Home > DAX-analysen v.48 ”DAX laddar för nya uppgångar?…”

DAX-analysen v.48 ”DAX laddar för nya uppgångar?…”

Tyska DAX är kortsiktigt sett översålt och ligger i en konsolideringsfas. Nya intressanta köpsignaler erhålls om indexet under en ökande handelsaktivitet kan etablera sig över motståndsnivåerna strax över 13 200. Indexet får säljsignaler om det istället parkerar sig under stödnivåerna vid ca 12 850-12 920. Den långa trenden pekar dock fortfarande uppåt. Så möjligheterna till köpsignaler ser än så länge störst ut. 

Den tyska börsen fortsatte förra veckan att ha en oregelbunden utveckling. Det tyska storbolagsindexet DAX gick upp 0,5 procent och slutade veckan på 13 059,84. Årets uppgång ligger därmed på 13,8 procent.

Börsen höll sig alltså ganska lugn trots att det politiska läget i Tyskland blev betydligt osäkrare förra veckan.

En bred samlingsregering ser nämligen inte ut att bli resultatet efter det nuvarande dödläget i den tyska politiken då regeringsförhandlingarna istället brutit samman. Förhandlingar har den senaste månaden förts mellan Merkels partikoalition CDU/CSU, FDP och De Gröna för att få till den så kallade Jamaicakoalitionen (namnet kommer ifrån partifärgerna).

Alternativen är nu en minoritetsregering ledd av CDU/CSU eller att Angela Merkel avgår som förbundskansler och att det sedan blir nyval. En minoritetsregering bedöms dock som mindre sannolikt. Man vill helst inte ha det med tanke på Tysklands dåliga erfarenheter av detta under mellankrigstiden som bland annat banande väg för nazisterna. Så det troligaste är att det blir nyval.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Men investerarna verkar alltså inte tycka att problemen med att bilda en ny regering eller ett eventuellt nyval i Tyskland på något allvarligare sätt skadar utsikterna för landets ekonomi.

Även den senaste veckans eurouppgång relativt den amerikanska dollarn har inte påverkat börsen nämnvärt. Men det kanske kommer en negativ börsreaktion på detta i ett senare läge om euron fortsätter att förstärkas.

Den långa trenden fortsätter därmed att vara uppåtriktad för den tyska börsen. I veckodiagrammet över DAX-indexet kan man se ett tydligt mönster med successivt både stigande bottnar och toppar. Indexet ligger också klart över sin stigande 40-veckors medeltalskurva.

Analys DAX

Orosmolnen är dock att stochasticindikatorn i veckodiagrammet givit en säljindikation, att handelsvolymmönstret inte särskilt positivt och att indexet balanserar på ett viktigt stödområde kring ca 12 850-12 950. Men så länge inga tydliga säljsignaler erhållits överväger det positiva i den långsiktiga bilden av DAX.

Nya långsiktigt intressanta köpsignaler erhålls också om DAX kan etablera sig över motståndet vid ca 13 525.

I dagsdiagrammet ser vi att DAX ligger kraftsamlande konsolideringsfas. Säljsignaler erhålls om indexet parkerar sig under stödnivåerna vid ca 12 848-12 920. Skulle å andra sidan DAX etablera sig över motstånden vid ca 13 209-13 217, särskilt om detta skulle ske under en relativt hög handelsaktivitet, erhålls spännande köpsignaler.

Analys DAX

I detta kortsiktigare tidsperspektiv visar också stochasticindikatorn att den tyska börsen är tydligt översålt. Detta ökar möjligheten för uppåtriktade rekyler. Sedan får vi se om dessa blir tillräckligt kraftfulla för att bryta över motstånden på ett mer beständigt sätt.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet erhålls säljsignaler redan om stödet vid ca 13 040 bryts. DAX får här emellertid lite tydligare säljsignaler om även stöden vid ca 12 920 och ca 12 848 passeras. Köpsignaler erhålls här liksom i dagsdiagrammet framför allt om motståndet vid ca 13 209-13 217 bryts.

Analys DAX

Kortsiktigt inriktade placerare använda området mellan stödet vid ca 12 920 och motståndet vid ca 13 200 som ett tradingområde. Köp då strax över stödet och sälj strax under motståndet. Stopp loss om indexet går utanför tradingområdets gränser.

Skulle DAX gå under stödet vid ca 12 920, och särskilt om även stödet vid ca 12 848 passeras erhålls säljsignaler man kan agera för nedgång på. Stopp loss då förslagsvis om DAX skulle gå över 12 960. Flytta sedan ned stopp lossen allt efter som positionen visar mer och mer vinst.

Om DAX istället etablerar sig över motstånden strax över ca 13 200 erhålls köpsignaler. Särskilt om handelsaktiviteten ökat i samband med detta erhålls köpsignaler man kan ta position för uppgång på. Sikta i så fall på uppgångar till först och främst motståndsområdet vid ca 13 400. Och i andra hand upp till de vid ca 13 500-13 525. Stopp loss förslagsvis strax under 13 160. Flytta sedan upp stopp lossen allt efter som positionen visar mer och mer vinst.

För långsiktigt inriktade aktörer rekommenderar vi att med viss försiktighet agera för uppgång. Den långa trenden är nämligen uppåtriktad och DAX ligger strax över starka stödnivåer. Men sätt emellertid gärna en stopp loss även för dessa mer långsiktiga innehav. Till exempel om DAX under en ökande handelsaktivitet tydligt skulle etablera sig under stödnivåerna vid ca 12850-12 920.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto