Home > DAX-analysen v.7 ”DAX har fått starka säljsignaler…”

DAX-analysen v.7 ”DAX har fått starka säljsignaler…”

Tyska DAX-indexet fick förra veckan starka säljsignaler när indexet under en volatil utveckling gick under långsiktigt viktiga stödnivåer. Tidigare hade DAX fått ett antal kortsiktiga säljsignaler men nu börjar även den mer långsiktiga trenden att vända nedåt. Dessa tendenser skulle bekräftas om DAX även skulle etablera sig under det viktiga stödområdet strax under 12 000. För att få långsiktigt intressanta köpsignaler ska antingen tydliga bottenformationer bildas eller så ska indexet under en ökande handelsaktivitet etablera sig över motståndsområdet vid ca 12 750-12 800.

Den tyska börsen föll förra veckan kraftigt i linje med övriga börser världen över. DAX-indexet stängde veckan på 12 107,48 efter en nedgång på hela -5,3 procent. Årets utveckling ligger därmed på -6,3 procent.

Den internationella börsturbulensen triggades igång av amerikansk arbetsmarknadsstatistik som fredagen den 2 februari visade på klart högre löneökningstakt än väntat. Detta orsakade en ränteuppgång på amerikanska obligationer som sedan spillde över på den amerikanska börsen.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Börsaktörerna hade dessförinnan vant sig vid en börs som med ett teflonaktig motståndskraft emot alla negativa nyheter under låg volatilitet hela tiden steg med nya börsrekord som följd.

När sedan ett stort antal säljprogram utlöstes samtidigt blev utveckling dramatisk med stor handel under extrem volatilitet. Alltså ett helt annat börsklimat än vi vant oss vid ifrån den amerikanska börsen det senaste året.

I och med att de internationella börserna i mångt och mycket är kommunicerande kärl drogs givetvis även den tyska börsen med i denna börskris. Med stora volatila nedgångar som följd. Konjunkturläget är dock än så länge starkt i Tyskland. Men även här finns det oro för stigande inflation och högre räntor.

När DAX förra veckan gick under stödnivåerna vid ca 12 750-12 800 fick indexet starka säljsignaler. Den viktiga uppåtriktade trendlinjen bröts då samtidigt som indexet därmed också etablerade sig väl under sin 40-veckors medeltalskurva. Skulle senare även det viktiga stödet strax under 12 000 brytas bekräftas det att den långa trenden är nedåtriktad. För då bryts nämligen också det långsiktiga mönstret med successivt allt högre och högre både bottnar och toppar.

Analys DAX

För att DAX ska få långsiktigt intressanta köpsignaler måste indexet i detta läget antingen få en tydlig reversalsignal. Det skulle då vara att DAX gick ner kraftigt under en vecka för att samma vecka stänga på en betydligt högre nivå under en ökande handelsaktivitet. Eller att DAX under en relativt hög börsaktivitet etablerar sig över det starka motståndsområdet vid ca 12 750-12 800.

Innan något liknande har hänt betraktar vi alla uppåtriktade rekyler främst som potentiella säljlägen för den försiktige placeraren.

I det kortsiktigare dagsdiagrammet ser vi också att DAX erhållit ett stort antal säljsignaler de senaste veckorna. Stochasticindikatorn visar emellertid att den tyska börsen är kraftigt översålt.

Analys DAX

Även om det inte är någon köpsignal i sig självt indikerar det att DAX lätt skulle kunna göra en uppåtriktad rekyl inom den nedåtriktade trenden. Ett starkt motstånd finns i dagsdiagrammet vid ca 12 650. Här kan DAX få svårt att fortsätta uppåt. Skulle så ske får dock indexet en köpsignal. Sedan ligger i och för sig indexets 200-dagarsmedeltalskurva och ger ett motstånd redan vid ca 12 750, men därefter ligger nästa motståndsområde vid ca 13 140.

Skulle däremot stödet vid ca 12 000 brytas får DAX nya säljsignaler i dagsdiagrammet.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet får även här DAX en säljsignal om 12 000 nivån passeras och en köpsignal om motståndet vid ca 12 650 bryts. Men indexet får här också en kortsiktig köpsignal redan om motståndet vid ca 12 250 bryts.

Analys DAX

Agerar man med kortsiktiga strategier kan man därför förslagsvis köpa DAX för uppgång om motståndet vid ca 12 250 bryts. Sikta sedan på uppgångar till först och främst motståndet vid ca 12 650. Och i andra hand upp till motståndsområdet vid ca 13 140-13 150. Stopp loss förslagsvis strax under närmaste liggande stödnivå.

Om DAX istället går under stödet vid ca 12 000 kan man agera för nedgång. Stopp loss förslagsvis strax över 12 050. Flytta sedan ner stop lossen allt eftersom positionen visar mer och mer vinst.

Var också beredd på att indexet kan fortsätta vara ytterst volatilt. Handla därför gärna med mindre positionsstorlekar än vanligt. Och så fort som indexrörelsen stannar av kan man förslagsvis gå ur delar av sin position. För indexet har i en sådan här marknad lätt för att tvärt vända om och sedan med full fart rusa åt det andra hållet.

Är man mer fokuserad på långsiktiga investeringar så har läget blivit betydligt mer osäkert än det varit tidigare. DAX har fått starka säljsignaler och trenden håller på att vända nedåt.

Allt är givetvis beroende på var och ens placeringshorisont och riskprofil. Men har man inte redan stoppat ut sina placeringar när stödet vid ca 12 750-12 800 bröts kan det vara läge för den försiktige placeraren att använda eventuella uppåtriktade rekyler till att stegvis sälja av även sina mer långsiktiga placeringar. Och sedan avvakta med nya köp tills DAX erhållit någon typ av starkare köpsignal.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto