Home > DAX-analysen v.6 ”DAX har fått kortsiktiga säljsignaler men ligger nu vid viktiga stödnivåer…”

DAX-analysen v.6 ”DAX har fått kortsiktiga säljsignaler men ligger nu vid viktiga stödnivåer…”

Tyska DAX-indexet har de senaste veckorna fått flera kortsiktiga säljsignaler. Den långsiktiga trenden är dock fortfarande uppåtriktad och indexet närmar sig nu ett starkt stödområde vid ca 12 650-12 750. Parkerar sig DAX under detta viktiga stödområde erhålls kraftiga säljsignaler. Skulle det numera rejält översålda indexet dock orka vända uppåt erhålls kortsiktiga köpsignaler redan om motståndet vid ca 12 880 bryts. Men mer långsiktigt intressanta köpsignaler erhålls först om indexet kan etablera sig över motståndet vid ca 13 600. 

Den tyska börsen råkade förra veckan ut för en kraftig nedgång. Det tyska storbolagsindexet DAX föll då hela -4,2 procent och slutade veckan på 12 785,16. Hittills i år har därmed uppgången vänts till en nedgång på -1,0 procent.

Rapportperioden har inte börjat bra för den tyska börsen. Fordonskoncernen Daimler sjönk till exempel 2,5 procent och Deutsche Bank föll 5,2 efter sina rapporter. Mot slutet av veckan tyngde också utvecklingen i USA börshumöret i Tyskland.

Under fredagen visade nämligen amerikansk arbetsmarknadsstatistik på en betydligt högre löneökningstakt än väntat. Detta orsakade sedan skarpa ränteuppgångar på de amerikanska obligationerna vilket i sin tur gav en stor nedgång på de amerikanska börserna.

Marknadens nervositet kom också av en osäkerhet kring hur den nya ledningen i den amerikanska centralbanken Federal Reserve ska agera på dessa löneökningar. Kommer de nu börja strama åt penningpolitiken på ett tidigare oväntat sätt?

Om den amerikanska börstrenden nu ska börja vända nedåt på grund av ränteuppgångar finns det stor risk att detta även ska sprida sig till den tyska börsen. För världsbörserna är i mångt och mycket kommunicerande kärl. Men även om fredagens amerikanska börsnedgång var större än på länge är det något för tidigt att säga att den långa börstrenden verkligen har vänt ned i USA.

Än så länge skulle det kunna röra sig om en tillfällig och ganska hälsosam börsrekyl ifrån ett tidigare överköpt läge. Men skulle nedgångarna hålla i sig blir läget ett annat.

För DAX-indexet är dock den långa trenden trots förra veckans nedgångar fortfarande uppåtriktad. DAX visar fortfarande upp ett långsiktigt mönster av successivt allt högre och högre både bottnar och toppar. Och indexets 40-veckors medeltalskurva lutar fortfarande uppåt.

Analys DAX

DAX ligger dock kvar i en kraftsamlande konsolideringsfas mellan stödnivåer kring ca 12 750-12 800 och motståndsnivåer vid ca 13 500-13 600. I och med att indexet legat i detta konsolideringsområde sedan i november borde ett utbrott ur detsamma kunna resultera i en större rörelse.

I det kortsiktigare dagsdiagrammet ser vi att DAX den senaste tiden inom detta konsolideringsområde fått ett antal kortsiktiga säljsignaler. DAX ligger nu strax över sin viktiga 200-dagars medeltalskurva och även strax över januari månads lägsta nivå vid ca 12 745. Här ser vi också att indexet ligger i en expanderande triangelformation där svängningarna inom formationen blir allt större och större.

Analys DAX

Formationens nedre stödlinje lutar därmed nedåt och ligger i skrivande stund vid ca 12 650. DAX får alltså en stark säljsignal om indexet etablerar sig under denna nedåtlutande stödlinje.

Stochasticindikatorn är emellertid nere på låga och översålda nivåer. Detta är ingen köpsignal i sig självt, för indexet kan vara översålt under lång tid om det kommit in i en stark trend. Men indexet har då lättare att både stanna upp vid stödnivåer och som för att få uppåtriktade rekyler. Eventuella reversal- och andra typer av köpsignaler blir också intressantare om de kommer vid översålda situationer.

För att få en långsiktigt intressant köpsignal behöver DAX etablera sig över motståndsnivån vid ca 13 600. Extra stark blir en sådan köpsignal om det erhålls i samband med en relativt hög handelsaktivitet.

I timdiagrammet ser vi dock att DAX får en kortsiktig köpsignal redan om motståndsnivån vid ca 12 880 bryts. Nästa intressanta motståndsområde finns sedan vid ca 13 140-13 200. I detta kortsiktiga tidsperspektiv erhålls en säljsignal om stödnivån vid ca 12 780 bryts.

Analys DAX

Kortsiktigt inriktade placerare kan förslagsvis agera för uppgång om motståndet vid ca 12 880 bryts. Sikta först och främst på en uppgång till motståndsområdet vid ca 13 140-13 200. Stopp loss förslagsvis om DAX går under 12 850. Flytta sedan också upp stopp lossen allt eftersom positionen visar mer och mer vinst.

Skulle istället stödet vid ca 12 780 brytas kan man istället sikta på en nedgång till först och främst ca 12 650. Stopp loss förslagsvis om DAX går över 12 800 eller 12 880. Allt efter var och ens egen riskpreferens. Flytta sedan successivt ner stopp lossen om DAX fortsätter att gå nedåt.

För mer långsiktigt inriktade placeringar ser trots den nuvarande börsoron intressantast ut att ligga positionerad för fortsatt uppgång på DAX. Den långa trenden är fortfarande uppåtriktad, indexet är översålt och ligger alldeles över viktiga stödnivåer. Men skulle DAX etablera sig under stödnivåerna vid ca 12 650-12 750, särskilt om detta skulle ske under en relativt hög handelsaktivitet, blir läget betydligt mer osäkert. I så fall rekommenderas den försiktige investeraren att dra ner på även sina mer långsiktiga tyska index- och aktieinnehav.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto