Home > DAX-analysen v.9 ”DAX har fått nya kortsiktiga köpsignaler…”

DAX-analysen v.9 ”DAX har fått nya kortsiktiga köpsignaler…”

Tyska DAX-indexet fick förra veckan en ny kortsiktig köpsignal när motståndet vid ca 11 372 passerades. Den kortsiktiga trenden pekar uppåt och nya mycket intressanta köpsignaler skulle erhållas om indexet under en ökande handelsaktivitet även kunde etablera sig över motståndsnivåerna vid ca 11 567 och ca 11 848. Innan detta skett ser dock den mer långsiktiga bilden högst osäker ut. För där är tyvärr trenderna fortfarande negativa. Kortsiktigt får DAX säljsignaler om stöden vid ca 11 392 och ca 11 372 bryts. I det längre tidsperspektivet är emellertid stödnivåerna vid ca 10 179-10 279 betydligt viktigare att bevaka.

Den tyska börsen hade förra veckan en stigande tendens. Det tyska storbolagsindexet DAX gick upp med 1,4 procent och avslutade veckan på 11 457,70. Årets uppgång ligger därmed på 8,5 procent. Vilket är lägre än för världsindexet Dow Jones Global Index som gått upp med 10,8 procent.

Förra veckan bidrog positiva signaler ifrån handelsförhandlingarna mellan USA och Kina till en stark underton för det globala börsklimatet och därmed även för den tyska börsen. Däremot så dämpades utvecklingen för aktierna i den tyska fordonssektorn av uppgifter om att USA kan komma att höja tullarna för den europeiska bilimporten.

För det tidigare så hårt kurspressade fintechbolaget Wirecard resulterade ett beslut av Tysklands finansinspektion Bafin om att förbjuda ytterligare blankningar till att aktien istället blev veckans vinnare bland DAX-indexets aktier. Kursuppgång blev då 15,2 procent. Trots det är dock Wirecard i år indexets sämsta aktie på grund av uppgifterna om att anställda i bolagets Singapore-filial manipulerat konton.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

 

DAX visar i veckodiagrammet, trots att indexet gått upp en hel del de senaste veckorna, fortfarande upp en långsiktig bild som ser osäker till negativ ut. För DAX har nu kommit upp till i närheten av det starka motståndsområdet vid ca 11 600-11 800, indexet ligger fortfarande under sin nedåtlutande 40-veckors medeltalskurva och är dessutom kvar i ett långsiktigt mönster med successivt fallande toppar och bottnar.

Analys DAX

DAX har tidigare också fått ett antal starka säljsignaler bland annat när indexet bröt ur en huvudskuldraformation som indikerar en nedgångspotential ned till ca 9 800. På vägen dit finns dock en stödnivå strax över ca 10 175 som hittills har hejdat nedgången. Så det finns ljuspunkter. Dessutom har indexet redan varit nere på så låga nivåer, som lägst 10 279, att man kan argumentera för att nedgångspotential enligt formationen i princip redan är uppnådd.

Så skulle DAX under en relativt hög handelsaktivitet etablera sig över motståndsområdet ca 11 600-11 800 skulle indexet få långsiktigt mycket intressanta köpsignaler. Men innan något liknande skett ser läget tyvärr osäkert ut.

Skulle DAX istället gå under stödnivåerna vid ca 10 279 och ca 10 175 får indexet däremot nya säljsignaler.

I dagsdiagrammet ser vi att DAX kortsiktigt sett ligger i en uppåtriktad trend. Indexets 20-dagars medeltalskurva lutar uppåt och en köpsignal erhölls förra veckan när motståndet vid ca 11 372 passerades. DAX får nya köpsignaler om indexet även skulle orka etablera sig över motståndsnivåerna vid ca 11 567 och ca 11 848. Skulle detta ske under en relativt hög börsaktivitet erhålls alltså även långsiktigt starka köpsignaler i veckodiagrammet.

Analys DAX

Stochasticindikatorn har kommit upp i höga och överköpta nivåer. Detta är dock ingen stark säljsignal i sig självt men skulle stärka signalvärdet av eventuella kommande säljsignaler i själva indexdiagrammet.

Skulle DAX gå under stödnivåerna vid ca 11 372, ca 11 000, ca 11 800, ca 10 600 och ca 10 279 får indexet i så fall sådana säljsignaler.

I timdiagrammet befinner sig DAX i en uppåtriktad trend. En ny köpsignal erhålls här om motståndet vid ca 11 505 bryts. Skulle DAX gå under det kortsiktiga stödområdet vid ca 11 440, och då även bryta det uppåtriktade trendlinjestödet, får indexet istället en säljsignal. Intressanta stödnivåer finns sedan vid ca 11 392, ca 11 372 och ca 11 323.

Analys DAX

 

Strategier:

Är man främst kortsiktigt inriktad kan man därför förslagsvis ligga för uppgång så länge som stödet vid ca 11 440, alternativt det vid ca 11 372, håller. Allt efter var och ens syn på lämplig risknivå. Flytta dock successivt upp denna stopp loss allt eftersom indexet går uppåt.

Skulle däremot DAX etablera sig under stödet vid ca 11 372 kan man istället agera för nedgång. Sätt förslagsvis till en början en stopp loss strax över 11 400 som sedan flyttas med ned allt eftersom indexet rör sig nedåt.

För mer långsiktiga investeringar ser läget fortfarande osäkert ut. Detta då de längre trenderna för DAX fortfarande pekar nedåt och då indexet befinner sig strax under det starka motståndsområdet vid ca 11 600-11 800. Vill man vara försiktig avvaktar man därför att indexet under en relativt hög börsaktivitet på ett tydligt sätt först etablerar sig över dessa motståndsområden innan köp görs.

Vill man emellertid ta mer risk kan man agera på att DAX fått kortsiktiga köpsignaler, dess 20-dagars medeltalskurva har vänt uppåt och att stochastic i veckodiagrammet redan tidigare fått en köpindikation. Gör man långsiktiga aktie- och indexinvesteringar baserat på detta rekommenderar vi dock en stopp loss om DAX skulle etablera sig under stödnivåerna vid ca 10 175-10 279.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto