Home > DAX-analysen v.49 ”DAX balanserar på viktiga stödnivåer…”

DAX-analysen v.49 ”DAX balanserar på viktiga stödnivåer…”

Tyska DAX-indexet balanserar på viktiga stödnivåer vid ca 12 810-12 850. Parkerar sig DAX under detta stödområde erhålls säljsignaler. Den långa trenden är dock uppåtriktad och kortsiktigt sett är den tyska börsen översåld. Så blir nyhetsflödet gynnsamt finns det goda förutsättningar för att detta stödområde håller och DAX istället kan vända uppåt. Nya intressanta köpsignaler erhålls på DAX om indexet under en ökande handelsaktivitet kan etablera sig över motstånden vid ca 13 210 och ca 13 525. 

Den tyska börsen gick förra veckan ned under en relativt låg handelsaktivitet. DAX-indexet stängde veckan på 12 861,49. Veckans utveckling blev då -1,5 procent och reducerade därmed årets uppgång till +12,0 procent.

De tyska regeringsförhandlingarna fortsatte förra veckan dock utan att några stora genombrott gjordes. Men man pratar i alla fall fortfarande med varandra. Vilket kan anses vara positivt för det tyska börsklimatet.

Däremot försvagades börsen betydligt i slutet av förra veckan då det kom fram uppgifter om att den förre detta amerikanske nationella säkerhetsrådgivaren Michael Flynn var beredd att vittna mot den amerikanske presidenten Donald Trump. Flynn hävdar nämligen att Trump instruerat honom att ta kontakt med företrädare för Ryssland under valrörelsen. Detta skulle kunna bli mycket besvärande för Trump och eventuellt försvåra för republikanerna att få igenom sina skattesänkningsprogram i senaten. Och det sänkte därför börshumöret snabbt världen över och därmed även på den tyska börsen.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

För de skattesänkningar som föreslås förväntas nämligen få fart på tillväxten inte bara i USA utan även i övriga världen. Problemet är bara att dessa skattereformer det senaste året till stor del redan diskonterats in i börskurserna världen över. Så därför blir läget snabbt känsligt om det kommer fram uppgifter som kan störa processen att få igenom dessa skattereformer.

Efter börsens stängning fick dock republikanerna igenom skatteförslagen i senaten vilket borde vara klart positivt för både den amerikanska som den tyska börsens humör. Så förra veckans svaghet kan kanske vändas till något positivt denna vecka.

Den långsiktiga trenden för DAX är fortfarande uppåtriktad. Indexet balanserar dock på stödnivåer kring ca 12 850-12 920. Men så länge dessa stödnivåer håller ser det övervägande positivt ut för den tyska börsen. DAX visar också upp ett långsiktigt mönster med stigande toppar och stigande bottnar. Indexet håller sig också väl över sin stigande 40-veckors medeltalskurva.

Analys DAX

Däremot indikerar stochasticindikatorn i veckodiagrammet att trenden tappat i styrka. Vilket är ett varningstecken men ingen stark säljsignal i sig självt.

Nya långsiktigt intressanta köpsignaler erhålls om DAX under en ökande handelsaktivitet kan etablera sig över motståndsnivån vid ca 13 525.

I ett kortsiktigare perspektiv kan vi i dagsdiagrammet se att DAX ligger i en konsolideringsfas där bottnarna har en tendens att komma på lägre och lägre nivåer. Om DAX tydligt skulle etablera sig under stödnivån vid ca 12 810 erhålls dock en säljsignal. Särskilt om detta skulle ske i samband med en relativt hög handelsaktivitet.

Analys DAX

Skulle däremot DAX under en ökande börsaktivitet etablera sig över motståndet vid ca 13 210 får indexet en intressant köpsignal. I så fall siktar vi på ett test av den viktiga motståndsnivån vid ca 13 525.

I detta kortsiktigare tidsperspektiv visar stochasticindikatorn på att den tyska börsen är översåld. Vilket ökar möjligheten för en studs uppåt.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet ser vi förra veckans svaghet som resulterade i en säljsignal i detta tidsperspektiv. På det stora hela ligger dock DAX även här i ett kraftsamlande konsolideringsområde. En ny, lite viktigare säljsignal erhålls även här om stödet vid ca 12 810 bryts.

Analys DAX

Skulle istället DAX finna kraft till uppgång erhålls en kortsiktig köpsignal redan om motståndet vid ca 13 025 bryts. Men en starkare köpsignal erhålls först om motståndet vid ca 13 210 passeras.

Agerar man främst kortsiktigt kan man därför köpa DAX om motståndet vid ca 13 025 passeras. Sikta först och främst på motståndet vid ca 13 200. Och i andra hand på ca 13 500-nivån. Stopp loss förslagsvis strax under 13 000.

Om istället DAX får en säljsignal genom att gå under stödet vid ca 12 810 kan man istället ta position för nedgång. Stopp loss då förslagsvis strax över 12 850.

I båda fallen rekommenderar vi att man flyttar sin stopp loss i vinstens riktning, uppåt respektive nedåt, allt efter som positionen visar mer och mer vinst.

Mer långsiktiga placerare föreslår vi att med försiktighet agera i den långsiktiga trendens riktning. Det vill säga investera för fortsatt långsiktig uppgång. Köp då gärna på tillfälliga nedåtriktade rekyler, som den nuvarande, men sätt ut stopp losser även för dessa mer långsiktiga innehav. Till exempel om DAX under en relativt hög börsaktivitet skulle parkera sig under stödet vid ca 12 810.

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto