Home > DAX-analysen v.5 ”DAX tvekar vid viktiga nivåer…”

DAX-analysen v.5 ”DAX tvekar vid viktiga nivåer…”

Det tyska DAX-indexet fick förra veckan kortsiktiga säljsignaler efter ett misslyckat försök att etablera sig över de gamla toppnivåerna. Den långa trenden pekar dock uppåt och börsens säsongmönster är positiv de närmaste månaderna. Så blir till exempel den nuvarande rapportperioden stark och om den amerikanska dollarn inte fortsätter att falla finns det goda förutsättningar för DAX att få köpsignaler genom att etablera sig över motståndsnivåerna kring ca 13 580. Skulle däremot DAX mot förmodan gå under det viktiga stödområdet kring ca 12 700 erhålls starka säljsignaler. 

Den tyska börsen hade förra veckan en oregelbunden utveckling med en svag avslutning. DAX-indexet stängde därför veckan på 13 340,17 efter en nedgång på -0,7 procent. Årets uppgång ligger därefter på 3,3 procent.

Veckan började starkt med ett lättnadsrally efter att den amerikanska senaten röstat igenom en tillfällig lösning på finansieringen av sin statsapparat. Även ZEW-index över tyska investerares och analytikers förväntningar på ekonomin kom i början av veckan in starkare än förväntat.

Mot slutet av veckan bidrog emellertid en kraftig försvagning av den amerikanska dollarn och strejkhot ifrån det tyska fackförbundet IG Metall till vinsthemtagningar på den tyska börsen.

Dollarn har gått ned 3,6 procent gentemot euron bara i år och nästan 7 procent ifrån novembers högsta nivåer. Detta försvagar den tyska industrins internationella konkurrenskraft. Vilket är negativt för den tyska börsen. Men samtidigt kan man se det som ett styrkebesked för den ekonomiska utvecklingen i Europa. Vilket man och andra sidan då skulle kunna tolka positivt för det europeiska börsklimatet. Historiskt sett har dock en svag dollar framförallt varit en negativ faktor för börsens humör. Så en en fortsatt försvagad dollar utgör troligen trots allt en betydande riskfaktor för den tyska börsens utveckling.

Den långa trenden för DAX-indexet fortsätter emellertid att vara uppåtriktad. Indexets 40-veckors medeltalskurva pekar uppåt och DAX visar också upp ett stabilt långsiktigt mönster av successivt stigande bottnar och stigande toppar.

Analys DAX

DAX har emellertid inom denna uppåtgående trend befunnit sig i en kraftsamlande konsolideringsfas de senaste tre månaderna. Förra veckan försökte indexet bryta ut uppåt men lyckades inte utan föll snabbt tillbaka in i konsolideringsområdet igen. I detta längre tidsperspektiv gör inte det så mycket. Det är bara att avvakta och invänta att DAX gör ett mer lyckat försök att etablera sig över motståndsområdet vid ca 13 525-13 577.

Mer allvarligt skulle det vara om DAX istället etablerade sig under de viktiga stödnivåerna vid ca 12 700. För då erhålls långsiktigt starka säljsignaler.

I dagsdiagrammets kortsiktigare tidsperspektiv har DAX dock efter sitt misslyckade utbrottsförsök fått säljsignaler. Nya säljsignaler erhålls här om även stödnivån vid ca 13 140 bryts. Även här får dock DAX långsiktigt starka säljsignaler först om stödnivåerna vid ca 12 700 bröts.

Analys DAX

För att få en köpsignal ska DAX här först etablera sig över förra veckans toppnivå på 13 577. Extra stark skulle en sådan köpsignal bli om detta skedde under en relativt hög handelsaktivitet.

I timdiagrammet fick DAX den första säljsignalen förra veckan när stödnivån vid ca 13 520 bröts. Nya säljsignaler erhålls här om stödnivåerna vid ca 13 222 och ca 13 137 passeras.

Analys DAX

DAX får dock en kortsiktig köpsignal redan om motståndet vid ca 13 350 bryts. Efter det erhålls nya köpsignaler om indexet även kan etablera sig över motstånden vid ca 13 450, ca 13 520 och ca 13 577.

Agerar man framför allt inom kortsiktiga tidsperspektiv kan man köpa DAX för uppgång om motståndet vid ca 13 350 bryts. Sikta sedan på uppgångar till motstånden vid ca 13 450, ca 13 520 och sedan det vid ca 13 577. Sätt förslagsvis först en stopp loss strax under 13 300. Flytta sedan upp stopp lossen allt eftersom DAX rör sig uppåt. Förslagsvis då till strax under varje lite tydligare stödnivå som successivt bildas under uppgången.

Skulle däremot DAX fortsätta nedåt och etablera sig under stödnivån vid ca 13 222 kan man istället agera för nedgång. Sikta på en nedgång till först och främst stödnivån vid ca 13 140. Vilket i och för sig är en väldigt liten nedgång. Men skulle även detta stöd passeras kan man sedan sikta på en nedgång till stödområdet vid ca 12 750. Börja med en stopp loss på förslagsvis strax över 13 250. Flytta sedan ner stopp lossen allt eftersom indexet går ner.

Om istället investerar mer långsiktigt rekommenderar vi liksom tidigare att man framför allt agerar för fortsatta uppgångar på DAX. För den långa trenden pekar fortfarande uppåt, både för DAX och för de viktiga USA-börserna, säsongmönstret är positivt de närmaste månaderna och konjunkturläget är starkt.

Skulle emellertid DAX gå under det stödområdet vid ca 12 700 börjar varningslamporna lysa rött även för långsiktiga investeringar. Men så länge denna viktiga stödnivå håller är vårt långsiktiga huvudscenario en fortsatt positiv utveckling för DAX.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto