Home > DAX-analysen v.5 ”DAX har fått nya köpsignaler under ökad handelsaktivitet…”

DAX-analysen v.5 ”DAX har fått nya köpsignaler under ökad handelsaktivitet…”

Tyska DAX-indexet fick förra veckan ytterligare en kortsiktigt intressant köpsignal när motståndet vid ca 11 200 bröts. Den korta trenden lutar tydligt uppåt och handelsaktiviteten ökar nu också under uppgångsdagarna vilket förstärker det positiva intrycket. Sett i ett längre tidsperspektiv ser dock läget betydligt mer osäkert ut. För de längre trenderna är än så länge fortfarande nedåtlutande. Men skulle DAX under en fortsatt ökande börsaktivitet kunna etablera sig över motstånden vid ca 11 567 och ca 11 848 får indexet även mer långsiktigt intressanta köpsignaler. Skulle däremot DAX vända ned under stödnivåerna vid ca 11 000, ca 10 600, ca 10 800, och särskilt under den vid ca 10 279, får indexet istället säljsignaler.

Den tyska börsen hade förra veckan, liksom veckan innan, svag inledning men avslutade sedan med en stark spurt. Det tyska storbolagsindexet DAX gick till slut upp med 0,7 procent och landade veckan på 11 281,79. Årets uppgång har därmed utökats 6,9 procent.

Börsen började svagt bland annat på grund av att Internationella Valutafonden, IMF, sänkte prognosen för Tysklands tillväxt ifrån 1,9 procent till 1,3 procent. IMF sänkte även tillväxtprognosen för övriga Europa.

Mot slutet av veckan ökade dock optimismen kring handelssamtalen mellan USA och Kina, vilket särskilt gynnande den tyska fordonssektorn, samtidigt som många bolagsrapporter världen över kommit in bättre än befarat.

Det internationella börsklimatet och riskaptiten bland placerarna ser också ut att ha förbättrat sig betydligt jämfört med läget för bara några veckor sedan.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

I veckodiagrammet ser den långsiktiga bilden för DAX-indexet dock fortsatt osäker och ganska negativ ut. Indexet har tidigare fått starka säljsignaler, det visar upp ett långsiktigt mönster med successivt fallande bottnar och toppar och ligger också klart under sin viktiga 40-veckors medeltalskurva som dessutom lutar nedåt.

Analys DAX

Men vissa intressanta styrketecken finns dock. Även om DAX fått en säljsignal ur en huvudskuldraformation som indikerar en nedgångspotential till ca 9 800 så har indexet som lägst redan hunnit gå ned till nästan dessa nivåer. Nu har också börsen börjat gå upp ökad handelsaktivitet och veckostochastic har dessutom givit ifrån sig en köpindikation.

För att DAX ska få en tydlig köpsignal i veckodiagrammet behöver det emellertid etablera sig över det starka motståndsområdet vid ca 11 600-11 800.

Skulle DAX däremot gå under stödnivåerna vid ca 10 279 och ca 10 175 erhålls istället nya säljsignaler.

I det kortsiktigare dagsdiagrammet har emellertid DAX redan fått ett antal köpsignaler. Den senaste kom i fredags då motståndet vid ca 11 200 passerades. Skulle även motstånden vid ca 11 567 och ca 11 848 forceras erhålls nya köpsignaler. I detta tidsperspektiv har indexet också ett tydligt mönster av stigande bottnar och toppar och dess 20-veckors medeltalskurva lutar dessutom uppåt.

Analys DAX

Stochasticindikatorn är här dock uppe på höga och överköpta nivåer. Men detta är som bekant ingen säljsignal i sig självt utan kan mest ses som en varningssignal. För DAX kan fortsätta att vara överköpt en längre tid om det kommit in i en stark trend.

Men skulle DAX trots allt vända ner och etablera sig under stödnivåerna vid ca 11 000, ca 10 800, ca 10 600 och ca 10 279 får indexet istället säljsignaler.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet ser vi också att DAX fått köpsignaler och att den korta trenden pekar uppåt. Bryts det kortsiktiga motståndet vid ca 11 322 får indexet nya köpsignaler. Skulle däremot stöden vid ca 11 217, ca 11 150 och ca 11 100 passeras får indexet istället säljsignaler.

Analys DAX

Kortsiktigt inriktade aktörer kan man därför förslagsvis agera för uppgång så länge som stödet vid ca 12 217 håller. Flytta sedan successivt upp denna stopp loss allt efter som indexet går upp. Sikta först och främst på uppgångar upp till motståndet vid ca 11 567 och sedan upp till det vid ca 11 848.

Skulle emellertid DAX bryta ned under stödet vid ca 12 217 kan man istället sikta på en nedgång till ca 11 000-11 150. Skulle denna nedgång ske under en relativt låg handelsaktivitet och stanna av kring dessa stödnivåer kan man därefter på nytt köpa för uppgång.

Placera i så fall en stopp loss förslagsvis strax under stödet vid ca 11 100 eller strax under stödnivån vid ca 10 950. Allt efter var och ens syn på lämplig risknivå. Flytta dock upp också denna stopp loss allt efter som indexet avancerar uppåt.

Om DAX etablerar sig under stödnivån vid ca 10 950 kan man förslagsvis istället agera för nedgång. Placera då gärna en stopp loss strax över 11 000 som sedan flyttas med ned när indexet rör sig nedåt.

För långsiktiga placeringar ser läget fortsatt osäkert ut då DAX både fått flera långsiktiga säljsignaler, ligger i nedåtriktade trender och befinner sig långt under sina 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor. Den försiktige placeraren avvaktar därför förslagsvis att en större reversal eller någon annan typ av kraftig köpsignal först har erhållits innan några köp görs.

För den som är villig att ta mer risk kan det dock vara intressant att börja handla för uppgång. För DAX har fått flera kortsiktiga köpsignaler under en ökande handelsaktivitet och den korta trenden har också vänt uppåt. Gör man långsiktiga index- och aktieinvesteringar baserat på detta rekommenderar vi dock en stopp loss om DAX skulle etablera sig under stödnivån vid ca 10 279.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto