppgångar till motståndet vid ca 11 450 och därefter upp till de kring ca 11 560 och ca 11650-11700. Sätt förslagsvis först en stopp loss strax under ca 11 150 som sedan flyttas med uppåt allt eftersom indexet går upp.

Skulle DAX få säljsignaler genom att etablera sig under stödet vid ca 11 093 kan man istället agera för nedgång. Sikta då först och främst på test av stöden vid ca 11 050 och ca 11 009. Placera förslagsvis en stopp loss strax över ca 11 130 och flytta sedan successivt ned denna stopp när indexet rör sig nedåt.

För mer långsiktiga investeringar ser läget högst osäkert ut då DAX både har fått säljsignaler, befinner sig under sina viktiga 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor som dessutom lutar nedåt, och då de flesta trender i övrigt också är fallande.

Vill man vara försiktig så väntar man därför in att en större reversal eller någon annan typ av kraftig köpsignal först har erhållits innan nya köp görs.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto