Home > Dax-indexets prisprognos efter studsning från nyckelstödsnivå

Dax-indexets prisprognos efter studsning från nyckelstödsnivå

Det tyska Dax-indexet närmar sig slutet av handelsåret nära topparna. Den studsade nyligen från horisontellt stöd inom 15 000 poängsområdet – vad väntar det tyska aktiemarknadsindexet?

Många investerare har hoppats på ett börsrally under den sista delen av handelsåret. Det så kallade tomterallyt är en investeringsbias som kräver att aktierna ska stiga under perioden efter jul och fram till slutet av handelsåret.

Bias eller inte, i år har de amerikanska aktiemarknadsindexen tagit sig upp. Flytten högre utlöste liknande prisåtgärder i andra delar av världen, som i Tyskland. Huvudindexet i Tyskland, Dax, studsade från horisontellt stöd sett i 15 000-området och hotar nu att göra en ny topp för året.

Dax genomgick stora förändringar när den flyttade från 30 till 40 beståndsdelar. 10 nya företag har lagts till indexet i hopp om att modernisera det och bringa det i linje med kollegor från andra delar av världen.

Vad är prognosen för nästa år? Kommer Dax-indexet att prestera 2022?

Hausseartad bias över 15 000 poäng

Det tekniska perspektivet ser hausseartat ut medan support vid 15 000 håll. År 2021 var detta område avgörande för investerare i Dax-indexet, och det förblir så 2022.

På baksidan bör ett fall under 15 000 utlösa mer svaghet mot den pivotala 14 000-nivån. Detta är en nivå som erbjöd starkt motstånd tidigare och som kan erbjuda hårt stöd i framtiden.

ECB:s ackommoderande penningpolitik hjälper europeiska aktier

Penningpolitiken är mycket viktig för aktiemarknaden. Monetärt boende gynnar aktier och ECB lovade att förbli tillmötesgående 2022. Detta står i skarp kontrast till vad som händer i andra delar av världen, som till exempel Storbritannien, där Bank of England har höjt räntan i december. Som sådan stöds europeiska aktier av centralbankens tillmötesgående hållning.

Smidig maktövergång i Tyskland hjälper aktiemarknaden 2022

En av anledningarna till att Dax-indexet inte har tagit sig upp under 2021 som aktierna i till exempel USA var osäkerheten kring det tyska federala valet. Nu när valet ligger bakom oss och en ny regering är på plats bådar den smidiga maktövergången gott för aktiemarknaden 2022.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto