Home > DAX-analysen v.7 ”DAX har fått kortsiktiga säljsignaler…”

DAX-analysen v.7 ”DAX har fått kortsiktiga säljsignaler…”

Tyska DAX-indexet fick förra veckan kortsiktiga säljsignaler då stöden vid ca 11 140 och ca 11 000 bröts. Nya säljsignaler erhålls om även stöden vid ca vid ca 10 787, ca 10 600, ca 10 279 och ca 10 175-10 190 passeras. På längre sikt ser också läget osäkert ut. Trenderna pekar nedåt och indexet befinner sig dessutom klart under sin viktiga 200-dagars medeltalskurva. Kortsiktigt intressanta köpsignaler skulle dock erhållas om DAX kunde bryta över motståndsnivåerna vid ca 11 000 och ca 11 051. För att få långsiktigt starka köpsignaler behöver emellertid DAX under en relativt hög handelsaktivitet tydligt etablera sig över det viktiga motståndsområdet vid ca 11 600-11 800.  

Den tyska börsen hade förra veckan efter en stark inledning en mycket svag avslutning. I och med det stängde DAX-indexet veckan på 1 906,78 vilket innebar en nedgång med -2,5 procent. DAX har därmed hittills i år gått upp med +3,3 procent. Detta är klart sämre än för många andra av världens börser. Till exempel har Dow Jones Global Index hittills i år avancerat med +7,3 procent.

Under veckan var det särskilt fordonssektorn (med Daimler i spetsen), Deutsche Bank och fintechbolaget Wirecard som pressade ned DAX-indexet. Den tyska börsen tyngdes dessutom av industriordersiffror som var sämre än förväntat.

Inte blev det så mycket bättre av förra veckans sänkta tillväxtprognoser ifrån EU-kommissionen och en ökad oro kring handelskonflikten mellan USA och Kina. Den amerikanske presidenten Donald Trump meddelade nämligen att han inte kommer att träffa Kinas president Xi Jinping innan den 1 mars då USA avser att höja tullarna från 10 till 25 procent på runt hälften av Kinas exportvaror till USA.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

 

I det långsiktiga veckodiagrammet har DAX-indexet tidigare fått säljsignaler, bland annat ifrån en huvudskuldraformation, som indikerar en nedgångspotential till ca 9 800. Som lägst har indexet sedan dess varit nere på 10 279,2. Vilket gör att DAX ”nästan” varit nere på dessa nivåer.

Så det går att argumentera för att nedgångspotential enligt den formationen i princip redan är nådd. Men indexet visar fortfarande upp ett långsiktigt mönster av successivt fallande toppar och bottnar och ligger dessutom en bra bit under sin nedåtlutande 40-veckors medeltalskurva. Därför ser DAX i det långsiktiga tidsperspektivet alltjämt högst osäkert ut.

Analys DAX

För att DAX ska få en stark köpsignal i veckodiagrammet behöver indexet under en ökande handelsaktivitet tydligt etablera sig över det starka motståndsområdet vid ca 11 600-11 800.

Skulle och andra sidan DAX gå under stödnivåerna vid ca 10 279 och ca 10 175-10 190 erhålls istället nya säljsignaler i veckodiagrammet.

I det kortsiktigare dagsdiagrammet fick DAX dock säljsignaler förra veckan när stöden vid ca 11 140 och ca 11 000 bröts. Stochasticindikatorn har här tidigare, under vecka 5, givit ifrån sig en säljindikation och gav på så sätt en förvarning om att börsuppgången hade tappat i styrka.

Analys DAX

Nya säljsignaler erhålls om även stöden vid ca 10 800, ca 10 600 och ca 10 279 passeras. Den korta trenden, som vi definierar efter lutningen på indexets 20-dagars medeltalskurva, har nu också börjat plana ut och ser ut att snart börja vända nedåt.

För att få tydliga köpsignaler i dagsdiagrammet behöver DAX-indexet etablera sig över motstånden vid ca 11 372, ca 11 567 och ca 11 848. Skulle detta ske under en relativt hög handelsaktivitet blir köpsignaler i så fall extra starka.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet ser vi att DAX förra veckan fick ett stort antal säljsignaler och att den kortsiktiga trenden nu lutar brant nedåt. En ny säljsignal erhålls här om stödet vid ca 10 787 bryts. Skulle dock DAX orka etablera sig över motstånden vid ca 11 000 och ca 11 051 får indexet istället kortsiktigt intressanta köpsignaler

Analys DAX

Kortsiktiga inriktade placerare kan därför förslagsvis agera för nedgång så länge som motstånden vid ca 10 960-11 000 håller. Flytta också successivt ned denna stopp loss allt eftersom indexet rör sig nedåt.

Man kan till en början sikta på en nedgång till stödområdet kring ca 10 787-10 800.

Skulle DAX få köpsignaler genom att etablera sig över motståndet vid ca 11 000 kan man istället handla för uppgång. Sätt då förslagsvis till en början en stopp loss strax under 10 940 som sedan flyttas med uppåt allt eftersom indexet rör sig uppåt.

För mer långsiktiga investeringar ser läget fortfarande högst osäkert ut. Detta då DAX tidigare både har fått starka säljsignaler samt befinner sig under sina nedåtriktade 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor. Vill man vara försiktig avvaktar man därför först att en större reversal- eller någon annan typ av kraftig köpsignal under en ökande handelsaktivitet har erhållits innan köp görs.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto