Home > De 3 bästa månaderna att köpa aktier under ett kalenderår

De 3 bästa månaderna att köpa aktier under ett kalenderår

Vilka är de tre bästa månaderna under ett kalenderår att köpa aktier? December, juni och november leder överlägset.

Teknisk analys bygger på tolkning av historiska prisdata för att prognostisera framtida marknadsnivåer. Med andra ord, det som finns på vänster sida av ett diagram är fri information, och olika sätt att tolka datan finns.

Statistik fungerar på liknande sätt. Genom att tolka tidigare data kan man göra en välgrundad gissning om chanserna eller sannolikheterna för att något liknande ska hända i framtiden.

Skulle det inte vara trevligt för investerare att veta vad chanserna är för en positiv avkastning under en specifik månad innan de köper amerikanska aktier? En studie som sammanställer den totala avkastningen för amerikanska storbolagsaktier från 1926 till 2020 rangordnar månaderna under handelsåret i termer av sannolikheten för aktier att stiga.

Så, vilka är de bästa månaderna att köpa aktier?

Är Santa Rally garanterat?

Är ett Santa Rally fortfarande möjligt efter den imponerande uppgången på de amerikanska aktiemarknaderna under pandemin 2020 och året som följde? Att döma av den historiska utvecklingen för amerikanska aktier, är det inte bara möjligt, utan det är också mycket troligt.

Baserat på data från 1926 till 2020 gav december en positiv avkastning i 77,9% av fallen. Detta är med andra ord den bästa månaden på året när det gäller sannolikheten att aktierna stiger. Den har den överlägset högsta sannolikheten för positiv avkastning och därmed termen "Santa Rally."

Juni är den månad då den historiska avkastningen varit högst

Om december är den månad med störst sannolikhet att amerikanska aktier stiger, är juni den bästa månaden när det gäller avkastning. Sedan 1926 har aktier avkastat i genomsnitt 1,87% i juni, vilket gör det till den mest lönsamma månaden på ett kalenderår.

Vad sägs om den sämsta? Detta pris går till september. Investerare som återvänder från semester tros vara ansvariga för den så kallade "septembereffekten", vilket innebär att de säljer aktier för att finansiera barns utbildning eller för skattevinster eller förluster.

Efter juni är november också en månad med stor sannolikhet att leverera positiv avkastning. Sedan 1926 gav 67,4% av novembermånaderna positiv avkastning.

Sammantaget garanterar inte historiska data framtida avkastning. Ingenting gör det. Däremot kan investerare vilja ha statistiken på sin sida när de bestämmer det bästa tillfället under ett handelsår att köpa aktier.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto