Home > De bästa bankerna i euroområdet att köpa under billiga värderingar

De bästa bankerna i euroområdet att köpa under billiga värderingar

2022 kan bli euroområdets bankers år, trots att ECB inte planerar att höja styrräntan. Men billiga värderingar, starka resultat och lägre än väntat avsättningar för förluster på lån gör bankerna i euroområdet till ett attraktivt spel.

Det nya året började med att finansmarknadsaktörer projicerade divergerande penningpolitik på båda sidorna av Atlanten. Å ena sidan planerar Federal Reserve i USA att börja skärpa de finansiella villkoren avsevärt. Men å andra sidan har Europeiska centralbanken inga avsikter att höja styrräntan 2022.

De två skilda penningpolitiken kan göra USA-baserade finansinstitut mer attraktiva än sina europeiska kollegor. Bankerna i euroområdet förtjänar dock en plats i 2022 års portfölj av åtminstone några skäl.

För det första handlas de till billiga värderingar. För det andra kommer fortsatt lägre än väntat avsättningar för förluster och lån att leda till att avkastningen på eget kapital ökar. För det tredje har konsensusintäkterna för 2022 och 2023 reviderats upp. Slutligen förväntas utdelningar och återköp av aktier öka som ett resultat av att Europeiska centralbanken tar bort gränserna för kapitalutdelningar i september 2021.

Här är tre bankaktier i euroområdet att köpa: Credit Agricole, Deutsche Bank och ING Group.

Credit Agricole

Credit Agricole är en fransk diversifierad bank med världsomspännande verksamhet. De ger en rejäl utdelning – direktavkastningen för 2022 prognostiseras till 7,53% och ses till 3,97% 2024.

Förutom den stigande direktavkastningen kan Credit Agricoles aktiekurs verka attraktiv att döma av P/E-talet på endast 8,27.

Deutsche Bank

Deutsche Bank är en av Europas största investeringsbanker. De sysselsätter över 80 000 personer över hela världen och grundades 1870.

Intäkterna förväntas uppgå till 24,38 miljarder euro 2022 och att stiga till 25,45 miljarder euro 2024. Dessutom beräknas direktavkastningen för 2022 vara 2,97%, förutspådd att nå 3,94% 2024. Precis som i fallet med Credit Agricole, är Deutsche Banks P/E-tal attraktivt, endast 8,09.

ING Group

ING är en diversifierad bank från Nederländerna. Med världsomspännande verksamhet sysselsätter de 57 000 personer.

Detta är ytterligare en europeisk bank med en hög direktavkastning – 5,69% 2022. Dessutom ses P/E-talet för 2022 till 10,13. ING:s intäkter växte snabbare än sektorsmedianen på årsbasis med 41,78%.