Home > De 3 bästa företagen att köpa under investeringar i energiomställning

De 3 bästa företagen att köpa under investeringar i energiomställning

Utgifterna för energiomställning förväntas öka dramatiskt under de kommande åren. För att uppfylla Parisavtalets mål kommer det att krävas massiva investeringar under resten av decenniet.

I december undertecknade USA:s president Joe Biden en order utformad för att fullständigt förvandla den federala regeringens byggnader och dess sätt att transportera. Målen är mer än ambitiösa – år 2030 måste alla federala regeringsbyggnader drivas på grön el, och år 2045 måste de alla vara renoverade.

Senast 2035 får alla nya fordonsköp inte ha en förbränningsmotor. Och detta är bara USA:s plan, utan att ta hänsyn till de globala ansträngningarna för att underlätta investeringsövergången. För att uppfylla Parisavtalets mål måste investeringarna accelerera avsevärt.

Vilka företag kan dra nytta av "go green"-loppet? Här är några aktier att överväga att köpa: NanoXplore, Standard Lithium och Siemens Gamesa.

NanoXplore

NanoXplore är ett kanadensiskt råvarukemiföretag från Montreal med världsomspännande verksamhet. Dess grafenbaserade lösningar används i stor utsträckning inom transport- och industrisektorerna.

Aktiekursen är upp +45,45% och senast tillkännagav företaget förvärvet av Canuck Compounders, en ledare inom blandning av råvaruhartser.

Standard Lithium

Standard Lithium är ett företag verksamt inom den diversifierade metall- och gruvindustrin. Den utforskar och utvecklar litiumegenskaper, en av de viktigaste energiresurserna.

Litiumpriserna har ökat under 2021, till förmån för litiumproducenter och Standard Lithium driver det snabbast framskridande litiumprojektet i Nordamerika.

Siemens Gamesa

Siemens Gamesa är ett spanskt företag som sysselsätter nära 25 000 personer. De tillhandahåller vindkraftslösningar över hela världen, både på land och till havs.

Onshoreindustrins prognoser förutspår stabil efterfrågan på lång sikt, och når installationer på 55GW år 2025 och 65GW år 2030. Offshoretrenderna är också starka, med fortsatt tillväxt på europeiska marknader såväl som i USA.

Bolaget har en stark orderingång och en sund orderstock. Dessutom har den en mycket stark likviditet och en sund balansräkning, vilket gör den väl positionerad för att fånga vindkraftens fulla potential. Aktiekursen föll kraftigt under 2021, vilket gör bolaget mer attraktivt ur värderingssynpunkt.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto