Home > DAX-analysen v.51 ”DAX ligger i fallande trender men är också översålt…”

DAX-analysen v.51 ”DAX ligger i fallande trender men är också översålt…”

Tyska DAX-indexet har tidigare fått starka säljsignaler och ligger också i tydligt nedåtriktade trender. Indexet är dock kraftigt översålt så om nyhetsflödet blir något mer positivt kan uppåtriktade rekyler få indexet att studsa uppåt. En kortsiktig köpsignal erhålls i så fall om motståndet vid ca 11 000 passeras. Men eventuella uppgångar finner sedan kraftiga motståndsområden vid ca 11 600-11 800 som kan bli svåra att passera. Fortsätter den nedåtriktade trenden erhålls nya säljsignaler om DAX går under stöden vid ca 10 585 och ca 10 000.

Den tyska börsen hade förra veckan en oregelbunden till lätt uppåtriktad tendens. DAX-indexet stängde veckan på 10 865,77 efter en uppgång på 0,7 procent. DAX har därmed hittills i år gått ned med hela -15,9 procent.

Börsen fick förra veckan fart uppåt när det kom signaler om att Kina kan tänka sig sänka importtullarna för amerikanska bilar och när det tyska ZEW-indexet, som mäter förväntningar hos investerare och analytiker på den tyska ekonomin, kom in mycket starkare än förväntat. Det internationella börshumöret, och därmed också det tyska, försämrades dock mot slutet av veckan av låga kinesiska industriproduktions- och detaljhandelsförsäljningssiffror.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

I den tekniska analysen har DAX i det långsiktiga veckodiagrammet tidigare fått säljsignaler, bland annat ifrån en huvudskuldraformation, som visar på en nedgångspotential till ca 9 800. Indexet ligger också under sin 40-veckors medeltalskurva som liksom trenderna i övrigt också pekar nedåt. På vägen till 9 800 har dock DAX en stödnivå strax över 10 000 som kan hejda nedgången.

Analys DAX

DAX-indexet är emellertid också i tydligt översålt, stochasticindikatorn är nämligen nere på mycket låga nivåer, så om nyhetsflödet blir något mer positivt kan indexet komma att göra en lite större uppåtriktad rekyl inom den nedåtriktade trenden. Men vid ca 11 600-11 800 finns ett starkt motståndsområde som har goda möjligheter att fånga in och hejda sådana uppgångsförsök. Skulle dock DAX orka etablera sig över ca 11 800 erhålls dock en långsiktigt intressant köpsignal.

I dagsdiagrammet ser vi också att DAX ligger i en nedåtriktad trend. Här ligger emellertid indexet också i en konsolideringsfas i väntan på nya signaler.

Analys DAX

Skulle indexet orka etablera sig över det starka motståndet vi ca 11 000 erhålls en kortsiktigt intressant köpsignal. Nya intressanta köpsignaler skulle sedan erhållas om även motstånden vid ca 11 567 och ca 11 850-11 870 bröts. Men om DAX på nytt vänder nedåt erhålls nya säljsignaler om stödet vid ca 10 585 bryts.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet ser vi också att DAX konsoliderar inom den nedåtriktade trenden. Köpsignaler erhålls här om motstånden vid ca 10 900 och ca 10 988-11 009 passeras. Skulle dock stöden vid ca 10 733 och 10 585 brytas får indexet nya säljsignaler.

Analys DAX

Kortsiktiga inriktade placerare kan därför förslagsvis agera för uppgång om DAX etablerar sig över motstånden vid ca 10 900 och ca 11 009. Sikta sedan på uppgångar till motstånden vid ca 11 200, ca 11 400 och ca 11 560. Sätt förslagsvis en stopp loss strax under ca 10 850 som sedan flyttas med uppåt allt eftersom indexet går upp.

Skulle DAX få säljsignaler genom att etablera sig under stödet vid ca 10 733 kan man istället handla för nedgång. Sikta då först och främst på test av stödet vid ca 10 585. Placera förslagsvis initialt en stopp loss strax över ca 10 800 som sedan flyttas med successivt när indexet rör sig nedåt.

För mer långsiktiga investeringar ser läget högst osäkert ut då DAX tidigare har fått starka säljsignaler, befinner sig under sina 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor som dessutom pekar nedåt, och då de flesta trender i övrigt också är fallande.

Vill man vara försiktig så väntar man därför helst in att en större reversal eller någon annan typ av kraftig köpsignal först har erhållits innan nya köp görs.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto