Home > DAX-analysen v.8 ”DAX visar på kortsiktig styrka…”

DAX-analysen v.8 ”DAX visar på kortsiktig styrka…”

Tyska DAX-indexet visade förra veckan på styrka och ligger kortsiktigt sett i en svagt uppåtriktad trend. Nya kortsiktiga köpsignaler erhålls om indexet kan etablera sig över motstånden vid ca 11 372 och 11 567. Skulle däremot stöden vid ca 11 000 och ca 10 800 passeras erhålls istället säljsignaler. I ett längre tidsperspektiv är dock trenderna mest nedåtriktade. För att få långsiktigt intressanta köpsignaler behöver DAX på ett tydligt sätt etablera sig över motståndsnivåerna vid ca 11 600- 11 800. Och på nedåtsidan finns det långsiktigt intressanta stödområden att bevaka vid ca 10 179-10 279.

Den tyska börsen hade förra veckan en positiv utveckling där särskilt avslutningen var extra stark. Det tyska storbolagsindexet DAX gick upp med hela 3,6 procent och slutade veckan på 11 299,80. Årets uppgång har därmed utökats 7,0 procent. Vilket dock är mindre än för vårt svenska OMXS30 som i år gått upp med 12,4 procent och Dow Jones Global Index som avancerat 9,5 procent.

Förra veckans tyska börsutveckling påverkades starkt av utvecklingen även om till exempel rapporten ifrån försäkringsjätten Allianz lyfte dess aktie med 3,2 procent. I Tyskland väger fordonssektorn tungt och den är i sin tur beroende av exportaffärer och då även export ifrån tyska bilfabriker i USA som skeppar bilar till Kina.

Så utvecklingen av handelsförhandlingarna mellan USA och Kina påverkar det tyska börsklimatet ganska direkt. Men under förra veckan var detta i huvudsak en gynnsam faktor då det mestadels kom positiva nyheter kring förhandlingarna.

Den amerikanske presidenten Donald Trump öppnade nämligen då upp för att han kunde skjuta på införandet av de extra höga tullsatserna på kinesiska importvaror om förhandlingarna hade kommit tillräckligt långt. Mot slutet av veckan sa han sedan att förhandlingarna ”går extremt bra, och vi är mycket närmare ett avtal än någonsin tidigare”. Vilket då också satte extra fart på den tyska börsen.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

I veckodiagrammet ser den långsiktiga bilden för DAX-indexet fortsatt ganska osäker till negativ ut. För indexet har tidigare fått starka säljsignaler och visar upp ett långsiktigt mönster med successivt fallande bottnar och toppar. Indexet ligger också under sin viktiga 40-veckors medeltalskurva som dessutom lutar nedåt.

Analys DAX

Men styrketecken finns dock och DAX har redan hunnit att gått ned en hel del efter sina säljsignaler. Den säljsignal indexet fick ifrån en huvudskuldraformation indikerade en nedgångspotential till ca 9 800 och indexet har efter det gått ned till 10 279 som lägst.

Så man kan argumentera för att den nedgångspotentialen i princip redan är uppnådd. Dessutom har veckostochastic tidigare givit ifrån sig en köpindikation och uppgången i år har skett under en ökande handelsaktivitet.

Men det är först om DAX under en fortsatt hög börsaktivitet på ett tydligt sätt kan etablera sig över det starka motståndsområdet vid ca 11 600-11 800 som indexet får en tydlig köpsignal i veckodiagrammet.

Skulle DAX dock gå under stödnivåerna vid ca 10 279 och ca 10 175 erhålls istället nya säljsignaler.

I dagsdiagrammet är dock den kortsiktiga trenden, som vi definierar efter lutningen på dess 20-dagars medeltalskurva, svagt uppåtriktad. Nu har emellertid indexet inom denna trend fastnat i en kraftsamlande konsolideringsfas.

Kan DAX etablera sig över motståndet vid ca 11 372 får indexet en köpsignal och bryter då också ut uppåt ifrån denna konsolidering. Nya köpsignaler erhålls sedan om även motstånden vid ca 11 567 och ca 11 848 passeras.

Analys DAX

Skulle däremot stödnivåerna vid ca 11 000 och ca 10 800 brytas sker utbrottet istället nedåt. En betydligt starkare säljsignal skull dock erhållas om även stödet vid ca 10 279 skulle passeras.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet ser vi att DAX fick ett antal köpsignaler i samband med den starka uppgången under fredagen. Det har varit en hel del tvära kast i utvecklingen i timdiagrammet de senaste veckorna. Så har man hängt med i svängningarna och noggrant noterat alla köp- och säljsignaler så har det kunnat vara ganska lönsamt.

Analys DAX

Bryts motstånden vid ca 11 323 och 11 372 får indexet nya köpsignaler. Skulle däremot stöden vid ca 11 260, ca 11 217 passeras får indexet istället säljsignaler.

Strategier:

Kortsiktigt inriktade aktörer kan därför förslagsvis agera för uppgång så länge som stödet vid ca 11 260 håller. Flytta dock successivt upp denna stopp loss allt efter som indexet går uppåt. Sikta först och främst på ett test av motståndet vid ca 11 323. Men bryts detta så väntar sedan ännu intressantare test av motstånden vid ca 11 567 och ca 11 848.

Skulle emellertid DAX bryta ned under stöden vid ca 11 260 och ca 11 217 kan man istället handla för nedgång. Placera i så fall en stopp loss förslagsvis strax över motståndet vid ca 11 260 som sedan flyttas med ned om indexet rör sig nedåt.

För långsiktiga placeringar ser läget fortsatt osäkert ut då de långa trenderna för DAX fortfarande pekar nedåt. Den försiktige investeraren avvaktar därför förslagsvis att en större reversal eller någon annan typ av kraftig köpsignal först har erhållits innan några köp görs.

För den som är villig att ta mer risk kan det dock vara intressant att börja handla för uppgång. För den korta trenden på DAX har vänt uppåt och handelsaktiviteten har ökat under uppgångsperioderna. Gör man långsiktiga index och aktieinvesteringar baserat på detta rekommenderar vi emellertid en stopp loss om DAX skulle etablera sig under stödnivåerna vid ca 10 175-10 279.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto