Home > DAX-analysen v.6 ”DAX konsoliderar i väntan på nya viktiga signaler…”

DAX-analysen v.6 ”DAX konsoliderar i väntan på nya viktiga signaler…”

Tyska DAX-indexet ligger kortsiktigt sett i en konsolideringsfas inom en uppåtriktad trend och avvaktar ett utbrott. Kan indexet etablera sig över motstånden vid ca 11 219 och ca 11 322 erhålls nya köpsignaler. Skulle däremot DAX gå under stödnivåerna vid ca 11 116, 11 050, ca 11 000 och ca 10 962 får indexet istället kortsiktiga säljsignaler. Sett i ett längre tidsperspektiv ser dock trendläget betydligt mer osäkert och negativt ut. För att få långsiktigt intressanta köpsignaler behöver DAX etablera sig över motstånden vid ca 11 567 och ca 11 848. Och skulle indexet etablera sig under stödnivåerna vid ca 10 179-10 279 erhålls istället långsiktiga säljsignaler.

Den tyska börsen hade förra veckan en oregelbunden till vikande tendens. Det tyska storbolagsindexet DAX gick ned med 0,9 procent och avslutade veckan på 11 180,86. Årets uppgång har därmed reducerats till 5,9 procent.

Börsen var alltså lite svårflörtad förra veckan trots att det internationella börsklimatet var relativt positivt. Det var under veckan optimism kring både ränteläget och gällande handelsförhandlingarna mellan USA och Kina, och bolagsrapporterna på det internationella planet har oftast emottagits positivt.

DAX-indexet tyngdes dock av fordonssektorn och av negativa bolagsnyheter ifrån Deutsche Bank, Siemens och Wirecard.

Deutsche Bank har allvarliga problem och om inte resultatet snabbt blir mycket bättre bedöms en sammanslagning med Commerzbank vara bankens enda alternativet.

Siemens föll på en dålig rapport och fintechbolaget Wirecard gick under veckan ned med hela 35,2 procent på uppgifter om att bolaget har använt falska dokument i sin Singaporeverksamhet.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

 

DAX visar i veckodiagrammet också upp en långsiktig bild som fortfarande ser osäker till negativ ut. För indexet ligger här en bra bit under sin viktiga 40-veckors medeltalskurva, som dessutom lutar nedåt, och är också kvar i ett mönster med successivt fallande toppar och bottnar.

DAX har tidigare också fått ett antal starka säljsignaler bland annat när indexet bröt ur en huvudskuldraformation som indikerar en nedgångspotential ned till ca 9 800. På vägen dit finns dock en stödnivå strax över ca 10 000 som hittills har hejdat nedgången. Så det finns ljuspunkter. Dessutom har indexet redan varit nere på så låga nivåer att man kan argumentera för att nedgångspotential enligt formationen i princip redan är nådd.

Analys DAX

Därutöver har börsen också börjat gå upp under en ökad handelsaktivitet och veckostochastic har tidigare givit ifrån sig en köpindikation.

För att på ett tydligt sätt bryta delångsiktiga negativa mönstren skulle emellertid DAX behöva etablera sig över motståndsområdet kring ca 11 800. Skulle detta ske under en relativt hög handelsaktivitet får indexet i så fall en långsiktigt sett mycket intressant köpsignal.

Skulle DAX däremot gå under stödnivåerna vid ca 10 279 och ca 10 175 får indexet istället nya säljsignaler.

I dagsdiagrammet ser vi att DAX kortsiktigt sett ligger i en uppåtriktad trend. Indexets 20-dagars medeltalskurva lutar också uppåt. Inom denna trend ligger dock indexet i en konsolideringsfas. Nya kortsiktiga köpsignaler erhålls om motståndsnivåerna vid ca 11 322, ca 11 567 och ca 11 848 bryts.

Analys DAX

Men skulle DAX gå under stödnivåerna vid ca 11 000, ca 10 800, ca 10 600 och ca 10 279 får indexet istället kortsiktiga säljsignaler.

Stochasticindikatorn har här emellertid fått en säljindikation när det vänt ned ifrån höga och överköpta nivåer. Detta är dock ingen stark säljsignal i sig självt men skulle stärka signalvärdet av eventuella kommande säljsignaler i själva indexdiagrammet.

Även i det kortsiktigare timdiagrammet befinner sig DAX i en konsolideringsfas i väntan på nya signaler. Ett utbrott uppåt och nya köpsignaler erhålls om motstånden vid ca 11 219 och ca 11 322 bryts. Skulle DAX däremot bryta ur konsolideringsområdet på nedsidan får indexet istället säljsignaler om stöden vid ca 11 116, 11 050, ca 11 000 och ca 10 962 bryts.

Analys DAX

Är man främst kortsiktigt inriktad kan man därför förslagsvis avvakta åt vilket håll DAX bryter ut åt.

Sker utbrottet uppåt över motstånden vid ca 11 219 och ca 11 322 kan man agera för uppgång. Sätt då förslagsvis en stopp loss strax under 11 190 som sedan flyttas med upp allt eftersom indexet rör sig uppåt.

Skulle däremot DAX bryta ned under stöden vid ca 11 116, 11 050, ca 11 000 och ca 10 962 kan man istället agera för nedgång. Sätt förslagsvis till en början en stopp loss strax över 11 150 som sedan flyttas med ned eftersom indexet rör sig nedåt.

För långsiktiga placeringar ser läget fortfarande osäkert ut. De senaste mer långsiktiga signalerna på DAX är nämligen säljsignaler, indexet ligger i nedåtriktade trender och befinner under sina 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor som dessutom lutar nedåt. Är man försiktig väntar man därför först in att en större reversal- eller någon annan typ av stark och tydlig köpsignal under en ökande handelsaktivitet har erhållits innan några köp görs.

Vill man ta mer risk kan man dock beakta att DAX fått kortsiktiga köpsignaler, 20-dagars medeltalskurvan har vänt uppåt och att även stochastic i veckodiagrammet har fått en köpindikation. Gör man långsiktiga aktie- och indexinvesteringar baserat på detta rekommenderar vi emellertid en stopp loss om DAX skulle etablera sig under stödnivån vid ca 10 279.

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.