Home > DAX-analysen v.51 ”DAX samlar kraft inför viktigt utbrott…”

DAX-analysen v.51 ”DAX samlar kraft inför viktigt utbrott…”

Tyska DAX-indexet ligger i en kraftsamlande konsolideringsfas i väntan på nya tydliga signaler. Indexet får intressanta köpsignaler om det under en ökande handelsaktivitet kan etablera sig över motstånden vid ca 13 240 och ca 13 525. Skulle istället indexet parkera sig under stödnivåerna vid ca 12 800-12 900 erhålls säljsignaler. Den långa trenden är uppåtriktad så därför är möjligheterna goda för att DAX förr eller senare ska bryta ut uppåt och då få nya köpsignaler.

Den tyska börsen hade förra veckan en oregelbunden utveckling. DAX-indexet stängde veckan på 13 103,56 efter en nedgång på blygsamma -0,4 procent. Vilket drog ned årets indexuppgång till +14,1 procent.

På den internationella fronten var läget också relativt lugnt förra veckan. Trots en räntehöjning ifrån den amerikanska centralbanken Federal Reserve. Höjningen för styrräntan, ifrån intervallet 1,00-1,25 procent till 1,25-1,50 procent, var dock väl förväntad av finansmarknaderna och orsakade därför inga större valuta- eller börsrörelser.

Den europeiska centralbanken ECB gjorde inte heller efter förra veckans ordinarie möte varken några ränteförändringar eller gav några nya signaler angående sina program för tillgångsköp.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

ECB-chefen Mario Draghi sa då att han inte sett några negativa effekter av Federal Reserves räntehöjningar, att Euroområdets och USA:s ekonomiska återhämtning befinner sig i olika stadier och att det är därför som deras respektive penningpolitik skiljer sig åt. ”Indikatorerna signalerar en mycket stark takt i den ekonomiska tillväxten i euroområdet, men det inhemska pristrycket är fortsatt dämpat och det behövs fortsatt riklig stimulans för att lyfta inflationen.”

Så ECB ser därför ut att fortsätta med sin stimulerande penningpolitik vilket borde vara bra för den tyska börsens utveckling.

En viss positiv stimulans kom också ifrån USA där republikanerna i kongressens båda kamrar inom en snar framtid ser ut att kunna enas om sin skattesänkningsreform. Denna konjunkturstimulerande skattereform har varit väntad och mer eller mindre indiskonterad på börskurserna i stort sett sedan Donald Trump blev vald till amerikansk president för drygt ett år sedan.

Så även om det inte blir någon större positiv börseffekt när detta väl går igenom så bör man dock kunna slippa den börsnedgång som man kan befara skulle ske om skattepaket inte hade gått igenom. Detta är också rimligen positivt för den kommande utvecklingen på DAX-indexet.

I veckodiagrammet ser vi också att DAX i ett långsiktigt perspektiv fortfarande ser bra ut. Mönstret kvarstår med bottnar och toppar på successivt allt högre och högre nivåer. 40-veckors medeltalskurvan lutar uppåt och själva DAX-indexet ligger också väl över denna viktiga medeltalskurva.

Analys DAX
Stochasticindikatorn varnar dock här för att kraften i den uppåtgående trenden har mattats av. DAX har också fastnat i en kortsiktig konsolideringsfas inom den långa uppåtriktade trenden. Men i och med att DAX har hållit sig över stödområdet vid ca 12 810-12 900 har inga långsiktigt intressanta säljsignaler än så länge erhållits.

För att få nya långsiktigt riktigt tydliga köpsignaler behöver DAX etablera sig över motståndsområdet vid ca 13 525. Och det då helst under en stigande handelsaktivitet.

I det kortsiktigare dagsdiagrammet ser vi tydligare att DAX ligger i ett konsolideringsområde och samlat kraft inför de kommande rörelserna.

Ska utbrottet komma uppåt eller nedåt? I och med att den långa trenden pekar uppåt är chansen störst för ett utbrott uppåt. Men allt för säker på det ska man kanske inte vara. Det är helt enkelt bäst att avvakta och se åt vilket håll utbrottet kommer.

Analys DAX
DAX får i dagsdiagrammet intressanta köpsignaler om det, helst under en relativt hög börsaktivitet, kan etablera sig över motstånden vid ca 13 240 och 13 525.

Skulle istället DAX bryta under stödnivåerna vid ca 12 900 och strax under ca 12 810-12 790 erhålls säljsignaler.

Går vi sedan över till det ännu kortsiktigare timdiagrammet ser vi att köpsignaler erhålls om motstånden vid ca 13 140, ca 13 190 och ca 13 240 bryts. Skulle istället stödet strax över 13 000 brytas får DAX en kortsiktig säljsignal.
Analys DAX
Agerar man främst med kortsiktiga tidsperspektiv kan man därför köpa DAX för uppgång om motståndet vid ca 13 140 passeras. Sikta sedan i så fall först och främst på uppgångar till motstånden vid ca 13 190 och ca 13 240. Och i andra hand på ca 13 500-nivån. Stopp loss förslagsvis strax under 13 080.

Om istället DAX får en säljsignal genom att gå under stödet vid ca 13 000 kan man istället ta position för nedgång. Stopp loss då förslagsvis strax över 13 020.

Flytta också i båda fallen helst respektive stopp loss i vinstens riktning, alltså uppåt respektive nedåt, allt efter som positionen visar mer och mer vinst.

Är man mer inriktad på långsiktiga investeringar rekommenderar vi att man huvudsak ligger placerad för fortsatta uppgångar på DAX. Detta därför att den långa trenden pekar uppåt. Använd gärna eventuella nedåtriktade rekyler till att om möjligt köpa mer. Skulle dock DAX etablera sig under stödområdet vid ca 12 800-12 900 under en ökande handelsaktivitet får indexet säljsignaler. Då gäller det att bli betydligt mer försiktig. Förslagvis stoppar man då ut, helt eller delvis, även de mer långsiktiga placeringarna och inväntar sedan tydliga signaler på att indexet bottnat ut innan man köper på nytt.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto