Home > DAX-analysen v.49 ”DAX har fått en kortsiktig köpsignal ifrån ett översålt läge…”

DAX-analysen v.49 ”DAX har fått en kortsiktig köpsignal ifrån ett översålt läge…”

Tyska DAX-indexet fick förra veckan en kortsiktig köpsignal ifrån ett översålt läge. Den mer långsiktiga bilden är dock än så länge mer negativ med nedåtriktade trender och fallande medeltalskurvor. Men nya köpsignaler, som kan komma att vända om den långsiktigt negativa bilden, erhålls om indexet under en ökande handelsaktivitet kan etablera sig över motståndsnivåerna vid ca 11 400, ca 11 700 och ca 11 865. Skulle däremot den viktiga stödnivån vid ca 11 000 brytas erhålls nya starka säljsignaler.

Den tyska börsen hade förra veckan en lätt uppåtriktad tendens. DAX-indexet stängde veckan på 11 257,24 efter en uppgång på 0,6 procent. DAX har därmed hittills i år gått ned med -12,9 procent.

Förra veckan började starkt efter att optimismen ökade kring den italienska budgeten och på grund av minskad brexitoro. Senare under veckan stördes detta dock av signaler ifrån den amerikanske presidenten Donald Trump att han redan inom den kommande veckan överväger ökade biltullar gentemot Europa. Vilket då skulle slå hårt mot den tyska fordonssektorn.

Inte heller blev det så mycket muntrare stämning på börsen av att polisen gjorde en stor razzia hos Deutsche Bank på grund av en utredning om penningtvätt.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Internationellt kom det dock positiva influenser ifrån den amerikanske centralbankschefen Jerome Powell som höll duvaktigt tal som satte fart på de flesta internationella börser, men det förmådde dock inte att lyfta den tyska börsen som var pressad av Deutsche Bank med mera.

Inte heller förhoppningar om en tillfällig paus i handelskriget mellan USA och Kina, som ett resultat av helgens möte mellan Donald Trump och Kinas ledare Xi Jinping, fick DAX att röra sig uppåt.

I veckodiagrammet ser också den långsiktiga bilden för DAX-indexet fortsatt klart tveksam ut. Indexet har fått säljsignaler och dess 40-veckors medeltalskurva lutar tydligt nedåt.

Analys DAX

Formationsstorleken DAX fått säljsignaler ifrån indikerar en nedgångspotential till ca 9 800. Men analysen kompliceras här av att indexet är kraftigt översålt och att det redan vid ca 11 000 finns ett starkt stöd ifrån en gammal uppåtgående trendlinje.

Denna kombination gör det extra intressant att vara observant på ledtrådar om att indexet kanske håller på att bottna ut redan här. Ett tydligt tecken på den möjligheten vore om indexet under en ökande handelsaktivitet kunde etableras sig över motståndsområdet vid ca 11 700. För då får DAX nämligen en stark köpsignal som tar bort mycket av de tidigare så negativa tendenserna i indexrörelserna.

Men skulle DAX bryta under det viktiga stödet vid ca 11 000 erhålls istället nya starka säljsignaler.

I det kortsiktigare dagsdiagrammet ser dock läget något lite bättre ut. För förra veckan fick DAX här nämligen en kortsiktig köpsignal. Ännu intressantare vore det emellertid om även motstånden vid ca 11 400, ca 11 690 och ca 11 850-11 865 skulle brytas.

Analys DAX

Stochasticindikatorn fick alldeles innan köpsignalen i själva indexdiagrammet en köpindikation ifrån ett tidigare översålt läge. Dessutom hade då stochastic tidigare indikerat att den nedåtriktade trenden höll på att tappa i styrka. Detta då stochastic fick bottnar på successivt allt högre och högre nivåer när själva indexet fick bottnar på allt lägre och lägre nivåer.

Skulle dock DAX inte orka hålla sig över stödnivåerna vid ca 11 200 och ca 11 009-11 051 erhålls istället säljsignaler i dagsdiagrammet.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet har DAX efter förra veckans måndagsrusning nu kommit in i en kraftsamlande konsolideringsformation. Nya köpsignaler erhålls här om motstånden vid ca 11 300 och ca 11 400 skulle brytas. Skulle dock DAX etablera sig under stöden vid ca 12 209, ca 11 093 och ca 11 009 får indexet istället säljsignaler.

Analys DAX

Kortsiktigt inriktade aktörer kan man därför förslagsvis agera för uppgång om indexet bryter över motstånden vid ca 11 300 och ca 11 400. Sikta sedan på test av motståndsnivåerna vid ca 11 600-11 690. Sätt i så fall förslagsvis en stopp loss strax under ca 11 250 som sedan flyttas uppåt allt efter som indexet rör sig uppåt.

Skulle DAX bryta ned under stödet vid ca 11 200 kan man istället agera för nedgång. Sikta först och främst på nedgångar till stödet strax under ca 11 100, sedan ned till det viktiga stödet strax över 11 000. Sätt förslagsvis initialt en stopp loss strax över 11 230 som sedan flyttas med ned allt eftersom indexet rör sig nedåt.

För långsiktiga placeringar ser läget osäkert ut då DAX både tidigare fått långsiktiga säljsignaler, ligger i en nedåtriktad trend och befinner sig långt under sina 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor. Så en försiktig strategi kan därför vara att vänta in att en större reversal eller någon annan typ av kraftig köpsignal först har erhållits innan nya köp görs.

En mer offensiv och riskabel strategi är att köpa för uppgång nu när DAX är så pass kraftigt översålt och ligger så nära den gamla uppåtriktade trendlinjen som kommer ifrån bottenläget för drygt sju år sedan. I så fall blir det dock av största vikt av att använda sig av en stopp loss. Förslagsvis då strax under den viktiga stödnivån vid ca 11 000.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto