Home > De 3 största faktorerna som kan utlösa ett JPY-rally 2022

De 3 största faktorerna som kan utlösa ett JPY-rally 2022

Svagheten i den japanska yenen (JPY) var ett dominerande tema under 2021. Vilka faktorer kan utlösa ett rally i den valuta som uppfattas som en fristad?

Aktierna steg under 2021, underblåst av enorma monetära och finanspolitiska stimulanser. En av de sekundära effekterna av ett sådant rally är en svagare JPY. Investerare ser valutan som en säker tillflyktsort, och högre aktier och en svag yen är vanliga i en riskmiljö.

Därför, om en handlare förväntar sig en högre JPY, kommer aktier att ha svårt att rally eftersom risk-on-sentimentet förvandlas till en risk-off. Vad kan utlösa en risk-off-miljö och därmed få JPY att stiga?

Här är tre möjliga händelser: den amerikanska haussemarknaden tar slut, spänningarna mellan Ryssland och Ukraina eskalerar och covid-19-krisen fördjupas.

USA:s haussemarknad tar slut

De amerikanska aktiemarknaderna steg under 2021 och gör sig redo att avsluta året nära toppar. Slutet på haussemarknaden kommer att få JPY att stiga, enligt korrelationen som förklaras i början av artikeln.

Vissa håller dock inte med. En av de mest häftiga åsikterna om en högre JPY säger att valutan inte kan apprecieras på grund av att den japanska statsskulden når JPY1,2 kvadrilljoner i offentlig skuld.

Detta är dock mestadels inhemsk skuld som innehas av centralbanken. Vad som är viktigare att tänka på är det faktum att hushållen i Japan har JPY1,9 kvadrilljoner i tillgångar – och stiger. Dessutom hålls omkring 10 biljoner JPY, eller ungefär 80 miljarder dollar, i institutioner utomlands.

En risk-off-händelse kan orsaka en flykt till säkerhet och 80 miljarder dollar flödar ut från andra tillgångar och in i JPY. Slutet på haussemarknaden är en sådan händelse.

Spänningarna mellan Ryssland och Ukraina eskalerar

En möjlig black-swan-händelse för finansmarknaderna är en upptrappning av konflikten mellan Ryssland och Ukraina. USA varnade nyligen Europa för massiv koncentration av ryska trupper vid gränsen till Ukraina. En invasion av Ukraina kan utlösa en black-swan-händelse för finansmarknaderna och därmed en starkare JPY.

COVID-19-krisen fördjupas

Nästan två år in i pandemin, och viruset muterades till många varianter. Den nya varianten, Omicron, är mycket mer smittsam än de tidigare och har redan blivit den dominerande. Det är en påminnelse om att pandemin inte är över, och de ekonomiska konsekvenserna är långt ifrån över. Därför är ytterligare en lågkonjunktur tillräckligt för att utlösa en flykt till säkerhet, och därmed en starkare JPY.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto