Home > DAX-analysen v.8 ”DAX är översålt och konsoliderar i väntan på nya viktiga signaler…”

DAX-analysen v.8 ”DAX är översålt och konsoliderar i väntan på nya viktiga signaler…”

Tyska DAX-indexet studsade förra veckan kraftigt uppåt ifrån ett översålt läge. Indexet har dock tidigare fått starka säljsignaler och den långsiktiga trenden håller på att vända nedåt. Därför kan DAX få det svårt att skapa intressanta köpsignaler genom att under ökande handelsaktivitet etablera sig över motståndsnivåerna vid ca 12 700-13 000. Skulle DAX istället etablera sig under stödområdet vid ca 11 850-12 000 erhålls nya starka säljsignaler. Det troligaste är dock att indexet den närmaste tiden konsoliderar, under mer eller mindre volatila former, i intervallet mellan dessa viktiga stöd- och motståndsområden. Åt vilket håll DAX i ett senare läge bryter ut åt är troligen beroende av börsutvecklingen i USA.

Den tyska börsen gick förra veckan kraftigt uppåt. Det tyska storbolagsindexet DAX gick upp hela 2,8 procent och slutade veckan på 12 451,96. Nedgången hittills i år har därmed reducerats till -3,6 procent.

Uppgången kan än så länge mest ses som en uppåtriktad rekyl ifrån ett tidigare kraftigt översålt läge. DAX-indexet har nämligen ifrån toppen på 13 597 den 23 januari gått ner till som lägst 12 003 den 9 februari. En nedgång på 11,5 procent under 2,5 veckor.

Så en studs uppåt på 3,7 procent kanske inte är så märkvärdigt. Men det är i alla fall ett tecken på att aktiemarknaden den senaste tiden blivit klart mer volatil än tidigare.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Nedgångarna och den ökade volatiliteten har som bekant kommit efter att räntorna på de längre amerikanska statsobligationer börjat gå upp till högre nivåer än de varit på de senaste fyra åren. Ränteuppgången kom efter att arbetsmarknadsstatistik visade på en högre än förväntad löneökningstakt i USA. Vilket sedan resulterade i ränteuppgångar och stor börsturbulens världen över, så också i Tyskland.

Sedan är också frågan hur man ska se på denna börsnedgång i ett större perspektiv. Är detta bara är en hälsosam börsrekyl i en långsiktig uppåtgående global börstrend? Eller är det första tydliga tecknet på att den internationella börstrenden har sett sin fleråriga topp och att det globala börsklimatet långsiktigt sett ska bli mer negativt?

Vi bedömer att det är lite för tidigt att säga något bestämt i denna fråga. En viktig parameter är här också om den långa trenden för den amerikanska börsen har vänt nedåt eller inte. Så länge som det viktiga amerikanska börsindexet S&P 500 håller sig över sin 200-dagars medeltalskurva och över sin lägsta nivå den 9 februari på 2532,69 finns möjligheten kvar för att trenden fortfarande ska vara uppåtriktad på världens största aktiemarknad ett bra tag till.

Men skulle S&P 500 etablera sig under dessa nivåer är risken stor för att det globala börsklimatet på ett mer bestående sätt har försämrats och att den långsiktiga internationella börstrenden har vänt nedåt.

För DAX-indexet har dock den långa trenden redan börjat på att vända nedåt. DAX har tidigare fått en stark säljsignal när indexet samtidigt bröt både stödnivåerna vid ca 12 750-12 800 och den uppåtgående trendlinjen i veckodiagrammet nedan.

Analys DAX

DAX ligger också klart under sin viktiga 40-veckors medeltalskurva, som ungefär motsvarar 200-dagars medeltalskurvan i dagsdiagrammet, som dessutom har börjat vända nedåt.

Om DAX i ett senare läge också etablerar sig under det starka stödområdet strax under 12 000 så får indexet nya långsiktigt viktiga säljsignaler. I så fall bryts också det långsiktiga mönstret med successivt allt högre och högre bottnar och toppar. Det skulle i så fall bekräfta att den långsiktiga trenden vänt nedåt.

Stochasticindikatorn i veckodiagrammet visar emellertid att DAX fortfarande är nere på låga och översålda nivåer. Därför vore det inte så överraskande, trots den långsiktiga säljsignalen, om indexet en tid skulle kunna hålla sig kvar mellan stödområdet strax vid ca 11 850-12 000 och motståndsområdet vid ca 12 700-13 000. I detta konsolideringsområde samlar sedan DAX kraft för ett utbrott åt något av hållen.

Kan DAX-indexet under en ökande handelsaktivitet etablera sig över motståndsområdet vid ca 12 700-13 000 erhålls långsiktigt intressanta köpsignaler. Parkerar det sig istället under stödområdet vid ca 12 700-13 000 får indexet nya starka säljsignaler.

I dagsdiagrammet ser vi att DAX tidigare under nedgångsfasen fått ett antal säljsignaler, men sedan blivit kraftigt översålt och därefter studsat upp ifrån 12 000 nivån.

Analys DAX

DAX möter här en första lite kraftigare motståndsnivå vid ca 12 650. Indexets 200-dagars medeltalskurva, som i skrivande stund ligger på 12 747, kan också agera som en motståndsnivå, men en riktigt tydlig motståndsnivå i dagsdiagrammet finns sedan först vid ca 13 140.

Stochasticindikatorn har här snarast givit en köpindikation. Men skulle DAX-indexet trots detta vända nedåt får indexet nya säljsignaler i dagsdiagrammet om stödet vid ca 12 000 bryts.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet har DAX fått köpsignaler inom en konsolideringsformation. Nya kortsiktiga köpsignaler erhålls här om motstånden vid ca 12 500 och ca 12 650 bryts. Indexet får dock säljsignaler om stöden vid ca 12 370, ca 12 275 och ca 12 000 bryts.

Analys DAX

Kortsiktigt inriktade aktörer kan förslagsvis agera för uppgång om motståndet vid ca 12 500 bryts. Sikta först och främst på en uppgång till motståndsområdet vid ca 12 650 och därefter upp till det vid ca 13 140. Stopp loss förslagsvis om DAX går under 12 370. Flytta sedan också gärna upp stopp lossen allt eftersom positionen visar mer och mer vinst.

Skulle istället stöden vid ca 12 370 och ca 12 275 brytas kan man istället ta position för nedgång. Sikta då framför allt på ett test av stödområdet vid ca 12 000-12 100. Skulle DAX sedan även etablera sig under det långsiktiga stödområdet vid ca 11 850-12 000 ser nedgångspotentialen ut att vara relativt stor. Stopp loss inledningsvis förslagsvis om DAX går över 12 380. Flytta sedan successivt ner stopp lossen till strax över närmast liggande motståndsnivå allt eftersom DAX fortsätter att gå nedåt.

För mer långsiktigt inriktade placerare har risknivån gått upp betydligt de senaste veckorna i och med att DAX har fått den starka säljsignalen när stödet vid ca 12 750-12 800 bröts. Den försiktige investeraren rekommenderas därför att använda alla uppåtriktade rekyler till att sälja av även mer långsiktiga index- och aktieinnehav. Detta gäller antingen tills att den långsiktiga trenden för DAX på nytt vänt uppåt. Eller att indexet fått en tydlig reversal- eller någon annan typ långsiktigt viktig köpsignal.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto